Безкоштовне навчання,
стипендіальні програми

Безкоштовне навчання 

Знижка 100 % вартості навчання для студентів із високим рівнем підготовки (вступ за результатами НМТ 2022, 2023)

Студентам, які вступили до університету на І курс денної форми навчання з високим рівнем підготовки (конкурсний бал за результатами національного мультипредметного тесту становить не менше 190 балів) надається пільга у розмірі 100% вартості освітньої послуги на перший семестр навчання. У разі відмінного навчання таких студентів в університеті (середній бал успішності складає 5,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань за результатами першого семестрового контролю), їм надається знижка у розмірі 100% вартості освітньої послуги на наступний семестр. За умови відмінного навчання таких студентів в університеті (середній бал успішності складає 5,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань за результатами семестрового контролю), пільга у розмірі 100% вартості освітньої послуги продовжується на кожен наступний семестр.

Знижка 100 % вартості навчання для студентів із високим рівнем підготовки (вступ за результатами ЗНО 2020, 2021)

Cтудентам, які вступили до університету на І курс денної форм навчання з високим рівнем підготовки (середнє арифметичне балів сертифікатів із конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання та середнього балу документа про повну загальну середню освіту становить не менше 180 балів), надається пільга в розмірі 100 % вартості освітньої послуги за перший рік навчання.

У разі відмінного навчання таких студентів в університеті (середній бал успішності 5.0 за національною (4-баловою) шкалою оцінювання знань), пільга, у розмірі 100 % вартості освітньої послуги, продовжується на наступний навчальний рік.

Соціальна знижка 50% вартості навчання

Детальніше про умови:

Діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях, загинули у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України мають пільгу в розмірі 50 % вартості освітньої послуги.

СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Іменні стипендії правління Всеукраїнської спілки споживчих товариств (Укркоопспілки)

Умови отримання:

Іменні стипендії правління Всеукраїнської спілки споживчих товариств (Укркоопспілки) призначаються студентам-відмінникам денної форми навчання, які найбільш відзначилися в навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, за умови участі здобувача вищої освіти у наукових дослідженнях з актуальних питань розвитку споживчої кооперації України та/або у розробленні бізнес-проектів та їх реалізації на кооперативних підприємствах і в організаціях.

Стипендіальна програма Вченої ради Університету

Умови участі:

Стипендії Вченої ради університету призначається студентам денної форми навчання за високі досягнення у навчанні та науковій роботі.

Умовою призначення: стипендії Вченої ради університету є:

 • середній бал успішності студента – 5,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань за результатами семестрового контролю;
 • участь студента у наукових конференціях, отримання відзнак на олімпіадах, конкурсах, змаганнях тощо.

Стипендіальна програма Ректорату

Стипендія ректорату переможцям і призерам:

а)     II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад;

б)     II туру Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів з природничих, технічних, гуманітарних наук;

в) Міжнародних олімпіад та конкурсів наукових робіт, співорганізатором яких є МОН України.

Умови участі:

Стипендія призначається всім студентам денної форми навчання, які є переможцями і призерами відповідних олімпіад та конкурсі.

Стипендія ректорату за відмінні успіхи у навчанні.

Умови участі:

Призначається студентам денної форми навчання, які за результатами не менш як двох семестрових контролів мають середній бал успішності 5,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань, виконали вимоги навчального плану і графіку освітнього процесу.

Стипендія ректорату за активну участь у громадському житті університету.

Умови участі:

Призначається студентам денної форми навчання, які за результатами не менш як двох семестрових контролів мають середній бал успішності не менше 4,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань, виконали вимоги навчального плану і графіку освітнього процесу та беруть активну участь у науковій, громадській, спортивній, культурній діяльності університету.

Соціальні стипендії:

Стипендія студентам із багатодітних сімей (3 і більше дітей) за умови одночасного навчання за денною формою в університеті.

