Освітня програма
Право (бакалавр)

Спеціальність
«Право»

Бакалавр / Магістр

 

Сертифікат про акредитацію

Освітньо-професійна програма «Право» з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 Право спрямована на формування компетентностей, необхідних для системного розуміння явищ та процесів розвитку правової дійсності, основних правових інститутів, а також їх тлумачення і застосування з метою провадження прикладної та практичної діяльності з дотриманням етичних стандартів професії правника.

Особливістю ОПП є застосування підходу, за яким перевага надається кінцевому результату її реалізації в контексті міжнародного, європейського досвіду та здобутків провідних закладів вищої освіти; забезпечення соціально-гуманітарної підготовки здобувачів з акцентом на такому аспекті оптимізації, збереження комплексності формування професійних і лідерських якостей, як ретельне опанування навчальних дисциплін приватно-правового спрямування; досягнення дієвого поєднання теоретичного і практичного форматів підготовки здобувачів з урахуванням інтересів, перспектив подальшого навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.

Освітня програма розрахована на якісну підготовку студентів до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та Єдиного вступного іспиту, що відкриває студентам можливості для подальшого здобуття магістерського ступеня за денною та заочною (без переривання професійного кар’єрного розвитку) формою навчання.

Гарант освітньої програми:

Лаврик Галина Володимирівна – доктор юридичних наук, професор.

Автор більше 120 наукових і навчально-методичних праць.
Наукові інтереси полягають в дослідженні правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.
Lavrykg@gmail.com
law.puet@gmail.com

Постав питання гаранту освітньої програми

  Навчальні плани

  2024 РОКУ набору:

  1. В основі розробки освітньо-професійної програми перебуває підхід до організації освітнього процесу, що заснований на його кінцевих результатах та розцінюється на сьогодні як безальтернативний в плані забезпечення інтернаціоналізації освіти, а також міжнародний, європейський досвід та здобутки провідних закладів вищої освіти. Використано досвід Кембриджського університету – одного із найстаріших та найвідоміших університетів у світі – про те, що типова кількість лекційних годин для кожної навчальної дисципліни має складати 36 годин на рік. Цілковито підтриманий та реалізований досвід Кембриджу щодо вивчення упродовж першого року навчання базових правових дисциплін із тенденцією поетапного розширення переліку вибіркових дисциплін упродовж наступних років навчання. Напрацюванням цього університету відповідає включення до освітньо-професійної програми «Основ наукових досліджень» для студентів першого курсу та щорічних курсових робіт (проектів), які сприяють набуттю навичок з правової методології та письма. Зміст освітньо-професійної програми адаптований до бакалаврської програми юридичного фаху Університету Миколаса Ромеріса – провідного університету соціальних наук та міждисциплінарних досліджень Литви − з орієнтацією на обов’язковий блок фахових дисциплін та факультативні дисципліни за професійним спрямуванням.
  2. Здобуття студентами теоретичних знань з першого курсу супроводжується практичною підготовкою, зокрема, набуттям досвіду надання консультацій з правових питань під керівництвом досвідчених викладачів у навчальному юридичному центрі ПУЕТ «Правова СТУДіЯ», трансформуючись у подальшому в поглиблення практичних навичок під час виробничої практики у судових і правоохоронних органах, виробничої бакалаврської практики. Виділення значного обсягу годин на практичну підготовку уможливлює закріплення теоретичних знань, одержаних у процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних дисциплін, а також набуття навичок та умінь правозастосовної діяльності.
  3. Освітньо-професійна програма побудована з урахуванням концепції студентоцентрованого навчання, в основі якого – результати навчання як запорука професійного розвитку, передбачає безпосередню участь студентів у формуванні індивідуального навчального плану, та можливості обирати 25 % навчальних дисциплін із переліку вибіркових блоків за професійним, гуманітарним, соціально-економічним та спеціальним спрямуванням. Специфіка ПУЕТ як багатопрофільного закладу вищої освіти економічного спрямування дає можливість здобувачам обирати широкий спектр навчальних дисциплін у межах блоку вільного вибору (цикл загальної підготовки, 20 кредитів), що відкриває можливості для самореалізації, у т.ч. поза межами професійної діяльності.

  (Детальніше про навчальний план)

  Ти випускник технікуму або коледжу?

