Освітня програма
Право (магістр)

Спеціальність
«Право»

Молодший бакалавр / Бакалавр / Магістр

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Освітньо-професійна програма «Право» за спеціальністю 081 «Право» (ступінь вищої освіти – магістр) спрямована на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, які передбачають здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та у процесі навчання.

Нашою метою є забезпечення відповідності освітньої програми очікуванням і потребам як студентів, так і роботодавців, які стосуються, зокрема, узагальнення і юридичної кваліфікації величезної кількості злочинів, проблемних ситуацій, викликаних війною; створення фундаменту захисту і відновлення прав та інтересів людини і Української держави.

Гарант освітньої програми:

Лаврик Галина Володимирівна – доктор юридичних наук, професор.

Автор більше 120 наукових і навчально-методичних праць.
Наукові інтереси полягають в дослідженні правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.
Lavrykg@gmail.com
law.puet@gmail.com

  Навчальні плани

  2022 РОКУ набору:

  1. Під час розробки освітньої програми підготовки магістра спеціальності 081 «Право» її автори керувалися філософією проекту «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Тюнінг), в основі якої девіз – узгодження освітньої програми на основі різноманітності та автономності. Тому вивчаючи кращий зарубіжний досвід, розглядаючи його крізь призму вимог Болонського процесу, ми намагалися враховувати національні особливості та стан правової й освітньої систем. Нашою метою є забезпечення відповідності освітньої програми очікуванням і потребам як студентів, так і роботодавців, забезпечення успішного особистісного розвитку та професійної реалізації здобувачів.
  2. Навчальний план підготовки магістра спеціальності 081 «Право», складений відповідно до вимог практико-орієнтованого підходу, зумовленого спрямуванням на формування особистісної та професійної компетенції фахівця, передбачає проходження виробничої (10 кредитів) та переддипломної практики (10 кредитів). Забезпечуючи тісний зв’язок між теоретичною підготовкою майбутніх правознавців та їх практичним фаховим становленням виробнича магістерська практика зорієнтована на безпосередню підготовку до самостійної професійної діяльності в юридичній галузі. У свою чергу, переддипломна практика має за завдання закріпити знання, уміння та навички, набуті студентами у процесі засвоєння навчальних дисциплін, проходження виробничої практики та сприяє комплексному формуванню професійних компетентностей за профілем підготовки.
  3. Освітня програма підготовки магістра спеціальності 081 «Право» спроектована таким чином, щоб студенти брали на себе частину відповідальності за своє професійне майбутнє, розвивали визначені стандартами компетентності, які є необхідними для академічної та і фахової правничої сфери. Це зумовлює структуру освітньої програми із визначеними обов’язковими дисциплінами циклу професійної і практичної підготовки, які спрямовані на досягнення загальних професійних результатів навчання, та блоків вибіркових дисциплін, частка яких складає 25 % навчального плану магістра.

  (Детальніше про навчальний план)

  Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

  Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

  Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

  Отримати ступінь PhD (детальніше)

  Це важливо!

  Вступні випробування:

  • ЄВІ (Єдиний вступний іспит)
  • ЄФВВ (з права та міжнародного права)

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання:

  • Денна форма:
   • магістр - 25260 грн/рік
  • Заочна форма:
   • магістр - 18970 грн/рік

  Студенти про навчання:

  Ємець Ірина Олександрівна бакалавр, 2019 р.

  Полтавський університет економіки та торгівлі – це те місце де ваші роки навчання будуть проходити цікаво і дуже захоплююче. Окреме спасибі за цю атмосферу кафедрі правознавства, на цій кафедрі працюють справжні професіонали своєї справи. Кожна пара – це щось новеньке, презентації, доповіді. Це дуже цікаво та ефективно.

  Також в університеті є безліч додаткових курсів, які після вдалого завершення, вам допоможуть у працевлаштуванні. І насамкінець, у ВНЗ багато сучасного обладнання, що дає змогу отримувати не лише теоретичні, але й практичні знання.

  Я рада, що обрала саме цей заклад. Всім абітурієнтам рекомендую сюди вступати!

  Рибась Валентина Вадимівна бакалавр, 2019 р.

