Освітня програма
Комп’ютерні науки (магістр)

Спеціальність
«Комп’ютерні науки»

Молодший бакалавр / Бакалавр / Магістр

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розроблення, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахівець з комп’ютерних наук та інформаційних технологій здатний вирішувати завдання, створюючи програми для їх розв’язання, використовуючи засоби інформаційних технологій.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» передбачає підготовку в галузі програмування (С#, Visual Studio С++, Java, HTML, XML, VBA, .NET, Object Pascal, Delphi, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, СorelDraw), математичного та комп’ютерного моделювання, проектування, розроблення й використання новітніх комп’ютерних технологій та інформаційних систем у різних галузях.

Фахівці з комп’ютерних наук та інформаційних технологій призначені для професійної роботи на підприємствах, в уста­новах та організаціях сфе­ри економічної, фінан­сової, виробничої, торго­вельної, оборонної, медич­ної, освітянської, соціальної, дослідницької діяль­ностей різних форм власності та типів господа­рю­вання в різ­них галу­зях промисловості, торгівлі, банків­ській, фінансовій і митній системах, наукових і навчальних закладах.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» зможуть працюва­ти над розробкою програмних засобів для систем комп’ютерного аналізу, тестування та діагно­стики в економічній, технічній, медичній галузях, професійно використовувати комп’ютерну гра­фіку та web-дизайн при створенні та модифікації інтернет-сайтів та інше.

Гарант освітньої програми:

Черненко Оксана Олексіївна

доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Має більше 35 наукових праць.

Постав питання гаранту освітньої програми: oksanachernenko7@gmail.com

Навчальні плани

2020 РОКУ набору:

Освітня програма зі спеціальності «Комп’ютерні науки» в ПУЕТ адаптована до міжнародних освітніх програм та порівнянна з аналогічними програмами всесвітньо відомих освітніх центрів Оксфорда, Кембриджа, Гарварда та інших.

(Детальніше про навчальний план)

Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

Отримати ступінь PhD (детальніше)

Це важливо!

Мотиваційний лист


Вартість навчання:

  • Денна форма:
    • магістр - 21970 грн/рік
  • Заочна форма:
    • магістр - 21970 грн/рік

Студенти про навчання:

Мороз Артур

Жайворонок Ярослав

Олег Кривошей

Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

Детальніше

Академічне середовище

Академічне середовище

Детальніше

Студмістечко

Студмістечко

Детальніше

Студентське життя

Студентське життя

Детальніше

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Детальніше

Міжнародні можливості

Міжнародні можливості

Детальніше

Студентські проєкти

Студентські проєкти

Детальніше

Військова підготовка офіцерів запасу

Військова підготовка офіцерів запасу

Детальніше

Стажування та практики в Україні

Стажування та практики в Україні

Детальніше

Випускники працюють

адміністраторами бази даних, доступу, систем, інженерами із програмного забезпечення комп’ютерів, інженерами-програмістами, програмістами (база даних), програмістами прикладними, інженерами із застосування комп’ютерів, фахівцями з інформаційних технологій, фахівцями із розроблення та тестування програмного забезпечення, фахівцями із розроблення комп’ютерних програм

Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

Кильник Вадим

Асоціація випускників (детальніше)

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій: каб. № 430а

Тел.: (0532) 50-92-04

Е-mail: mmsi@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: к. ф.-м. н. Ольховська Олена Володимирівна

Сайт кафедри: www.matmodel.puet.edu.ua