  Отримай ДИПЛОМ БАКАЛАВРА в ПУЕТ ЗА 2-3 РОКИ (продовжуючи навчання за своєю спеціальністю)

  (детальніше)

  Це важливо!

  Предмети НМТ 2022 - 2023 років (денна та заочна форма):

  Обов'язкові

  • Українська мова (коеф. 0.35)
  • Математика (коеф. 0.25)

  Один на вибір

  • Історія України (коеф. 0.4)
  • Іноземна мова (коеф. 0.4)
  • Біологія (коеф. 0.2)
  • Фізика (коеф. 0.2)
  • Хімія (коеф. 0.2)

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання (2023 рік):

  • Денна форма:
   • бакалавр - 20950 грн/рік
  • Заочна форма:
   • бакалавр - 14890 грн/рік

  Студенти про навчання:

  Бондаренко Ірина

  Бондаренко Ірина, 1й курс

  Я – Ірина Бондаренко, студентка першого курсу спеціальності «Право».

  Рік потому я закінчувала школу. Щодо спеціальності визначилася давно: на це вплинуло те, що мене з дитинства привчали до справедливості, призвичаювали боротися за свої права і свободи. Тому професія юриста для мене є оптимальним варіантом.

  Наразі багато вишів пропонують підготовку спеціалістів у галузі юриспруденції, але я обрала саме ПУЕТ і за рік навчання жодної хвилини не пожалкувала про це.

  Протягом першого курсу я зрозуміла, що викладачі нашого університету – висококваліфіковані спеціалісти, котрі знаються на своїй справі. Навчальний процес проходить цікаво, тож заняття я завжди відвідую з великим задоволенням.

  Наш університет ми називаємо «Територією успіху».

  Будемо раді бачити Вас у нашій великій дружній родині!

  Голобородько Неляі

  Голобородько Неля, 1й курс

  Привіт! Мене звати Неля. Я – студентка першого курсу спеціальності «Право».

  Я радію, що навчаюся саме в Полтавському університеті економіки і торгівлі, адже він увійшов до рейтингу кращих вишів України.

  Належу до студентів, які, обравши фах юриста, чітко усвідомлюють свою відповідальність перед державою та знають, чого прагнуть від життя. Цьому сприяють мої наставники. На кафедрі правознавства працюють викладачі з великої літери, які завжди готові допомагати студентам.

  У нашому університеті є багатюща бібліотека, де кожен зможе знайти для себе цікаве видання з права та інших спеціальностей.

  Окрім навчання, ви матимете змогу попрацювати над собою у спортзалі, тренажерному залі та на футбольному міні-полі. Ті, хто прагне виступати на сцені, можуть брати участь у концертах, різноманітних конкурсах. Для того, щоб студенти мали змогу відпочити, в університеті проводиться перегляд кінофільмів, студентів запрошують на вечори відпочинку, дискотеки.

  Зацікавилися? Тоді вам до нас!

  Христенко Аліна

  Христенко Аліна, 1й курс

  Привіт! Я Аліна, першокурсниця  спеціальності  Право. І це круто!  Запитаєте, чому?

  Відповім:

  • ПУЕТ увійшов до рейтингу кращих закладів вищої освіти України;
  • це великий університет, в якому на моїй спеціальності навчаються студенти, які знають, чого хочуть від життя;
  • на кафедрі правознавства працюють вимогливі, дуже професійні викладачі – глибокі знавці у різних галузях права;
  • у нас розкішна бібліотека, про яку мріють більшість вишів, щороку вона поповнюється новими виданнями з права.

  Про дозвілля ми теж не забули: вечори відпочинку, дискотеки, перегляд кінофільмів, концерти, конкурси, в яких студенти виявляють свої творчі здібності, а ще спортзал, тренажерний зал, міні-поле – усе для всебічного розвитку і здобуття вищої освіти.

  Ну, що? Вам цікаво? Ласкаво просимо до нас!

  Лозицький Валерій

  Лозицький Валерій, 1й курс

  Я – студент ПУЕТ Валерій Лозицький, майбутній юрист, а нині – першокурсник. Вірю, що здобуті у виші знання, ґрунтовна освіта допоможуть мені знайти хорошу високооплачувану роботу.

  До речі, у ПУЕТ можна відкрити в собі потенціал ученого. На кафедрі правознавства  вже багато років працюють науковий студентський гурток «Ін Юре» під керівництвом доктора юридичних наук, професора Сергія Олександровича Гладкого та студентський дискусійний клуб «Феміда», який очолює завідувачка кафедри, доктор юридичних наук, професор Галина Володимирівна Лаврик.