  Полтавський РВ УДМС України в Полтавській області, провідний спеціаліст

  За період навчання на бакалавраті з 2016 року по 2018 рік було багато різних емоцій: і радість і відчуття гордості за свої досягнення і хвилювання і тревоги перед екзаменами. Перш за все хотіла сказати велике Дякую всьому викладацькому складу кафедри правознавства. Викладачі на всіх заняттях відкриті, з розумінням ставляться до студентів, на практичних і семінарських заняттях ведуть активний діалог зі студентами, професійно і якісно доносять до студентів всю необхідну інформацію. Надзвичайно цікаві заняття які проводили викладачі-практики це дійсно, те що потрібно студенту, який найближчий час випуститися з університету та потраплять в реалії  життя та роботи всім секретам  навчать саме викладачі-практики. Викладачі заклали в нас ті професійні знання та вміння, якими володіють самі, до кожної їхньої поради дослуховувалася та самовдосконалювалася. Викладачі надавали приклад як потрібно сприймати і вирішувати складні а іноді в стресові ситуації (яких було досить не мало за весь час навчання).

  Ященко Інна Віталіївна магістр, 2020 р.

  Усі великі відкриття починаються з маленького та невпевненого кроку, який ми робимо назустріч своїй мрії, не дивлячись на перепони. ПУЕТ став для мене  втіленням власних бажань, навчив та вказав вірний шлях. На нашій кафедрі проводилися різноманітні конференції, круглі столи, цікаві зустрічі з спеціалістами в цій галузі.

  На факультеті Права дуже особлива атмосфера. Знання і досвід, які я тут отримала, не забудуться просто так, вони стали міцним фундаментом в житті.

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Стажування та практики в Україні

  Стажування та практики в Україні

  Детальніше

  Випускники працюють

  законодавцями, вищими державними службовцями, керівниками, менеджерами (управителями), керівниками фінансових / юридичних / адміністративних підрозділів, головними юрисконсультами, начальниками юридичних відділів, керівниками підрозділів кадрів і соціально- трудових відносин / інших функціональних підрозділів, професіоналами, викладачами (асистентами) університетів та закладів вищої освіти, професіоналами в галузі правознавства / прокурорського нагляду / правосуддя та правоохоронної діяльності, професіоналами в галузі правознавства та прокурорського нагляду, молодшими науковими співробітниками (правознавство), науковими співробітниками / науковими співробітниками-консультантами (правознавство), адвокатами та прокурорами, консультантами науковими (правознавство), прокурорами / прокурорами-криміналістами, юристами, суддями, професіоналами в галузі правоохоронної діяльності, дізнавачами (з дипломом спеціаліста), експертами (органи внутрішніх справ), інспекторами (з дипломом спеціаліста), професіоналами з охоронної діяльності та безпеки, слідчими, інспекторами з особливих доручень, старшими оперуповноваженими в особливо важливих справах, старшими слідчими в особливо важливих справах, професіоналами кримінально-виконавчої служби, інспекторами, експертами / судовими експертами, інспекторами праці (правовими), нотаріусами / державними нотаріусами, приватними детективами, радниками, слідчими /слідчими в особливо важливих справах, юрисконсультами

   

   

  Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

  Кулик Владислав Вікторович магістр, 2019 р.

  Роки, проведені у Полтавському університеті економіки і торгівлі, точно не були марною тратою часу, а виявилися ефективними у плані отримання грунтовних знань. Організація вільного часу з використанням матеріальної бази університету дозволила мені поглибити знання, отримані під час навчаних занять, а також розширити свій кругозір.

  Завдяки кваліфікованим викладачам і різноманітним формам проведення практичних занять я оволодів професійними компетентностями і наразі маю широкі можливості самореалізації зі своєї спеціальності. Все це підтверджується апробованими знаннями під час проходження різного виду практик та співпраці з досвідченими фахівцями своєї справи. Отримавши диплом магістра, можу з впевненістю сказати, що Полтавський університет економіки і торгівлі надає студентам всебічну підготовку!

  Неборак Віталій Сергійович магістр, 2019 р.

