Освітня програма
Педагогіка вищої школи (магістр)

Спеціальність
«Освітні, педагогічні науки»

Молодший бакалавр / Бакалавр / Магістр

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Сучасній освітньої галузі потрібен педагог, здатний до розробки і реалізації програм основної та додаткової освіти з використанням високотехнологічного обладнання, якій вміє професійно діяти як в реальному, так і віртуальному середовищах. Зміст освітньої програми відповідає новітнім тенденціям у сфері  вищої та неформальної освіти  що дозволяє випускникові створювати власну педагогічну продукцію – проекти професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівця засобами інтенсивних технологій та бізнес-освіти.

В сучасному світі зростає потреба у спеціалістах в сфері підвищення кваліфікації та навчання персоналу. Саме такі компетентності здобувають магістри спеціалізації «Педагогіка вищої школи», яка націлена на оволодіння педагогічними технологіями, розрахованими на молодь та дорослих. Наші магістри мають унікальну можливість зсередини  оволодіти досвідом одного з потужних закладів економічної та бізнес-освіти, опанувати знаннями та практикою побудови найсучаснішого освітнього процесу – дистанційними, особистісно та практико орієнтованими  проектними технологіями.


Гарант освітньої програми:

Нестуля Світлана Іванівна

доктор педагогічних наук, доцент
директор навчально – наукового інституту лідерства ПУЕТ, гарант освітньо-професійної програми “Педагогіка вищої школи”
Пріоритетні наукові інтереси: лідерство як одна з найважливіших проблем розвитку сучасного суспільства.
Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 97, у тому числі 10 монографій.
Викладає унікальний авторський курс «Основи лідерства», який відіграє важливу роль у професійному становленні майбутніх фахівців.
Здійснює керівництво студентським науковим клубом «Лідер». http://puet.edu.ua/uk/studentskiy-klub-lider
Співавторка багатотомного навчального посібника «Основи лідерства».
Систематично проводить тематичні тренінги та майстер-класи для різних категорій осіб, зацікавлених у особистісному рості та самовдосконаленні, а також студентів і викладачів університету.
Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, наукових семінарах, засіданнях круглих столів. Залучає талановитих студентів до науково-дослідної роботи, дає їм можливість реалізувати свої інтелектуальні здібності, розкрити творчий потенціал.

  Навчальні плани

  2021 РОКУ набору:

  1. Адаптовані до міжнародних освітніх програм 
  2. Фахова і професійна підготовка з 1-го курсу
  3. Освітня траєкторія для кожного – 25% навчального плану ти формуєш сам

  (Детальніше про навчальний план)

  Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

  Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

  Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

  Отримати ступінь PhD (детальніше)

  Це важливо!

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання:

  • Денна форма:
   • магістр - 21970 грн/рік
  • Заочна форма:
   • магістр - 16500 грн/рік

  Студенти про навчання:

  Негода Марина

  Стародуб Юлія

  Лариса Синявська

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Випускники працюють

  в закладах вищої освіти, установах державного управління освітою, на курсах підвищення кваліфікації, на посаді спеціаліста с навчання персоналу або бізнес-тренера.

  Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

  Ткаченко Аліна

  Артеменко Анна Вікторівна

  кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.

  2012 року випуску.

  Відгук: Педагог – це, передусім, покликання. Головне у педагогічній професії викликати довіру, бути толерантним, зваженим, відкритим і любити людей !!!!! Завдяки опануванню  «Педагогіки вищої школи»,  я змогла відкрити у собі педагогічне покликання і обрати улюблену професію !!!!!

  Пахомова Інна Володимирівна

  кандидат технічних наук, доцент, керівник Навчально-наукового інституту проектів та інновацій ПУЕТ.

  2012 року випуску.

  Відгук: “…Під час навчання за спеціальністю я опанувала методики викладання, які допомогли мені під час подальшої викладацької і тренерської діяльності.  Також ми вивчали дисципліни  з управління закладом освіти. Ці знання я використовую в своїй професійній діяльності…”.

  Асоціація випускників (детальніше)

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

  Кафедра педагогіки та суспільних наук: каб. № 321

  Тел.: (0532) 50-91-69

  Е-mail: pedagogika01.09.2015@gmail.com

  Завідувач кафедри: доктор історичних наук, професор Петренко Ірина Миколаївна

  Сайт кафедри: www.culture.puet.edu.ua