Освітня програма
Фінанси і кредит (магістр)

Спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Освітня програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит», котрі здатні розв’язувати конкретні завдання фінансової роботи на макро- та мікрорівнях.

Освітня програма передбачає розвиток загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх взаємодії та взаємозв’язку.

Освітньо-професійна програма передбачає виділення дисциплін двох циклів: загальної та професійної підготовки, серед яких: обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни; практична підготовка та підсумкова атестація (магістерська – дипломна робота та підсумкова атестація; бакалавр – комплексний державний іспит).

СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ В УКРАЇНІ:

 • у банківських і небанківських фінансових установах
 • у державних фінансових службах
 • у фінансових відділах підприємств

ЗА КОРДОНОМ:

 • літня програма стажування Work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)

Стажування проходить у департаментах: «Food and beverage», «Service», «Housekeeping», «Seller», «Courier».

 • Податковий менеджмент
 • Страховий менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Бюджетний менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Організація фінансового моніторингу у фінансових установах
 • Фінансовий контролінг
 • Основи лідерства
 • Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
 • Стратегічне управління
 • Методика викладання у вищій школі
 • Управління фінансовою санацією підприємства
 • Фінансове планування і прогнозування

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2020):

 • Денна форма:
  • магістр - 18150 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 12750 грн/рік

Студенти про навчання:

 • у департаментах фінансів обласних державних адміністрацій, міських фінансових управліннях
 • у Державній фіскальній службі України, головних управліннях ДФС у областях
 • в управліннях та відділах міських рад та виконавчих комітетів міських рад
 • у головних управліннях Пенсійного фонду в областях, об’єднаних територіальних управліннях
 • у Фонді соціального страхування України (виконавчих дирекціях Фонду в областях та їх відділеннях)
 • у Державній казначейській службі України (обласних, районних та міських управліннях)
 • на підприємствах і організаціях всіх галузей сфери матеріального і нематеріального виробництва різних форм власності і організаційно-правових форм
 • у банківських і небанківських фінансових установах (банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, лізингових компаніях, кредитних спілках, недержавних пенсійних фондах, факторингових компаніях та інші)

 

 

 

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра фінансів та банківської справи: каб. 104, 105

Тел.: (0532) 50-91-71

Е-mail: fbi@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.е.н., професор кафедри Карцева Вікторія Володимирівна

Сайт кафедри: www.fin.puet.edu.ua