Освітня програма
Право (магістр)

Спеціальність
«Право»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Вступ до магістратури за спеціальністю 081 «Право» відбуватиметься за результатами єдиного фахового вступного випробування, яке має такі складові:

 • тест загальної навчальної правничої компетентності
 • тест з базових юридичних (правових) дисциплін

та єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька).

Особи, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проходять додаткове вступне випробування, що є умовою допуску до складання єдиного фахового вступного випробування.

ПЕРЕВАГИ навчання:

 • Безпосередньо в університеті можна пройти військову підготовку із присвоєнням звання офіцера запасу, що відкриває перспективи подальшого працевлаштування у Збройних силах України, органах внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній кримінально-виконавчій службі тощо
 • Одночасно з юридичною можна здобути і другу вищу освіту з будь-якої спеціальності із запропонованих в університеті
 • Отримати поглиблену мовну підготовку (англійська, німецька, французька, китайська мови)
 • Стати висококваліфікованим фахівцем із права у сфері господарської, у тому числі зовнішньоекономічної діяльності, адже попит на таких спеціалістів в умовах євроінтеграції набуває особливої актуальності Усі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком, умови проживання в яких є одними із найкращих у м. Полтава. Забезпечується безкоштовний WI-FI у навчальних корпусах університету

УМОВИ ВСТУПУ

На підставі єдиного фахового вступного випробування (з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та єдиного вступного іспиту (з іноземної мови) з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Навчання за програмою підготовки фахівців зорієнтоване на засвоєння конкретного теоретичного змісту галузевих наук, оволодіння уміннями й навичками, необхідними для ефективного захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

До основних дисциплін фахової підготовки магістрантів належать:

 • Теорія та практика Європейського суду з прав людини
 • Кримінологія
 • Порівняльне правознавство
 • Природоресурсне право
 • Філософія права
 • Юридична техніка
 • Право інформаційних систем
 • Корпоративне право

Здобуті знання, уміння та навички студенти мають можливість застосувати під час проходження практики в загальних і спеціалізованих судах, управлінні юстиції та його підрозділах, державному геокадастрі, органах внутрішніх справ, органах прокуратури, установах виконання покарань, в органах державної виконавчої служби, державній службі охорони, численних підприємствах м. Полтава, про що укладено відповідні угоди. Студенти мають можливість виявляти й розвивати свої інтелектуальні, комунікативні та творчі здібності.

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2020):

 • Денна форма:
  • магістр - 18150 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 12750 грн/рік

Студенти про навчання:

 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
  • Керівник фінансового / юридичного / адміністративного підрозділу
  • Головний юрисконсульт
  • Начальник юридичного відділу
  • Керівник підрозділу кадрів і соціально- трудових відносин / інших функціональних підрозділів
 2. Професіонали
  • Викладач (асистент) університетів та закладів вищої освіти
  • Професіонал в галузі правознавства / прокурорського нагляду / правосуддя та правоохоронної діяльності
  • Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду
  • Молодший науковий співробітник (правознавство)
  • Науковий співробітник / науковий співробітник-консультант (правознавство)
  • Адвокат та прокурор
  • Консультант науковий (правознавство)
  • Прокурор / прокурор-криміналіст
  • Юрист
  • Суддя
  • Професіонал в галузі правоохоронної діяльності
  • Дізнавач (з дипломом спеціаліста)
  • Експерт (органи внутрішніх справ)
  • Інспектор (з дипломом спеціаліста)
  • Професіонал з охоронної діяльності та безпеки
  • Слідчий
  • Інспектор з особливих доручень
  • Старший оперуповноважений в особливо важливих справах
  • Старший слідчий в особливо важливих справах
  • Професіонали кримінально-виконавчої служби
  • Інспектор
  • Експерт / Судовий експерт
  • Інспектор праці (правовий)
  • Нотаріус / Нотаріус державний
  • Приватний детектив
  • Радник
  • Слідчий /Слідчий в особливо важливих справах
  • Юрисконсульт

 

 

 

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра правознавства: № 334, 334а

Тел.: (0532) 56-10-02

Е-mail: pravo@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.юр.н., професор Лаврик Галина Володимирівна

Сайт кафедри: www.pravo.puet.edu.ua