НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Наказ МОН “Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році”
 2. Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році
 3. Наказ МОН “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України”
 4. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
 5. Положення про приймальну комісію

Вступ до університету 2023:


 1. Правила прийому до Полтавського університету економіки і торгівлі у 2023 році
 2. Перелік спеціальностей за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання вступників скорочений термін навчання для здобуття ступеня бакалавра
 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання вступників на основі НРК6 для здобуття ступеня магістра
 5. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання вступників на основі НРК7 для здобуття ступеня магістра
 6. Порядок роботи приймальної комісії
 7. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200
 8. Перелік конкурсних предметів та їх вагові коефіцієнти для вступників для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра
 9. Правила прийому до аспірантури та докторантури Полтавського університету економіки і торгівлі у 2023 році
 10. Перелік партнерських організацій ПУЕТ, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців
 11. Положення про мотиваційний лист
 12. Положення про апеляційну комісію Полтавського університету економіки і торгівлі
 13. Положення про відділ аспірантури та докторантури
 14. Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС