Освітня програма
Бізнес-адміністрування (магістр)

Спеціальність
«Менеджмент»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Бути завжди і в усьому на висоті – це важлива відмінність успішної ділової людини


Бізнес-адміністрування – це мистецтво управління бізнесом в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища

Програма підготовки магістрів за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» орієнтована на менеджерів (випускники спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Бакалавр бізнес-адміністрування (ББА)») і фахівців інших галузей із досвідом роботи в бізнес-структурах, які бажають систематизувати свій професійний досвід із питань управління бізнесом, вивчити сучасний управлінський інструментарій на основі досвіду успішних українських і міжнародних компаній, розширити мережу професійних контактів. Програма МБА спрямована на підготовку:

 • функціональних менеджерів (вища управлінська ланка), які потребують спеціалізованих знань та специфічних управлінських навичок з окремих функціональних напрямів підприємницької діяльності та бізнесу
 • керівників компаній (вища управлінська ланка) – теперішніх або потенційних – яким потрібні навички прийняття як загальних управлінських рішень, зокрема, розроблення стратегії, розвитку стратегічного бачення бізнесу, галузі, глобальних тенденцій, так і специфічних – управління фінансами та персоналом, проектами та іншими ресурсами бізнесу

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

 • власники бізнесу й підприємці, які націлені на розвиток та управління наявним бізнесом або початок нового
 • керівники вищої та середньої ланки малих і середніх компаній, спрямованих на бізнес
 • керівники структурних підрозділів великих компаній, мотивовані на розвиток менеджерських компетенцій та кар’єрне зростання

Професійна діяльність магістра бізнес-адміністрування полягає:

 • у стратегічному управлінні організацією загалом та її структурними підрозділами, бізнесом загалом та окремими бізнес-процесами
 • у підготовці та прийнятті стратегічних рішень у межах своєї компетенції з питань організації та управління бізнесом
 • у реалізації функцій управління бізнесом через здійснення переважно евристичних, аналітичних та координаційних операцій управлінської діяльності у сфері бізнесу
 • у керівництві підлеглими низових посадових рівнів

 

Отже, підготовка за програмою МБА забезпечує отримання навичок прийняття рішень у галузі стратегічного й операційного управління та бізнес-планування, що передбачає глибоке вивчення основних сфер функціонального менеджменту, маркетингу, управлінського обліку, корпоративного управління, фінансового менеджменту, організації продажу, інформаційних систем, правової бази підприємництва та бізнесу, управління персоналом в умовах мінливого й часто несприятливого бізнес-середовища.

Особливістю освітньої програми МБА є те, що слухачі не тільки вивчають теорію та практику управління бізнесом, але й набувають специфічних навичок управління підприємницькою діяльністю в різних умовах. Виконуючи ситуаційні вправи та реальні проекти, вони здобувають досвід прийняття адекватних управлінських рішень, роботи в команді, лідерства тощо. Логіка програми МВА передбачає наявність дисциплін трьох видів. Нормативно-варіативний блок формує базові компетенції майбутніх фахівців із бізнес-адміністрування. Тут вивчаються предмети управлінської та стратегічної спрямованості. Перелік варіативних дисциплін формується з урахуванням сучасних потреб міжнародного бізнесу та корегується залежно від поточної ринкової ситуації. Слухачу надаються для вибору пари дисциплін, з яких він самостійно обирає найбільш актуальну для себе.

СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ:

 • Туреччина (мережа готелів Papillon Hotels, Gloria Hotels&Resorts, готелі Spice Hotel&SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort)
 • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA)
 • літня програма стажування Work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)

Стажування проходить у департаментах: “Food and beverage”, “Service”, Housekeeping”, “Seller”, “Courier”

 • Болгарія

 • «Стратегічне управління»
 • «Інформаційні системи в менеджменті»
 • «Управлінський облік»
 • «Маркетинговий менеджмент»
 • «Менеджмент персоналу»
 • «Фінансовий менеджмент»
 • «Антикризове управління»
 • «Корпоративне управління»
 • «Управління ефективністю»
 • «Інноваційний менеджмент»
 • «Адміністративний менеджмент»
 • «Основи лідерства»
 • «Бренд-менеджмент»
 • «Корпоративне управління»
 • «Управління безпекою підприємства»
 • «Е-бізнес»
 • «Фандрайзинг»

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2019):

 • Денна форма:
  • магістр - 15990 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 10390 грн/рік

Студенти про навчання:

 • керівник державного підприємства і приватної компанії у сфері бізнесу
 • спеціаліст державної служби з питань адміністрування бізнесу
 • приватний підприємець й керівник холдингової компанії
 • фахівець в галузі менеджменту та бізнес-адміністрування
 • бізнес-аналітик
 • науковий співробітник
 • завідувач відділу як самостійного, так і у складі апарату управління, який реалізує функції управління бізнесом
 • заступник директора департаменту — начальник відділу
 • керівник головного управління та керівник служби
 • експерт із питань стратегічного розвитку бізнесу та адміністрування бізнесу
 • консультант із питань розвитку та адміністрування бізнесу
 • фахівець-аналітик із дослідження ринку
 • помічники керівників підприємств, установ та організацій з питань управління бізнесом
 • викладач вищої освіти
 • методист, молодший науковий співробітник вищої освіти

Бізнес-адміністрування (магістр)    Бізнес-адміністрування (магістр)

 

 

 

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра Менеджменту: каб.508

Тел.: (0532) 50-91-76

Е-mail: mened@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна

Сайт кафедри: www.ba.puet.edu.ua