Освітня програма
Право (магістр)

Спеціальність
«Право»

Що таке Право (магістр)

Вступ до магістратури за спеціальністю 081 «Право» відбуватиметься за результатами єдиного фахового вступного випробування, яке має такі складові:

 • тест загальної навчальної правничої компетентності
 • тест з базових юридичних (правових) дисциплін

та єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька).

Особи, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проходять додаткове вступне випробування, що є умовою допуску до складання єдиного фахового вступного випробування.

ПЕРЕВАГИ навчання:

 • Безпосередньо в університеті можна пройти військову підготовку із присвоєнням звання офіцера запасу, що відкриває перспективи подальшого працевлаштування у Збройних силах України, органах внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній кримінально-виконавчій службі тощо
 • Одночасно з юридичною можна здобути і другу вищу освіту з будь-якої спеціальності із запропонованих в університеті
 • Отримати поглиблену мовну підготовку (англійська, німецька, французька, китайська мови)
 • Стати висококваліфікованим фахівцем із права у сфері господарської, у тому числі зовнішньоекономічної діяльності, адже попит на таких спеціалістів в умовах євроінтеграції набуває особливої актуальності Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком, умови проживання в яких є одними із найкращих у м. Полтава. Забезпечується безкоштовний WI-FI у навчальних корпусах університету

УМОВИ ВСТУПУ

На підставі єдиного фахового вступного випробування (з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та єдиного вступного іспиту (з іноземної мови) з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Основні дисципліни фахової підготовки:

Навчання за програмою підготовки фахівців зорієнтоване на засвоєння конкретного теоретичного змісту галузевих наук, оволодіння уміннями й навичками, необхідними для ефективного захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

До основних дисциплін фахової підготовки магістрантів належать:

 • Теорія та практика Європейського суду з прав людини
 • Кримінологія
 • Порівняльне правознавство
 • Природоресурсне право
 • Філософія права
 • Юридична техніка
 • Право інформаційних систем
 • Корпоративне право

Здобуті знання, уміння та навички студенти мають можливість застосувати під час проходження практики в загальних і спеціалізованих судах, управлінні юстиції та його підрозділах, державному геокадастрі, органах внутрішніх справ, органах прокуратури, установах виконання покарань, в органах державної виконавчої служби, державній службі охорони, численних підприємствах м. Полтава, про що укладено відповідні угоди. Студенти мають можливість виявляти й розвивати свої інтелектуальні, комунікативні та творчі здібності.

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2017):

 • Денна форма:
  • магістр - 14500 грн./рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 9500 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
  • Керівник фінансового / юридичного / адміністративного підрозділу
  • Головний юрисконсульт
  • Начальник юридичного відділу
  • Керівник підрозділу кадрів і соціально- трудових відносин / інших функціональних підрозділів
 2. Професіонали
  • Викладач (асистент) університетів та закладів вищої освіти
  • Професіонал в галузі правознавства / прокурорського нагляду / правосуддя та правоохоронної діяльності
  • Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду
  • Молодший науковий співробітник (правознавство)
  • Науковий співробітник / науковий співробітник-консультант (правознавство)
  • Адвокат та прокурор
  • Консультант науковий (правознавство)
  • Прокурор / прокурор-криміналіст
  • Юрист
  • Суддя
  • Професіонал в галузі правоохоронної діяльності
  • Дізнавач (з дипломом спеціаліста)
  • Експерт (органи внутрішніх справ)
  • Інспектор (з дипломом спеціаліста)
  • Професіонал з охоронної діяльності та безпеки
  • Слідчий
  • Інспектор з особливих доручень
  • Старший оперуповноважений в особливо важливих справах
  • Старший слідчий в особливо важливих справах
  • Професіонали кримінально-виконавчої служби
  • Інспектор
  • Експерт / Судовий експерт
  • Інспектор праці (правовий)
  • Нотаріус / Нотаріус державний
  • Приватний детектив
  • Радник
  • Слідчий /Слідчий в особливо важливих справах
  • Юрисконсульт

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра правознавства: № 334, 334а

Тел.: (05322) 2-15-06

Е-mail: pravo@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.юр.н., професор Лаврик Галина Володимирівна

Сайт кафедри: www.pravo.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами
будь-яким зручним способом

 
(0532) 50-25-62

primcom@puet.edu.ua

Дізнайся про умови знижок