Освітня програма
Комп’ютерні науки (бакалавр)

Спеціальність
«Комп’ютерні науки»


Бакалавр / Магістр

 

Сертифікат про акредитацію

Комп’ютерні науки – це успішне майбутнє, а інвестиції в ІТ-освіту повертаються добробутом.

Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розроблення, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахівець з комп’ютерних наук та інформаційних технологій здатний вирішувати завдання, створюючи програми для їх розв’язання, використовуючи засоби інформаційних технологій.

Освітня програма «Комп’ютерні науки» ступеня бакалавра в ПУЕТ передбачає підготовку в галузі програмування (С++, Java, VBA, Delphi, Assembler, .NET), веб-технологій (HTML/CSS, PHP), баз даних (SQL), графічного дизайну, математичного та комп’ютерного моделювання, проектування, розроблення й використання машинного навчання, нейронних мереж та інформаційних систем у різних галузях.

Фахівці з комп’ютерних наук та інформаційних технологій призначені для професійної роботи на підприємствах, в уста­новах та організаціях сфе­ри економічної, фінан­сової, виробничої, торго­вельної, оборонної, медич­ної, освітянської, соціальної, дослідницької діяль­ності різних форм власності та типів господа­рю­вання в різ­них галу­зях промисловості, торгівлі, банків­ській, фінансовій і митній системах, наукових і навчальних закладах.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» зможуть працюва­ти над проєктуванням та розробкою програмних засобів для систем різного призначення, використовувати інструменти для комп’ютерного аналізу, створення web-ресурсів, тестування та діагно­стики апаратних та програмних систем та мереж, використовувати комп’ютерну гра­фіку у професійній діяльності, працювати з базами даних, навчати моделі штучного інтелекту та інші напрями діяльності, що пов’язані з комп’ютерними науками.

Телеграм-бот для вступників на освітню програму Комп’ютерні науки  https://t.me/CS_PUET_Bot

Гарант освітньої програми:

Черненко Оксана Олексіївна

доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Має більше 35 наукових праць.

Постав питання гаранту освітньої програми: oksanachernenko7@gmail.com

Навчальні плани

2023 РОКУ набору: 1. Освітня програма зі спеціальності «Комп’ютерні науки» в ПУЕТ адаптована до міжнародних освітніх програм та співставна з аналогічними програмами всесвітньо відомих освітніх центрів Оксфорда, Кембриджа, Гарварда та інших

 2. Фахова і професійна підготовка з 1-го курсу.

 3. Освітня траєкторія для кожного – 25% ти формуєш сам.


(Детальніше про навчальний план)


 


Якщо не вистачає предметів у сертифікаті ЗНО, НЕ ПРОБЛЕМА!


(детальніше)

Ти випускник технікуму або коледжу?


Отримай ДИПЛОМ БАКАЛАВРА в ПУЕТ ЗА 2 РОКИ (продовжуючи навчання за своєю спеціальністю)


(детальніше)

Це важливо!

Предмети НМТ 2022 - 2023 років (денна та заочна форма):

Обов'язкові

 • Українська мова (коеф. 0.3)
 • Математика (коеф. 0.5)

Один на вибір

 • Історія України (коеф. 0.2)
 • Іноземна мова (коеф. 0.3)
 • Фізика (коеф. 0.4)
 • Біологія (коеф. 0.2)
 • Хімія (коеф. 0.2)

Мотиваційний лист


Вартість навчання (2023 рік):

 • Денна форма:
  • бакалавр - 20950 грн/рік
 • Заочна форма:
  • бакалавр - 20950 грн/рік

Студенти про навчання:

Мороз Артур

Жайворонок Ярослав

Шаркий Ярослав

Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

Детальніше

Академічне середовище

Академічне середовище

Детальніше

Студмістечко

Студмістечко

Детальніше

Студентське життя

Студентське життя

Детальніше

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Детальніше

Міжнародні можливості

Міжнародні можливості

Детальніше

Студентські проєкти

Студентські проєкти

Детальніше

Військова підготовка офіцерів запасу

Військова підготовка офіцерів запасу

Детальніше

Стажування та практики в Україні

Стажування та практики в Україні

Детальніше

Випускники працюють

адміністраторами: бази даних, доступу, задач, систем, DevOps

аналітиками: комп’ютерних систем, комп’ютерних комунікацій, QA Analyst, Data Analyst, Web Analyst

інженерами: комп’ютерних систем, автоматизованих систем управління, програмного забезпечення, науково-технічної інформації

програмістами: Java, PHP, C#, C++, Python

дизайнерами: Web, 2d/3d, UI/UX

Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

Кильник Вадим

Асоціація випускників (детальніше)

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Івана Банка (Коваля), 3, м. Полтава, 36003

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій: каб. № 430а

Тел.: (0532) 50-92-04

Е-mail: mmsi@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: к. ф.-м. н. Ольховська Олена Володимирівна

Сайт кафедри: www.matmodel.puet.edu.ua