Освітня програма
Фінанси і кредит (магістр)

Спеціальність
«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Молодший бакалавр / Бакалавр / Магістр

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Освітня програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит», котрі здатні розв’язувати конкретні завдання фінансової роботи на макро- та мікрорівнях.

Освітня програма передбачає розвиток загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх взаємодії та взаємозв’язку.

Освітньо-професійна програма передбачає виділення дисциплін двох циклів: загальної та професійної підготовки, серед яких: обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни; практична підготовка та підсумкова атестація (магістерська – дипломна робота та підсумкова атестація; бакалавр – комплексний державний іспит).

Гарант освітньої програми:

Педченко Наталія Сергіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи.
В Полтавському університеті економіки і торгівлі працює з 1998 року після його закінчення.
Пройшла стажування у Katowice School of Economics (Poland) та Budapest Metropolitan University.
Брала участь у робочій групі з управління та реалізації проекту European Union Erasmus + MHEI-ME (2017-1-MT01-KA203-026960) “Multiple Higher Educational Institutions – Masters in Entrepreneurship – MHEI-ME” (Coordinator – Advenio eAcademy (Malta), що фінансується в рамках KA2 Strategic Partnerships.
Входить до складу Методологічно-консультативної ради Укркоопспілки з питань економіки, фінансів, бухгалтерського обліку і контролю та до складу колегії Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.
Є учасником робочих груп з розробки Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки та робочої групи з розроблення оперативної цілі регіональної Стратегії щодо розвитку малого та середнього підприємництва.
Під керівництвом здійснено захист дисертацій: аспірантами Стрілець В.Ю., Яковенко Т.І., Кімуржій М.І. та здобувачами Лев В.М., Берліним В.М.
Має 160 опублікованих наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 11 монографій (з них дві – одноосібні), 75 статей у фахових виданнях, 10 публікацій у зарубіжних наукових виданнях, 4 наукові праці у збірниках, включених до Міжнародної науково-метричної бази Web of Science та Scopus.

  Навчальні плани

  2023 РОКУ набору:

  1. Адаптовані до міжнародних освітніх програм

  Університету Ньюкасла у Лондоні, Велика Британія (Newcastle University London );  Міжнародного університету Касабланки, Марокко (Université Internationale de Casablanca); Школи бізнесу ESLSCA в Парижі, Франція (ESLSCA Business School Paris); Університету Північної Кароліни Вілмінгтон, США (University of North Carolina Wilmington ); Коледжу в Сучжоу, Китай (Xi’an Jiaotong-Liverpool University); Університету Джона Кабо, Італія (John Cabot University); Делаверського університету, США (University of Delaware); Краківського економічного університету, Польша (Cracow University of Economics); Університету Леонарда де Вінчі, Франція (Leonard de Vinci Group); Женевського університету, Швейцарія (Webster University in Geneva); Стерлінзького університету, Велика Британія (University of Stirling); Технологічного інституту Голвей-Майо, Ірландія (Galway-Mayo Institute of Technology);  Університет менеджменту та економіки ISM, Литва (ISM University of Management and Economics).  

  2. Фахова і професійна підготовка з 1-го курсу;

  3. Освітня траєкторія для кожного – 25% обираєш сам;

  (Детальніше про навчальний план)

  Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

  Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

  Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

  Отримати ступінь PhD (детальніше)

  Це важливо!

  Вступні випробування:

  • ЄВІ (Єдиний вступний іспит)
  • ЄФВВ (з обліку та фінансів)

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання:

  • Денна форма:
   • магістр - 25260 грн/рік
  • Заочна форма:
   • магістр - 18970 грн/рік

  Студенти про навчання:

  Єфремова Аліна, 2 курс
  Дудка Богдан, 4 курс
  Карачковська Поліна, 3 курс
  Авраменко Анна, 1 курс
  Руденко Андрій, магістр ПУЕТ

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Стажування та практики в Україні

  Стажування та практики в Україні

  Детальніше

  Випускники працюють

  у департаментах фінансів обласних державних адміністрацій, міських фінансових управліннях

  у Державній фіскальній службі України, головних управліннях ДФС у областях

  в управліннях та відділах міських рад та виконавчих комітетів міських рад

  у головних управліннях Пенсійного фонду в областях, об’єднаних територіальних управліннях

  у Фонді соціального страхування України (виконавчих дирекціях Фонду в областях та їх відділеннях)

  у Державній казначейській службі України (обласних, районних та міських управліннях)

  на підприємствах і організаціях всіх галузей сфери матеріального і нематеріального виробництва різних форм власності і організаційно-правових форм

  у банківських і небанківських фінансових установах (банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, лізингових компаніях, кредитних спілках, недержавних пенсійних фондах, факторингових компаніях та інші)

  Цвітченко Павло, випускник 2019 року

  Савченко Олександр, випускник 2000 року

  Давидович Анна, випускниця 2019 року

  Асоціація випускників (детальніше)

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

  Кафедра фінансів та банківської справи: каб. 104, 105

  Тел.: (0532) 50-91-71

  Е-mail: fbi@puet.edu.ua

  Завідувач кафедри: к.е.н., доцент кафедри Яріш Олена Валентинівна

  Сайт кафедри: www.fin.puet.edu.ua