НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  1. Наказ про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році
  2. Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році від 04.05.2020 № 591
  3. Умови прийому
  4. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України у 2019 році
  5. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
  6. Порядок організації та проведення вступних випробувань що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти у 2020 році
  7. Положення про приймальну комісію

 Вступ до університету 2020:


 Додаткова інформація


Рішення приймальної комісії