Питання та відповіді

На цьому сайті можна знайти документи, що регламентують  Правила прийому до університету. Разом з тим, на сайті опубліковано перелік спеціальностей/освітніх програм, вступних випробувань та інша цікава і корисна інформація для вступника до університету.

 

На інформаційних стендах Приймальної комісії університету, яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 3, к.140.

 

Також інформацію можна отримати за телефонами Приймальної комісії (0532) 50-25-62, 066 225 12 37 (viber), 067 154 26 43 (telegram).

 

Поставити питання Приймальній комісії можна по електронній пошті: primcom.puet@gmail.com.

Так. ПУЕТ видає диплом Державного зразка.

Після завершення навчання випускник отримує додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (Diploma Supplement).

Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної діяльності.

ПУЕТ здійснює широку програму міжнародного співробітництва, є активним членом міжнародної спільноти провідних європейських та світових університетів. Університет має угоди про співробітництво з 82 зарубіжними навчальними закладами з 30 країн світу.

Разом із провідними університетами Європи підписав Велику Хартію університетів, яка започаткувала Болонський процес.

 Університет є членом Євразійської Асоціації університетів, Асоціації кооперативних вищих навчальних закладів-партнерів стран СНД.

ПУЕТ має угоду щодо військової підготовки студентів з присвоєнням звання офіцера запасу. Проходження військової підготовки здійснюється на добровільних засадах на контрактній основі. Студенти мають право проходити військову підготовку, починаючи з 3 курсу. На період підготовки студент не звільняється від навчання в університеті.

Разом з дипломом бакалавра студент, який успішно завершив військову підготовку, отримує документ про присвоєння військового звання офіцера запасу.

Студентське містечко Вищого начального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» налічує 4 гуртожитки, в яких проживає понад 1500 студентів та аспірантів.

Інформацію щодо поселення до гуртожитку та наявності вільних місць можна дізнатися у заступника декана з виховної роботи того інституту/факультету, до якого абітурієнт був зарахований в якості студента.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, університету в цілому, а також студмістечка, гуртожитку, блоку (поверху) гуртожитку. Органами студентського самоврядування є  ради студентів, аспірантів і докторантів. Головне завдання — захист прав та інтересів студентів, сприяння забезпеченню їхніх потреб у навчанні, побуті, оздоровленні та відпочинку.

Ви можете продовжити навчання в ПУЕТ за спорідненою спеціальністю, відповідно до отриманого диплому молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра за скороченим терміном навчання (зарахування на 2 -3 курс).

Необхідною умовою вступу до ПУЕТ на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра / фахового молодшого бакалавра є сертифікати ЗНО 2020 – 2021 рр. або НМТ 2022 – 2023 рр.

Здійснити оплату за навчання можна в будь-якій банківській установі за реквізитами, наведеними в Договорі про надання освітніх послуг. Також дізнатися реквізити для здійснення платежу можна у фінансово-економічному управлінні університету, к.100 або за телефоном: (05322) 2-04-90, (095) 8482470, (068) 242530.

На основі повної загальної середньої освіти

 • копія документа, що посвідчує особу
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком;
 • копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом)
 • національний мультипредметний тест (2022 – 2023 рр.) або сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (діючі сертифікати 2020 – 2021 рр.)
 • мотиваційний лист
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
 • копія довідки про ідентифікаційний код
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія).

На основі Молодшого спеціаліста

 • копія документа, що посвідчує особу
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом)
 • національний мультипредметний тест (2022 – 2023 рр.) або сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (діючі сертифікати 2020 – 2021 рр.)
 • мотиваційний лист
 • копія довідки про ідентифікаційний код
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія)
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Документи для вступу на магістра  на основі бакалавра

 • копія документа, що посвідчує особу
 • копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • оригінал та копія документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень бакалавра та додатка до нього;
 • копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом)
 • копія довідки про ідентифікаційний код
 • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія)
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2023 року приймають сертифікати ЗНО 2020 – 2021 рр. або результати НМТ 2022 – 2023 рр.