  Козельщинський РС ГУ ДСНС України в Полтавській області, провідний інспектор

  За період навчання з 2018 до 2019 років на кафедрі правознвства Університету економіки й торгівлі на заочній формі навчання мною був здобутий диплом ступеня магістра за спеціальністю  281 “Публічне управління та адміністрування”. Протягом всього навчального процесу, який  на перший погляд здавався мені якимось новим, невідвіданим та ” тернистим” шляхом до вищої освіти, я постійно знайомився зі всім новим та неймовірно цікавим. Насамперед це безумовно викладацький склад, який заслуговує особливої поваги. За свою практичну діяльність мені немало разів доводилося бути “слухачем” деяких лекцій за різними тематичними планами, але майстерність і високий професіоналізм наших викладачив-правовиків буквально на кожній лекції, семінарі чи практичному занятті змушував мене сприймати навчальний матеріал просто “роззявивши рота”! Також найвищої оцінки заслуговує сам підхід до студентської аудиторії, де у відносинах викладач/студент спостерігається більш партнерство, взаємопорозуміння, допомога, діалог та рівність. Жодного разу викладач не дозволив собі проявити хочяб який натяк на байдужість до студента, неволодіння матеріалом або  нехтування будьяким питанням стосовно предмета, поставленого аудиторією. Тому я переконаний, що саме якісна освіта, її модель та спосіб подання значною мірою впливають на подальший розвиток нашого суспільства. Проводячи паралелі з більш розвиненими країнами можна чітко визначити залежність між рівнем їх життя без винятку в усіх соціально-економічних аспектах та якістю освіти та освіченості населення в цих країнах. Підводячи підсумок хочу сказати, я дійсно пишаюсь тим, що мені пощастило навчатися в ПУЕТі. За півтора  роки освіти я здобув перед усим багатий досвід спілкування з кваліфікованими та освідченими людьми. Для мене велика честь усвідомлювати те, що мене навчали справжні професіонали своєї справи, професора, доценти, доктора, кандидати наук. Окремі слова вдячності висловлюю Лаврик Галині Володимирівні, Боберській Крістіні Григорівні, Білоконю Руслану Михайловичу, Гладкому Сергію Олександровичу, Кульчію Олегу Олександровичу та іншим викладачам кафедри. Саме ці професіонали сформували в мені значну кількість професійних вмінь та навичок, морально-ділових якостей, які я застосовую як в првктичній діяльності так і поза нею. Цей досвід важко переоцінити. Насамперед після навчання у нашому ВУЗі я перед самим собою почуваю себе на дві голови вище.

  Устименко Микола Миколайович магістр, 2020 р.

  Сектор реагування патрульної поліції   № 1 Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області, інспектор, капітан поліції

  За період навчання з 2015 до 2019 років на кафедрі правознвства ПУЕТ за заочною формою навчання мною були здобуті два дипломи про вищу освіту супенів бакалавр за спеціальністю  081 “Право” та магістр за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. Протягом всього навчального процесу, який  на перший погляд здавався мені якимось новим, невідвіданим та ” тернистим” шляхом до вищої освіти, я постійно знайомився зі всім новим та неймовірно цікавим. Насамперед це безумовно викладацький склад ВИЩу, та особливої поваги заслуговує склад кафедри правознавства. За свою практичну діяльність мені чимало разів доводилося бути “слухачем” деяких лекцій за різними тематичними планами, але майстерність і високий професіоналізм наших викладачив-правовиків буквально на кожній лекції, семінарі чи іншому занятті змушував мене сприймати навчальний матеріал просто “роззявивши рота”! Також найвищої оцінки заслуговує сам підхід до студентської аудиторії, де у відносинах викладач/студент спостерігається більш партнерство, взаємопорозуміння, допомога, діалог та рівність. Жодного разу викладач не дозволив собі проявити хочяб який натяк на байдужість до студента, неволодіння матеріалом або  нехтування будьяким питанням стосовно предмета, поставленого аудиторією… Тобто прислів’я “вміла готувати, та не вміла подавати” це точно не про ПУЕТ! Тому я переконаний, що саме якісна освіта, її модель та спосіб подання значною мірою впливають на подальший розвиток нашого суспільства. Проводячи паралелі з більш розвиненими країнами можна чітко визначити залежність між рівнем їх життя без винятку в усіх соціально-економічних аспектах та якістю освіти та освіченості населення в цих країнах. Підводячи підсумок хочу сказати, я дійсно пишаюсь тим, що мені пощастило навчатися в ПУЕТі. За п’ять років освіти я здобув перед усим багатий досвід спілкування з кваліфікованими та освідченими людьми. Для мене велика честь усвідомлювати те, що мене навчали справжні професіонали своєї справи, професора, доценти, доктора, кандидати наук. Окремі слова вдячності висловлюю Лаврик Галині Володимирівні, Боберській Крістіні Григорівні, Білокінь Руслану Михайловичу, Гладкому Сергію Олександровичу, Кульчий Олегу Олександровичу та іншим викладачам кафедри. Саме ці професіонали сформували в мені значну кількість професійних вмінь та навичок, морально-ділових якостей, які я застосовую як в првктичній діяльності так і поза нею. Цей досвід важко переоцінити. Насамперед після навчання у нашому ВУЗі я перед самим собою почуваю себе на дві голови вище.

  Асоціація випускників (детальніше)

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

  Кафедра правознавства: № 334, 334а

  Тел.: (0532) 56-10-02

  Е-mail: pravo@puet.edu.ua

  Завідувач кафедри: д.юр.н., професор Лаврик Галина Володимирівна

  Сайт кафедри: www.pravo.puet.edu.ua