Освітня програма
Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції (магістр)

Спеціальність
«Харчові технології»

Бакалавр / МАГІСТР

Освітня програма «Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції” передбачає підготовку магістрів у сфері харчових технологій, як фахівців якісно нового рівня, здатних задовольнити  потреби споживача.

Системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів (ISO 9000, ISO 22000) – інструмент удосконалення загальної системи управління підприємством. Системи забезпечують впевненість замовників та споживачів в якості одержуваної продукції, поліпшують діяльність підприємства.

Компетентність персоналу у галузі управління якістю та безпекою харчової продукції є запорукою пропуску підприємства на ринок і гарантією доброякісності та безпеки готового продукту.

Основна мета освітньої програми – підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної, управлінської та дослідницько-інноваційної діяльності у харчовій галузі, які здатні розв’язувати комплексні завдання щодо якості і безпеки харчової продукції.

Програма орієнтується на сучасні досягнення в харчовій галузі, пов’язані з розробленням та впровадженням систем управління якістю та безпечністю харчової продукції. Акцент робиться на здобуття знань і практичних навичок з технологічної експертизи продовольчої сировини та харчової продукції; НАССР-дослідженнях для різних операторів ринку; розробленні та сертифікації систем управління якістю та безпечністю харчової продукції.

Особливість ОП: вступають випускники різних напрямків підготовки; відкритість, багато-векторність, гнучкість і багатоваріантність; широкий перелік навчальних дисциплін професійного циклу для бакалаврів, які мають економічну освіту, та бакалаврів з технологічною, інженерною або біологічною базовою освітою; можливість підтверження кваліфікації та отримання міжнародно визнаного сертифікату в ТОВ «Орган сертифікації персоналу Української асоціації якості»

Студенти стажуються на провідних вітчизняних підприємствах галузі та за кордоном.


Гарант освітньої програми:

ТЮРІКОВА ІННА СТАНІСЛАВІВНА

Доктор технічних наук, доцент кафедри технологій харчових виробництв та ресторанного господарства
У 1993 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю “Технологія консервування”. В 1999 році закінчила аспірантуру Одеської національної академії харчових технологій та захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології антоціанових барвників з ягід бузини чорної» за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих продуктів. В 2019 р. закінчила докторантуру  Національного університету харчових технологій та захистила докторську  дисертацію на тему «Наукове обґрунтування і розроблення технології напоїв резистентної дії з використанням волоського горіха» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції. Має 128 наукових публікацій, 16 навчально-методичних посібники, 21 патент на винаходи і корисні моделі, 4 монографії, збірник рецептур кулінарної продукції і посібник з грифом МОН України. Керівник наукової теми кафедри технологій харчових виробництв та ресторанного господарства ПУЕТ.
Менеджер систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів (НАССР) згідно з міжнародними стандартами ISO 9000 та 22000. З 2001 року член творчої групи щодо розроблення, впровадження та актуалізації внутрішньої документації Системи управління якістю діяльності Університету, брала участь у підготовці Університету до конкурсу “Найкращі підприємства України”, експерт нагород з якості.

  Навчальні плани

  2023 РОКУ набору:

  1. Навчальні плани адаптовані до міжнародних освітніх програм
  2. Фахова і професійна підготовка з 1-го курсу
  3. Освітня траєкторія для кожного – 25 % навчального плану студент формує (вибирає) сам
  4. Наявність поглибленої практичної підготовки, акцент на ресторанні технології виробництва та обслуговування. 

  (Детальніше про навчальний план)

  Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

  Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

  Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

  Отримати ступінь PhD (детальніше)

  Це важливо!

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання (2023 рік):

  • Денна форма:
   • магістр - 25260 грн/рік
  • Заочна форма:
   • магістр - 18970 грн/рік

  Студенти про навчання:

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Випускники працюють

  • Професії, які можуть опанувати студенти:
   • фахівець із якості;
   • фахівець з технічної експертизи;
   • інспектор з контролю якості продукції;
   • інспектор з експорту;
   • фахівець із стандартизації, сертифікації та якості.

   Можуть обіймати посади:

   •  керівника підприємства, установи, організації;
   •  консультанта та радника в органах державної ради;
   • експерта з якості продукції;
   • менеджера систем харчової безпеки; менеджера систем якості; менеджера з торговельного маркетингу;
   • експерта у сфері якості надання послуг;
   • керівника установи зі стандартизації, сертифікації та якості.

   Після закінчення навчання за ОП «Технологічна експертиза, якість та безпека харчової продукції» випускники спроможні працювати як фахівці з контролю якості та безпеки продовольчої сировини та  харчової продукції у:

   • структурних підрозділах підприємств харчової промисловості різних галузей;
   • закладах ресторанного господарства;
   • торгівельних мережах;
   • випробовувальних центрах і лабораторіях, що проводять оцінку безпеки та якості харчових продуктів.

  Асоціація випускників (детальніше)

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Івана Банка (Коваля), 3, м. Полтава, 36003

  Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства: 114а

  Тел.: (0532) 56-08-48

  Е-mail: tohv2010.puet@gmail.com

  Завідувач кафедри: Хомич Галина Панасівна

  Сайт кафедри: www.thvrg.puet.edu.ua