АСПІРАНТУРА / ДОКТОРАНТУРА

Гудзь Тетяна Павлівна

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, кімн. 432

з 8:00- 17:00, перерва з 13:00 – 14:00 каб. 432, тел. (0532) 56-37-03

Завідувач відділу аспірантури та  докторантури – професор кафедри фінансів та банківської справи Гудзь Тетяна Павлівна

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

зі спеціальностей:

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно в зв’язку з неподанням в установлений строк документів.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії складають додаткове вступне випробування.

Вступники до аспірантури складають вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.

Термін навчання в аспірантурі: 4 роки.

Вартість навчання в аспірантурі: 20 680 грн.

ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заяву (бланк у відділі аспірантури та докторантури).
 2. Особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою (4х6), засвідчений за місцем роботи.
 3. Список опублікованих наукових праць за відповідною спеціальністю (копії статей). Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих праць, подають науковий реферат з обраної ними спеціальності з рецензією наукового керівника.
 4. Автобіографію.
 5. Копію документа державного зразка ступеня магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і копію додатка до нього (подається особисто).
 6. Копія трудової книжки (у разі наявності завіряється відділом кадрів за місцем роботи).
 7. Дослідницька пропозиція вступника за обраною спеціальністю за підписом наукового керівника.
 8. Дві фотокартки розміром 3 х 4.
 9. Копію шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах).
 10. Копія 1, 2 та 11-ї сторінок паспорта та ідентифікаційного коду (подається особисто).
 11. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (денна форма навчання).

Термін навчання в аспірантурі: 4 роки.
Вартість навчання в аспірантурі: 20 680 грн.

І етап

Термін подання документів:  з 14 – 18 лютого 2022 р.

Вступні випробування: 21-25 лютого 2022 р.

Зарахування: з 1 березня 2022 р.

ІІ етап

Термін подання документів:  17 – 21 жовтня 2022 р.

Вступні випробування: 24-28 жовтня 2022 р.

Зарахування: з 1 листопада 2022 р.


КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ

із спеціальності 051 – Економіка

за спеціалізаціями:

 • економічна теорія та історія економічної думки
 • економіка та управління національним господарством
 • економіка та управління підприємствами

Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету документи:

 1. Заяву (бланк у відділі аспірантури та докторантури).
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Список опублікованих наукових праць з обраної спеціальності.
 4. Копія диплома доктора філософії або кандидата наук.
 5. Розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та  інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
 6. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником ПУЕТ, із згодою бути науковим консультантом.
 7. Фотокартки розміром 3 х 4 см – 2 шт;
 8. Копія паспорту та ідентифікаційного коду.

Термін перебування в докторантурі 2 роки.

Термін подання документів: з 22 по 26 серпня 2022 р.

Зарахування: з 1 листопада 2022 р.


за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
з 8:00- 17:00, перерва з 13:00 – 14:00 каб. 432, тел. (0532) 56-37-03