Військова підготовка офіцерів запасу

На військову підготовку можуть вступати громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (студенти всіх форм навчання, в тому числі 4–5 курсів, випускники ВНЗ, а також військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом). Збільшено граничний вік для вступників – на військову підготовку можуть залучатися громадяни України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.

Переваги 

 • Перспектива подальшого працевлаштування у:
  • Збройних Силах України
  • органах Міністерства внутрішніх справ України
  • Державній службі України з надзвичайних ситуацій
  • Службі безпеки України
  • Державній прикордонній службі України
  • Державній фіскальній службі тощо
 • Отримання додаткової спеціальності та професії.
 • Підвищення рівня особистої компетентності й забезпечення позитивного ставлення роботодавців будь-якої галузі.

Особливості навчання

Конкурсний відбір на військову підготовку включає наступні вступні випробування:

 • Допризовна підготовка

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки проводиться тестова перевірка. На тестування виносяться питання шкільного загальноосвітнього курсу допризовної підготовки. Максимальна сумарна кількість балів – 200.

 • Рекомендована література для підготовки до тестування:
  • підручник «Допризовна підготовка» 10-11 клас
  • статути Збройних Сил України
 • Професійно-психологічний відбір

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає в себе оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як «пройшов психологічний відбір» або «не пройшов психологічний відбір».

 • Фізична підготовка

Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після медичного обстеження. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ дається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Залік складається з 3-х вправ відповідно до Настанови з фізичної підготовки, затвердженої наказом Міністра оборони України від 30.12.2009 № 685.

Для отримання заліку з фізичної підготовки кандидату необхідно з кожної вправи отримати позитивну оцінку:

 • юнаки:
  • підтягування на перекладині (тестування сили, не менше 7 разів)
  • біг на 100 метрів (тестування спритності, не більше 16,2 секунди)
  • біг на 1000 метрів (тестування витривалості, не більше 4 хвилин 30 секунд)
 • дівчата:
  • комплексна силова вправа (тестування сили, не менше 28 разів за 1 хвилину)
  • біг на 100 метрів (тестування спритності, не більше 18,8 секунди)
  • біг на 1000 метрів (тестування витривалості, не більше 5 хвилин 15 секунд)

Результат випробування – «залік» або «незалік».

Тривалість навчання

 • 2 роки.

Перелік необхідних документів для вступу на військову підготовку

  • заява:
   • студенти, які здобувають освітній ступінь вищої освіти ”бакалавр” – на ім’я декана факультету цивільного вищого навчального закладу
   • громадяни, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра – на ім’я декана факультету підготовки офіцерів запасу
   • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – на ім’я декана факультету підготовки офіцерів запасу
 • копії (на окремих аркушах формату А4):
  • паспорту громадянина України (на лицьовому боці аркуша – 1-а та 2-а сторінки; на зворотному боці – сторінка з пропискою)
  • картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний код)
  • приписного свідоцтва або військового квитка (для осіб чоловічої статі)
  • диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра)

Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом до зазначених копій додають:

  • витяг з наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової підготовки
 • відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання, завірені командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу

Особам жіночої статі, а також юнакам, які не мають у приписному свідоцтві відмітки про придатність до військової служби, необхідно отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії. Довідку про результати проходження комісії потрібно надати   не пізніше 30 квітня 2017 року.  Випускникам технікумів та коледжів не пізніше 2 вересня 2017 року.

Документи приймаються в два етапи:

 • З 1 лютого по 17 травня 2019 року
 • З 1 липня по 1 вересня 2019 року

Ліцензійний набір 20 студентів.

Наша адреса: вул. Коваля 5, м. Полтава, 36014
Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів ВНЗУ «ПУЕТ» каб.№7
Тел.: (0532)56-08-88, (05322)2-09-75, 066-056-94-78
E-mail: mipk@puet.edu.ua, mipk.puet@gmail.com
Сайт: http://mipk.puet.edu.ua/military.php