  На парах правників дуже цікаво. Хочеться опановувати ще щось нове, пізнавати юриспруденцію з допомогою висококваліфікованих викладачів.

  Запевняю: ви не пошкодуєте, якщо будете вивчати право  в ПУЕТ.

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Стажування та практики в Україні

  Стажування та практики в Україні

  Детальніше

  Випускники працюють

  Зі здобуттям освітнього ступеня бакалавра спеціальності 081 «Право» випускники мають можливість здійснювати професійну діяльність на посадах:

  • відповідального секретаря судової колегії
  • держав­ного виконавця, конторського (офісного) службо­вця (недержавні установи юриспру­денції, страхування)
  • секретаря (судового засідання, суду, колегії судової)
  • судового виконавця
  • судового розпорядника
  • організатора діловодства (державні установи, види економічної діяльності, система судочинства)
  • помічника (адвоката, нотаріуса, судді, юриста)
  • слідчого, оперуповноваженого, дільничого офіцера поліції, інспектора
  • відповідального (старшого) по корпусу (корпусному відділенню) (кримінально-виконавча служба), інспектора (кримінально-виконавча служба) (з дипломом бакалавра), інструктора із професійної підготовки (кримінально-виконавча служба).

   

   

  Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

  Тарасенко Анна

  Тарасенко Анна Михайлівна Бакалавр, 2020 р.

  Я дізналася про цей університет від своїх знайомих і друзів. Вони порадили мені вступити саме в ПУЕТ.

  Освіта, отримана в стінах університету, вже дала мені багато навичок які використовую на роботі. Найважливішим фактором успішного і продуктивного навчання є те, що викладачі  підходять до своєї роботи зі знанням своєї справи. Це дуже важливо!

  Приємно здивувало, що кожен викладач, намагався нам пояснити матеріал,наводячи приклади з життєвих ситуацій, щоб ми, студенти, досконально розуміли матеріал. Я дуже задоволена своїми знаннями!

  Дякую Вам, шановні викладачі! Ви кращі!

  Криворучко Юлія

  Криворучко Юлія Бакалавр, 2020 р. PMU IQOS. Посада : представник бренду IQOS, ФОП

  Навчання в університеті ПУЕТ , це великий та цікавий період в моєму житті. Він був для мене тяжкий і в той же час безцінний. Я, це той приклад студентки,  яка спочатку не розуміла, що диплом про вищу освіту це не просто так, а це квиток у доросле життя. Розпочинала я свій шлях студенткою денного відділення , але через деякі обставини не закінчила його ще в 2019 році. Але наш університет і кафедра Правознавства дає другий шанс. Я маю можливість отримати цей довгоочікуваний диплом студенткою заочного відділення.

  Сам університет має все необхідне для навчання: мультимедійні проектори, комп’ютери, комфортні аудиторії , велику бібліотеку та ще багато плюсів для навчання. Кафедра Правознавста, це ті викладачі, які шанують і люблять свою справу. Вони намагались донести матеріал доступно. Якщо ти щось не зрозуміла, то можеш з легкістю звернутись до педагога і тобі завжди допоможуть і нададуть відповіді на всі твої запитання.

  ПУЕТ і кафедра Правознавста. Дякую!

  Череднічок Ірина

  Череднічок Ірина Сергіївна Бакалавр, 2020 р. ТОВ «АКБ-ЛІНК», юрисконсульт

  Я, як студентка, сміливо можу відповісти, що Полтавський Університет Економіки і Торгівлі – це моє майбутнє. Всі професії, які наявні в ньому, на даний момент дуже популярні та прогресуючі. Адже людство рухається вперед, технології з кожним днем змінюються, а ПУЕТ іде в ногу з ними. Мені дуже подобається.

  І саме про цей університет я можу сказати: Він живе, а не існує!

  Асоціація випускників (детальніше)

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Івана Банка (Коваля), 3, м. Полтава, 36003

  Кафедра правознавства: № 334, 334а

  Тел.: (050) 9660281 доцент кафедри Кульчій Олег Олександрович

  Е-mail: pravo@puet.edu.ua

  Завідувач кафедри: д.юр.н., професор Лаврик Галина Володимирівна

  Сайт кафедри: www.pravo.puet.edu.ua