Заочна форма навчання

Що таке Заочна форма навчання?!

 

 • Форма навчання, яка передбачає великий обсяг самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом, участь в лабораторно-екзаменаційних сесіях, навчання без відриву від виробництва. Абітурієнт, який обирає заочну форму навчання, як правило, вже працює і бажає здобути вищу освіту, одночасно продовжуючи власну трудову кар’єру.
 • Дипломи, які отримують випускники денної та заочної форм, нічим не відрізняються між собою.
 • Здобувати освіту за заочною формою навчання має право будь-яка людина, незалежно від виду занять та віку.

 

Переваги заочної форми навчання

 • Впевненість у завтрашньому дні – диплом державного зразка з обраної спеціальності (зразок диплому бакалавра, магістра)
 • Отримання якісної освіти, проживаючи в рідному місті чи сільській місцевості
 • Можливість поєднувати навчання з роботою і відразу застосовувати отримані знання і навички на практиці. Це дозволяє випускникам не тільки претендувати на більш високооплачувані посади після закінчення університету, а й швидше просуватися по кар’єрних сходах.
 • Порівняно низька вартість
 • Навчання в комфортному для себе темпі в порівнянні з денною формою, дотримуючись навчального плану і розкладу лабораторно-екзаменаційних сесій.

Особливості навчання

student3
 • Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є самостійне опанування навчального матеріалу, виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом, можуть виконуватися як в домашніх умовах (поза навчальним закладом), так і в університеті.
 • За бажанням студента, на період лабораторно-екзаменаційної сесії, навчальний заклад може видати довідку-виклик, що є підставою для роботодавців у наданні навчальної відпустки. Треба розуміти, що заочна форма передбачає, в основному, самостійне навчання. Для чого потрібно в першу чергу самодисципліна і звичайно серйозна мотивація.
 • Студенту заочної форми навчання, який виконав всі вимоги навчального плану, захистив дипломний проект (роботу), склав випускні екзамени, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня і видається державний документ про освіту встановленого зразка.
 • Студенти заочної форми отримують доступ до електронних посібників і мають можливість брати участь у вебінарах.
 • На час заліково-екзаменаційних сесій іногороднім студентам надається гуртожиток.
 • Студенти як заочної, так і денної форм навчання мають право на вступ до аспірантури.

Формат навчання

 • Лабораторно-екзаменаційні сесії відбуваються 2 рази на рік тривалістю від 2-х до 3-х тижнів, під час яких проводяться навчальні заняття, складання заліків та іспитів.
 • Самостійно опанування навчальних дисциплін відбувається в міжсесійний період. Сесія для заочної форми – це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені планом (навчальні заняття: лекції і лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття та контрольні заходи):
 • лекції для студентів-заочників, як правило, мають установчий, концептуальний, узагальнений і оглядовий характер
 • семінарські заняття проводяться за основними темами програми, які пропонуються студентам на самостійне вивчення
 • практичні і лабораторні роботи повинні забезпечувати формування необхідної сукупності навичок та умінь і їх належного рівня.

Тривалість навчання

Для здобуття ступеня бакалавра:

 • 4 роки  – на основі повної загальної середньої освіти
 • 2 роки  – на основі диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) за профільною спеціальністю
 • 3 роки – на основі диплому фахового молодшого бакалавра

Для здобуття ступеня магістра:

 • 1 рік 4 місяці  – на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра

 

 

Освітні програми:

 

Перелік необхідних документів для вступу на заочну форму навчання

 


 • - копія документа, що посвідчує особу
  - копії документа державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком
  - копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом)
  - копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (діючі сертифікати 2019 – 2022р.)
  - копія довідки про ідентифікаційний код
  - копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
  - документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія)
  - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

  Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.


 • - копія документа, що посвідчує особу
  - копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
  - копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію
  - додатка до нього
  - копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом)
  - копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (діючі сертифікати 2019 – 2022р.)
  - копія довідки про ідентифікаційний код
  - документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія)
  - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

  Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

student