Освітня програма
Технології в ресторанному господарстві (магістр)

Спеціальність
«Харчові технології»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Освітня програма «Технології в ресторанному господарстві» передбачає підготовку магістрів у сфері ресторанного господарства, як підготовка фахівців якісно нового рівня, здатних задовольнити  потреби споживача.

Магістри з технологій у ресторанному господарстві матимуть всебічну теоретичну та практичну підготовку з питань виробництва продукції,  її реалізації й організації дозвілля в закладах ресторанного господарства.

Наші випускники: володіють сучасними методами інструментальних, біологічних і сенсорних аналізів у технології ресторанного господарства,  навичками  проектування підприємств ресторанного господарства; а також вміють аналізувати, оцінювати й генерувати оригінальні ідеї в технології ресторанного господарства; володіють методами проведення сучасних експериментів і дають науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам; здатні проводити й контролювати технологічні процеси,  розробляти нові та вдосконалювати існуючі технології.

Студенти стажуються на провідних вітчизняних підприємствах галузі та за кордоном.

 • Інноваційні ресторанні технології
 • Проектування закладів ресторанного господарства
 • Екологія і безпека харчування
 • Управління якістю харчової продукції
 • Інтелектуальна власність
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Основи лідерства
 • Інформаційні системи та технології в ресторанному господарстві

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2020):

 • Денна форма:
  • магістр - 18150 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 12750 грн/рік

Студенти про навчання:

 • Директор об’єднання підприємств ресторанного господарства
 • Головний технолог
 • Завідувач лабораторії
 • Начальник управління
 • Керівник із стандартизації, метрології та якості
 • Молодший науковий співробітник
 • Інженер із метрології, стандартизації та якості
 • Викладач вищого навчального закладу, коледжу та професійно-технічного навчального закладу

 

 

 

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства: 113, 114а, 340

Тел.: (0532) 56-08-48

Е-mail: thvrg@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Хомич Галина Панасівна

Сайт кафедри: www.thvrg.puet.edu.ua