Освітня програма
Маркетинг (магістр)

Спеціальність
«Маркетинг»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Маркетинг – ключ до успіху багатьох організацій.Це успіх у сфері оцінювання наявних та потенційних ринкових можливостей та розроблення стратегії, які забезпечують високі результати для компанії в умовах сучасного бізнес-середовища.

Маркетинг є центральною функцією в усіх успішних сучасних організаціях, незалежно від того, чи це корпорації, малі та середні підприємства, благодійні організації та навіть деякі державні установи.

Програма підготовки магістрів за освітньою програмою «Маркетинг» орієнтована на маркетологів (випускників спеціальності «Маркетинг») та фахівців інших галузей із досвідом роботи на підприємствах та бізнес-структурах, які прагнуть бути лідером бізнесу; визначати та використовувати всі знання, методології, методи та інструменти, необхідні для практичної маркетингової діяльності; навчитися взаємодіяти із зовнішнім та внутрішнім середовищем; розуміти загрози ринку та вміти їм протистояти; організовувати маркетингову діяльність у повному обсязі.

Програма магістра з маркетингу спрямована на підготовку:

 • керівників функціональних відділів (департаментів) із маркетингової діяльності (керівників маркетингових, рекламних, дослідницьких, збутових відділів) (середня та вища управлінська ланка), які потребують набуття навичок формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку; керування маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники ефективності їх співпраці та оцінювання; використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта; здатність формувати відповідні різновиди маркетингових стратегій підприємства; застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень
 • керівників компаній, рекламних агенцій (вища управлінська ланка), яким потрібні навички щодо розроблення планів реалізації маркетингової стратегії; надання маркетингової оцінки стратегічної діяльності підприємства; контролю стратегічної маркетингової діяльності підприємства; формування навичок із діагностування та стратегічного й оперативного управління маркетингом задля розроблення та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм; уміння обґрунтовувати напрями пріоритетного інноваційного розвитку підприємства з урахуванням результатів діагностики різних аспектів маркетингової діяльності

Цільова аудиторія:

 • керівники, виконавчі директори виробничих, торговельних, збутових, рекламних, дослідно-аналітичних та інших підприємств, орієнтовані на розвиток справи
 • керівники підрозділів, департаментів великих національних та міжнародних підприємств, які прагнуть кар’єрного зростання
 • власники бізнесу, підприємці, які орієнтовані на розвиток наявної справи та відкриття нової

Професійна діяльність магістра з маркетингу формує фахівців, які:

 • мають змогу створювати та очолювати як відділи маркетингу  підприємств різних галузей економіки, так і спеціалізовані маркетингові компанії
 • координують розроблення рекламних ідей, роликів, макетів, торгових марок та брендів у межах великих компаній та у сфері власного бізнесу
 • здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у посередницьких і торговельних організаціях, службах постачання та збуту, науково-дослідних установах, консалтингових компаніях, відповідних підрозділах банків, в органах господарського управління
 • проводять наукові дослідження, забезпечують ефективне функціонування маркетингових установ та підрозділів підприємств, стимулюють виробництво та збут продукції, сприяють постійному підвищенню якості товарів та послуг

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

 • Туреччина (мережа готелів Papillon Hotels, Gloria Hotels&Resorts, готелі Spice Hotel&SPA , Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort)
 • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel, Blue Marine Resort & Spa)
 • літня программа стажування work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV 2)
 • Чорногорія (Готельно-освітній центр Чорногорії,  Готель Splendid Hotel)

 • «Стратегічний маркетинг»
 • «Товарна інноваційна політика»
 • «Рекламний менеджмент»
 • «Маркетинговий менеджмент»
 • «Логістичний менеджмент»
 • «Міжнародний маркетинг»
 • «Паблік рилейшнз»
 • «Фінансовий менеджмент»
 • «Основи лідерства»
 • «Управління персоналом»

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2019):

 • Денна форма:
  • магістр - 15990 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 10390 грн/рік

Студенти про навчання:

 • керівник державного або приватного підприємства
 • керівник консалтингової компанії зі стратегічного розвитку підприємства, маркетингових досліджень ринку, бренду, іміджу, інтернет- досліджень
 • директор маркетингового відділу (департаменту) виробничого, торговельного чи збутового підприємства
 • директор маркетингового відділу (департаменту) в банківських установах
 • керівник рекламного агентства, агентства із маркетингової айдентики
 • директор зі збуту та постачання (логістичних систем)
 • директор відділу розроблення та впровадження інновацій виробничих підприємств
 • фахівець державної служби у сфері розвитку та дослідження ринку
 • фахівець-аналітик із дослідження ринку та маркетингового аудиту
 • експерт із питань стратегічного розвитку підприємства, компанії, бізнесу
 • науковий співробітник та викладач  (вища та професійна освіта, економічна сфера)

Маркетинг (магістр)    Маркетинг (магістр)

 

 

 

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра маркетингу: 439, 440, 404.

Тел.: (0532) 50-91-73

Е-mail: marketing@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д. е. н., професор Карпенко Наталія Володимирівна

Сайт кафедри: www.marketing.uccu.org.ua