evden eve nakliyat istanbul nakliyat istanbul evden eve nakliyat nakliyat depolama nakliye

Освітня програма
Комп’ютерні науки (магістр)

Спеціальність
«Комп’ютерні науки»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Що таке Комп’ютерні науки (магістр)

Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розроблення, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахівець з комп’ютерних наук та інформаційних технологій здатний вирішувати завдання, створюючи програми для їх розв’язання, використовуючи засоби інформаційних технологій.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» передбачає підготовку в галузі програмування (С#, Visual Studio С++, Java, HTML, XML, VBA, .NET, Object Pascal, Delphi, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, СorelDraw), математичного та комп’ютерного моделювання, проектування, розроблення й використання новітніх комп’ютерних технологій та інформаційних систем у різних галузях.

Фахівці з комп’ютерних наук та інформаційних технологій призначені для професійної роботи на підприємствах, в уста­новах та організаціях сфе­ри економічної, фінан­сової, виробничої, торго­вельної, оборонної, медич­ної, освітянської, соціальної, дослідницької діяль­ностей різних форм власності та типів господа­рю­вання в різ­них галу­зях промисловості, торгівлі, банків­ській, фінансовій і митній системах, наукових і навчальних закладах.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» зможуть працюва­ти над розробкою програмних засобів для систем комп’ютерного аналізу, тестування та діагно­стики в економічній, технічній, медичній галузях, професійно використовувати комп’ютерну гра­фіку та web-дизайн при створенні та модифікації інтернет-сайтів та інше.

 

Переваги Освітньої програми:

 • найпотужніша матеріальна база: більше 2000 комп’ютерів, 35 комп’ютерних лабораторій, 25 мультимедійних лекційних залів
 • найкраще інформаційне забезпечення (понад 400 тис. примірників навчальної й наукової літератури)
 • унікальна наукова школа зі спеціальності в регіоні (видано понад 600 наукових публікацій, у тому числі 12 наукових монографій)
 • сучасна практична підготовка (протягом навчання – 7 практик, 12 курсових проектів із фахових дисциплін)
 • навчання за денною, заочню, заочно-дистанційною формами
 • дворічна підготовка після будь-якого бакалаврату у магістратурі
 • аспірантура за спеціальністю 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» спеціалізація «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
 • найкваліфікованіші викладацькі кадри з професійних дисциплін

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • програмування (с#, visual studio с++, java)
 • архітектура обчислювальних систем
 • алгоритми та структури даних
 • бази даних та інформаційні системи
 • організація та обробка електронної інфор­мації (html, xml, vba, с# та інше)
 • програмування та підтримка web-засто­сувань
 • захист інформації
 • проектування програмних систем
 • обробка зображень та мультимедіа
 • платформи корпоративних інформаційних систем (java, .net)
 • розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • інформатика (object pascal, delphi)
 • інтернет-технології
 • інформаційні мережі
 • основи комп’ютерного дизайну
 • теорія інформації і кодування
 • інтернет-програмування
 • операційні системи Unix

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2018):

 • Денна форма:
  • магістр - 13500 грн./рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 9235 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • адміністратори бази даних, доступу, системи
 • інженер із програмного забезпечення комп’ютерів
 • інженер-програміст
 • програміст (база даних)
 • програміст прикладний
 • інженер із застосування комп’ютерів
 • фахівець з інформаційних технологій
 • фахівець із розроблення та тестування програмного забезпечення
 • фахівець із розроблення комп’ютерних програм

 

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики: каб. № 430а

Тел.: (0532) 50-92-04

Е-mail: mmsi@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д. ф.-м. н., професор Ємець Олег Олексійович

Сайт кафедри: www.matmodel.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами
будь-яким зручним способом

 
(0532) 50-25-62

primcom@puet.edu.ua

Дізнайся про умови знижок