АСПІРАНТУРА / ДОКТОРАНТУРА

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

 

зі спеціальностей:

051 «ЕКОНОМІКА»

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

075 «МАРКЕТИНГ»

076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)»

113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» спеціалізація – теоретичні основи інформатики та кібернетики

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно в зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначено додаткове вступне випробування.

Вступники до аспірантури складають вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.

Термін навчання в аспірантурі: 4 роки.

ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заяву (бланк у відділі аспірантури та докторантури).
 2. Особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою (4х6), засвідчений за місцем роботи.
 3. Список опублікованих наукових праць (копії статей). Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих праць, подають науковий реферат з обраної ними спеціальності з рецензією наукового керівника.
 4. Автобіографію.
 5. Копію диплома та додаток до диплома про вищу освіту (виписка з оцінками) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (подається особисто).
 6. Копія трудової книжки (у разі наявності завіряється відділом кадрів за місцем роботи).
 7. Дослідницька пропозиція вступника за обраною спеціальністю за підписом наукового керівника.
 8. Дві фотокартки розміром 3 х 4.
 9. Копію шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах).
 10. Копія 1, 2 та 11-ї сторінок паспорта та ідентифікаційного коду (подається особисто).
 11. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (денна форма навчання).

Термін навчання в аспірантурі: 4 роки.

І етап

Термін подання документів: з 17 – 23 січня 2019 р.
Вступні випробування: 25-30 січня 2019 р.
Зарахування: з 1 лютого 2019 р.

ІІ етап

Термін подання документів: 16 – 23 жовтня 2019 р.
Вступні випробування: 25-30 жовтня 2019 р.
Зарахування: з 1 листопада 2019 р.


 

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ

 

із спеціальності 051 – Економіка
за спеціалізаціями:

 • eкономічна теорія та історія економічної думки
 • економіка та управління національним господарством
 • економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг)

Вступники до докторантури подають на ім ‘я ректора університету документи:

 1. Заяву (бланк у відділі аспірантури та докторантури).
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Список опублікованих наукових праць з даної спеціальності.
 4. Копію диплому доктора філософії або кандидата наук.
 5. Розгорнутий план докторської дисертації.
 6. Характеристика наукової діяльності вступника.
 7. Фотокартки розміром 3 х 4 см – 2 шт;
 8. Копія паспорту та ідентифікаційного коду.

Термін перебування в докторантурі 2 роки.

І етап

Термін подання документів:  з 9 січня по 17 cічня 2019 р.

Зарахування: з 1 лютого 2019 р.

ІІ етап

Термін подання документів:  з 1 по 16 жовтня  2019 р.

Зарахування: з 1 листопада 2019 р.


за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
з 8:00- 17:00, перерва з 13:00 – 14:00 каб. 432, тел. (0532) 56-37-03