НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Наказ про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2022 році
 2. Умови прийому
 3. Перелік конкурсних предметів. Додаток 4 до Умов
 4. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2019 році
 5. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
 6. Порядок організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти
 7. Положення про приймальну комісію

 Вступ до університету 2022:


 1. Правила прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2022 році
 2. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітній ступінь бакалавра, магістра
 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра
 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра для здобуття ступеня магістра
 5. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра
 6. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та їх вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти, для здобуття ступеня молодшого бакалавра
 7. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та їх вагові коефіцієнти для вступників на основі повної загальної середньої освіти, для здобуття ступеня бакалавра
 8. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та їх вагові коефіцієнти для вступників на основі диплому молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра
 9. Таблиця переведення середнього балу документа про вищу освіту, обрахованого за 5-ти (100)  бальною шкалою в 20-бальну шкалу
 10. Правила прийому до аспірантури та докторантури Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 11. Положення про порядок акредитації журналістів
 12. Положення про студентський гуртожиток
 13. План роботи Приймальної комісії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2022 рік
 14. Положення про приймальну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 15. Положення про апеляційну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 16. Положення про відділ аспірантури та докторантури
 17. Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів ЄКТС
 18. Порядок прийому на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю у 2022 році
 19. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору

 Додаткова інформація


Рішення приймальної комісії