Освітня програма
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса (магістр)

Спеціальність
«Харчові технології»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств м’ясопереробної галузі.

В умовах сучасного ринку продовольства, темпу та якості життя, росту цін на сировину перед власниками виробничих підприємств стоять завдання щодо постійного удосконалення й оптимізації технологічних процесів виробництва м’ясних продуктів.

Саме власники та керівники переробних підприємств формують вимоги до рівня підготовки фахівців вищими навчальними закладами.

Наші випускники вміють використовувати на практиці сучасні технології створення харчових продуктів, зокрема продуктів оздоровчого, профілактичного та геродієтичного харчування. Випускники володіють навичками  проектування підприємств м’ясопереробної галузі,  методами проведення сучасних експериментів і дають науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам; здатні проводити та контролювати технологічні процеси на виробництві, займатися науково-дослідною роботою, розробляти нові й удосконалювати існуючі технології харчових продуктів.

Студенти стажуються на провідних вітчизняних підприємствах галузі та за кордоном.

 • Інноваційний інженіринг м’ясопереробних підприємств
 • Інноваційні технології м’ясних продуктів
 • Інноваційні харчові інгредієнти в технології харчових продуктів
 • Методологія харчової науки
 • Інтелектуальна власність
 • Маркетингові дослідження та управління інвестиційними програмами
 • Основи лідерства
 • Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2020):

 • Денна форма:
  • магістр - 18150 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 12750 грн/рік

Студенти про навчання:

 • Директор із виробництва
 • Головний інженер (промисловість)
 • Начальник управління
 • Головний технолог
 • Головний хімік
 • Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва)
 • Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи)
 • Інженер із впровадження нової техніки і технології
 • Інженер із метрології, стандартизації та якості Викладач вищого навчального закладу, коледжу та професійно-технічного навчального закладу

      

 

 

 

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра Технологій харчових виробництв і ресторанного господарства: № 113, 114а, 340

Тел.: (0532) 56-08-48

Е-mail: thvrg@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Хомич Галина Панасівна

Сайт кафедри: www.thvrg.puet.edu.ua