Освітня програма
Комп’ютерні науки (бакалавр)

Спеціальність
«Комп’ютерні науки»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Що таке Комп’ютерні науки (бакалавр)

Найсучасніші світові досягнення ґрунтуються на ефективному використанні інформаційних технологій у різноманітних галузях науки, техніки, виробництва. Розвиток економіки вимагає розроблення, впровадження та постійного вдосконалення інформаційних технологій, їх математичного та комп’ютерного забезпечення. І саме фахівець з комп’ютерних наук та інформаційних технологій здатний вирішувати завдання, створюючи програми для їх розв’язання, використовуючи засоби інформаційних технологій.

Фахівці з комп’ютерних наук вивчають різні курси: програмування та підтримка веб-додатків (C #, .NET, C++, Java, HTML, Python, PHP, XML); комп’ютерний дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, CorelDraw); нейронні мережі; математичне та комп’ютерне моделювання; бази даних та інформаційні системи (SQL); Unix; розподілені інформаційно-аналітичні системи у різних галузях.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» зможуть працюва­ти над розробкою програмних засобів для систем комп’ютерного аналізу, тестування та діагно­стики в економічній, технічній, медичній галузях, професійно використовувати комп’ютерну гра­фіку та web-дизайн при створенні та модифікації інтернет-сайтів та інше.

Переваги Освітньої програми:

 • унікальна наукова школа зі спеціальності в регіоні (видано понад 600 наукових публікацій, у тому числі 12 наукових монографій)
 • сучасна практична підготовка протягом навчання, курсові проекти із фахових дисциплін
 • найкраще інформаційне забезпечення (понад 400 тис. примірників навчальної й наукової літератури)
 • потужна матеріальна база: більше 2000 комп’ютерів, 35 комп’ютерних лабораторій, 25 мультимедійних лекційних залів
 • навчання за денною, заочною, заочно-дистанційною формами
 • підготовка після будь-якого бакалаврату у магістратурі
 • аспірантура за спеціальністю 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» спеціалізація «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»
 • найкваліфікованіші викладацькі кадри

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • програмування (с#, visual studio с++, java)
 • архітектура обчислювальних систем
 • алгоритми та структури даних
 • бази даних та інформаційні системи
 • організація та обробка електронної інфор­мації (html, xml, vba, с# та інше)
 • програмування та підтримка web-засто­сувань
 • захист інформації
 • проектування програмних систем
 • обробка зображень та мультимедіа
 • платформи корпоративних інформаційних систем (java, .net)
 • розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • інформатика (object pascal, delphi)
 • інтернет-технології
 • інформаційні мережі
 • основи комп’ютерного дизайну
 • теорія інформації і кодування
 • інтернет-програмування
 • операційні системи Unix

Це важливо!

Предмети ЗНО 2020 року (денна форма):

 • Українська мова та література (коеф. 0.2)
 • Математика (коеф. 0.4)
 • Іноземна мова або Фізика (коеф. 0.3)


Вартість навчання (вступ 2019):

 • Денна форма:
  • бакалавр - 12550 грн/рік
 • Заочна форма:
  • бакалавр - 9490 грн/рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • адміністратор: бази даних, доступу, задач, систем, DevOps
 • аналітик: комп’ютерних систем, комп’ютерних комунікацій, QA Analyst, Data Analyst, Web Analyst
 • інженер: комп’ютерних систем, автоматизованих систем управління, програмного забезпечення, науково-технічної інформації
 • програміст: Java, PHP, C#, C++, Python
 • дизайнер: Web, 2d/3d, UI/UX

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ (БАКАЛАВР) КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ (БАКАЛАВР)

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики: каб. № 430а

Тел.: (0532) 50-92-04

Е-mail: mmsi@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д. ф.-м. н., професор Ємець Олег Олексійович

Сайт кафедри: www.matmodel.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами
будь-яким зручним способом

 
(0532) 50-25-62

primcom@puet.edu.ua

Дізнайся про умови знижок