НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  1. Наказ про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році
  2. Умови прийому
  3. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України у 2019 році
  4. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
  5. Порядок організації та проведення вступних випробувань що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти у 2020 році
  6. Положення про приймальну комісію

 Вступ до університету 2020:


 Додаткова інформація


Рішення приймальної комісії