АСПІРАНТУРА / ДОКТОРАНТУРА

Гудзь Тетяна Павлівна

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, кімн. 432

з 8:00- 17:00, перерва з 13:00 – 14:00 каб. 432, тел. (0532) 56-37-03

Завідувач відділу аспірантури та  докторантури – професор кафедри фінансів та банківської справи Гудзь Тетяна Павлівна

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

На навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальностей 051 Економіка та 073 Менеджмент приймаються особи, які здобули ступінь магістра  або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії проводиться в такі строки:

Заходи вступної кампанії І етап у 2023 році
Початок прийому заяв та документів 24 квітня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів 01 травня 2023 року
Строки проведення вступних випробувань 02-04 травня 2023 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників 05 травня 2023 року
Дата зарахування вступників 08 травня 2023 року

 

Вступники особисто подають заяву про вступ на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури ПУЕТ.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і копію додатка до нього;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 • список опублікованих наукових праць за відповідною спеціальністю (у разі наявності);
 • автобіографію;
 • дослідницьку пропозицію вступника за обраною спеціальністю;
 • рекомендацію Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови В2 (за наявності);
 • у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю.

Термін навчання в аспірантурі за денною та заочною формами навчання складає 4 роки.

Контактний телефон: (098) 284-08-87.