Умови отримання:

Стипендія призначається всім студентам, які мають відповідний соціальний статус та за результатами не менш як двох семестрових контролів мають середній бал успішності 4,0 – 5,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань та виконали вимоги навчального плану і графіку освітнього процесу, мають гарну поведінку.

Стипендія студентам, кількість яких складає два з однієї сім’ї за умови одночасного навчання за денною формою в університеті.

Умови отримання:

Стипендія призначається всім студентам, які мають відповідний соціальний статус та за результатами не менш як двох семестрових контролів мають середній бал успішності 4,0 – 5,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань та виконали вимоги навчального плану і графіку освітнього процесу, мають гарну поведінку.

Стипендія студентським сім’ям, які мають дітей, за умови одночасного навчання за денною формою в університеті.

Умови отримання:

Стипендія призначається всім студентам, які мають відповідний соціальний статус та за результатами не менш як двох семестрових контролів мають середній бал успішності 4,0 – 5,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань та виконали вимоги навчального плану і графіку освітнього процесу, мають гарну поведінку.

Стипендія студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються за денною формою в університеті.

Умови отримання:

Стипендія призначається всім студентам, які мають відповідний соціальний статус у наступному порядку:

 • на І семестр навчального року;
 • на ІІ семестр – якщо за результатами першого семестрового контролю мають середній бал успішності 4,0-5,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань та виконали вимоги навчального плану і графіку освітнього процесу, мають гарну поведінку;
 • на ІІІ та наступні семестрів – не менш як двох семестрових контролів мають середній бал успішності 4,0 – 5,0 за національною (чотирьохбальною) шкалою оцінювання знань та виконали вимоги навчального плану і графіку освітнього процесу, мають гарну поведінку.

Стипендія студентам з регіонів, які найбільш постраждали внаслідок російської збройної агресії проти України

Умови отримання:

Студентам, які вступили на 1 курс з регіонів, які найбільш постраждали у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

розмір стипендії з розрахунку на один семестр складає для кожного з таких студентів 20%  вартості їх освітньої послуги за один семестр.

Стипендіальні програми Еразмус+ та Mevlana

Стипендії учасникам програми міжнародної кредитної мобільності Еразмус+

Стипендії призначаються студентам, які пройшли конкурсний відбір і номіновані на навчання за програмою міжнародної кредитної мобільності Еразмус+ в одному з європейських університетів-партнерів ПУЕТ.

Умовою призначення стипендій є:

 • Володіння англійською мовою на рівні не нижче, ніж B2;
 • Середній бал – “B” і вище за шкалою ECTS;
 • Відсутність академічної заборгованості на момент участі у конкурсному відборі;
 • Мотивація щодо участі в програмі академічного обміну, яка подається у вигляді есе;
 • Участь у наукових дослідженнях студентів або роботі студентського самоврядування.

Детальніше

Стипендії учасникам програми академічних обмінів Турецької Республіки «Mevlana»

Стипендії призначаються студентам, які пройшли конкурсний відбір і номіновані на навчання за програмою академічного обміну  «Mevlana» в одному з університетів-партнерів ПУЕТ у Турецькій Республіці.

Умовою призначення стипендій є:

 • Володіння англійською мовою на рівні не нижче, ніж B1;
 • Середній бал студентів бакалаврату повинен становити не менше 2.5 балів за 4-х бальною шкалою;
 • Середній бал студентів магістратури та аспірантури повинен становити не менше 3 балів за 4-х бальною шкалою;
 • Бал проходження: 50% становить оцінка за мовний іспит, інші 50% становить середній бал.

Детальніше

Іменні стипендії Полтавської міської ради

Умови отримання:

Іменна стипендія Полтавської міської ради призначається студентам денної форми навчання, які мають середній бал успішності не менше 4,5  відзначилися особливими досягненнями у громадській роботі Університету або у сфері мистецтва, науки чи спорту.

Стипендіальна програма «Завтра UA»

БО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива»

Детальніше про програму