Освітня програма
Товарознавство і комерційна діяльність (магістр)

Спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Особливістю сьогодення є велике різноманіття товарів і послуг, які пропонуються сучасному споживачеві. Розуміння значення торгівлі, яка є складовим елементом економіки, спонукає до підготовки висококваліфікаційних, обізнаних працівників, що можуть ефективно працювати у сфері торгівлі та торговельного підприємництва. Попит на фахівців спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність» на ринку праці має стійку динаміку зростання, оскільки розвиток малого, середнього та великого торговельного бізнесу вимагає ґрунтовних техніко-технологічних, економічних, маркетингових та менеджерських знань і умінь.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність», отримують знання, необхідні для організації ефективної діяльності торговельних підприємств, функціонування логістичних комплексів, девелоперських, транспортних та аутсорсингових компаній.

Навчання передбачає опанування основ забезпечення переміщення та зберігання продукції й сировини для оптимізації витрат під час організації товароруху та визначення критеріїв формування товарного асортименту. Студенти отримують сучасні ґрунтовні, фахові вміння та знання, достатні для виконання професійних завдань на посадах у сфері товарознавчої, комерційної, організаційно-управлінської діяльності. Випускники-магістри будуть здатні до прийняття оперативних рішень, виконання науково-дослідних, педагогічних та управлінських функцій.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ТОВАРОЗНАВСТВО  І КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»:

 • навчання за сучасними стандартами вищої освіти України
 • отримання ДИПЛОМА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА (Diploma Supplement)
 • навчання за програмами подвійного диплома, які дозволяють отримати два дипломи: українського державного зразка ПУЕТ та європейського зразка одного із запропонованих закладів  вищої освіти (Кіпр, Латвія, Польща, Франція) за спільними освітніми програмами
 • навчання, проходження стажування за рахунок отримання грантів від Європейського Союзу в рамках програми Erasmus+: KA1. Навчальна мобільність
 • стажування за кордоном із виплатою кишенькових коштів:
  • Туреччина
  • Греція
  • Німеччина
  • Польща
  • Болгарія
 • проходження курсів з англійської, німецької, китайської, арабської, турецької та грецької мов для повсякденного та ділового спілкування
 • навчання за дистанційними технологіями, робота в середовищі освітнього контенту Moodle
 • підготовка офіцерів запасу
 • отримання додаткових сертифікатів:
  • комп’ютерних умінь (ECDL (ICDL)
  • Web-дизайнера
  • користувача програми 1С

Фахівець із товарознавства та комерційної діяльності ВМІЄ:

 • застосовувати нормативну документацію, національні та міжнародні стандарти з виробництва, вимоги до якості та безпечності товарів
 • управляти зберіганням та транспортуванням товарів згідно з вимогами нормативно-технічної документації
 • виявляти та усувати причини дефектів харчових продуктів
 • проводити експертизу різних груп товарів
 • застосовувати інструменти маркетингу, досліджувати та підвищувати конкурентоспроможність товарів
 • ефективно  визначати оптимальні ланцюги товароруху
 • управляти процесами в торговельному підприємстві
 • формувати асортимент товарів, зважаючи на попит та пропозиції
 • розробляти вимоги щодо контролю критичних точок безпечності харчових продуктів у підприємстві
 • читати й аналізувати марковання товарів
 • розробляти та застосовувати принципи, методи й засоби управління якістю та асортиментом товарів у сфері обігу
 • керувати складськими операціями
 • розробляти нові продукти із заданими властивостями

 • «Експертиза  товарів»
 • «Комерційна логістика»
 • «Управління якістю»
 • «Міжнародна торгівля»
 • «Міжнародне право»
 • «Інтелектуальна власність»
 • «Стратегічний маркетинг»
 • «Міжнародне технічне регулювання»
 • «Методологія та організація наукових досліджень»
 • «Ідентифікація та фальсифікація товарів»
 • «Ділова іноземна мова»

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2019):

 • Денна форма:
  • магістр - 15990 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 10390 грн/рік

Студенти про навчання:

 • комерційний директор
 • економіст із комерційної діяльності
 • товарознавець-організатор торгівлі
 • начальник відділу збуту
 • менеджер у підприємствах роздрібної та оптової торгівлі
 • менеджер у виробничих підприємствах
 • фахівець в установах із захисту прав споживачів
 • провідний спеціаліст у торгово-промислових палатах
 • науковий співробітник у науково-дослідних лабораторіях
 • інженер  із сертифікації та стандартизації товарів
 • фахівець  торговельних представництв
 • науковий співробітник у проектних, науково-дослідних і навчальних інститутах
 • фахівець в аудиторських і консалтингових фірмах
 • аналітик на товарних біржах
 • фахівець у податковій інспекції

 

 

 

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи: 426а, 341

Тел.: (0532) 50-91-36

Е-mail: ttmdec@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д. с-г. н., професор Бірта Габріелла Олександрівна

Сайт кафедри: www.tpt.puet.edu.ua