НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Наказ про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
 2. Умови прийому
 3. Наказ МОН від 11.04.2017 року №579
 4. Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на магістра з Права
 5. Положення про приймальну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 6. Положення про апеляційну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 7. Положення про відділ аспірантури та докторантури
 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році
 9. Порядок прийому на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки у 2017 році
 10. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
 11. Акт узгодження переліку спеціальностей

Вступ до університету


 

 1. Правила прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017 році (зі змінами)
 2. Правила прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017 році
 3. Зміни до правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017 році (від 24 травня 2017 року)
 4. Зміни до правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017 році (від 15 березня 2017 року)
 5. План роботи Приймальної комісії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017 рік

 


Додаткова інформація


 


Рішення приймальної комісії