Вибіркові дисципліни на 2022-2023 н.р. для молодших бакалаврів/бакалаврів

Дисципліни, що формують загальні компетентності

Дисципліни, що формують професійні компетентності

2 курс
3 курс
4 курс

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
(бакалавр)
2 курс

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
(бакалавр)
3 курс

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
(бакалавр)
4 курс

Комп’ютерні науки
(бакалавр)
3 курс