Освітня програма
Експертиза та митна справа (бакалавр)

Спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Що таке Експертиза та митна справа (бакалавр)

Сучасне життя наповнене безліччю продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється під впливом досягнень науки і техніки. Поява на ринку великої кількості фальсифікованої та контрафактної продукції, генномодифікованих продуктів, значна активізація міжнародної торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій зумовлюють потребу в експертах, інспекторах, контролерах, товарознавцях-декларантах, агентах із митного оформлення.

Сферами професійної діяльності є:

 • виробництво продукції (вимірювальні та випробувальні лабораторії, відділи технічного контролю, управління якістю, збуту, декларування, логістики)
 • обіг продукції (торгово-промислові палати, торговельні оптові та роздрібні підприємства, ринки, склади, біржі, інтернет-магазини, лабораторії з контролю якості, відділи декларування та логістики торгівельних мереж тощо)
 • експертиза (державні та недержавні установи, об’єднання громадян, незалежні науково-дослідні центри і лабораторії)
 • управління і контроль (органи і служби ринкового нагляду та технічного регулювання державного, регіонального та місцевого рівнів)
 • консалтинг та митні послуги (торговельні оптові та роздрібні підприємства, юридичні та фізичні особи, декларування товарів)

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКСПЕРТИЗА ТА МИТНА СПРАВА»:

 • навчання за сучасними стандартами вищої освіти України
 • отримання ДИПЛОМУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ДОДАТКУ ДО ДИПЛОМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА (Diploma Supplement)
 • проведення експертиз у науково-дослідному центрі «Незалежна експертиза» кафедри експертизи та митної справи ПУЕТ (http://puet.edu.ua/uk/naukovo-doslidniy-centr-nezalezhna-ekspertiza) – ЄДИНОМУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 • розроблення авторських методик ідентифікації й експертизи товарів
 • участь у незалежному порівняльному тестуванні товарів та послуг
 • навчання за програмами подвійного диплома, які дозволяють отримати два дипломи: українського державного зразка ПУЕТ та європейського зразка одного із запропонованих вищих навчальних закладів (Кіпр, Латвія, Польща, Франція) за спільними освітніми програмами
 • навчання, проходження стажування за рахунок отримання грантів від Європейського Союзу в рамках програми Erasmus+: KA1. Навчальна мобільність
 • стажування за кордоном із виплатою кишенькових коштів:
  • Туреччина (мережа готелів Раріllоn Hotels, Gloria Hotels & Resorts, готелі Spice Hotel & SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort)
  • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA)
  • літня програма стажування Work & Travel USA
  • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)
  • Польща (ресторан “Beverly Hills” у м. Познань, готельно-ресторанні комплекси: “Villa Sandra” у м. Боліславов, “The Wasowo Palace” м. Восово)
  • Болгарія (готельно-ресторанні комплекси, туристичні компанії)
 • за відмінне навчання, особливі успіхи в науковій роботі та активну участь у громадському та культурному житті університету отримання стипендій міського голови, вченої ради університету, а також пільг в оплаті за навчання та проживання в гуртожитку студентам із числа дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентам, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні АТО; студентам, які є учасниками бойових дій у зоні АТО; студентським сім’ям, які мають дітей; студентам, кількість яких складає два з однієї сім’ї за умови одночасного навчання за денною формою в ПУЕТ
 • участь у тренінгах фахівців, які займаються підприємницькою, торговельною, біржовою діяльністю та випускників кафедри експертизи та митної справи, які побудували кар’єру і досягли суттєвих успіхів у бізнесі
 • проходження курсів з англійської, німецької, китайської, арабської, турецької та грецької мов для повсякденного та ділового спілкування
 • навчання за дистанційними технологіями, робота в середовищі освітнього контенту Moodle
 • підготовка офіцерів запасу
 • отримання додаткових сертифікатів: комп’ютерних умінь (ECDL (ICDL); Web-дизайнера; користувача програми 1С

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКСПЕРТИЗА ТА МИТНА СПРАВА» передбачає проходження таких видів практик:

 • вступ до фаху
 • торговельна
 • товарознавчо-технологічна
 • митно-брокерська

на базі:

 • торговельних і виробничих підприємств різних форм власності
 • підприємств, що надають митно-брокерські послуги
 • митниць, митних постів, підрозділів управлінь з питань експертизи та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України
 • науково-дослідних та випробувальних центрів, лабораторій Державних підприємств, підпорядкованих Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 • торгово-промислових палат України
 • регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби
 • Державного гемологічного центру України
 • науково-дослідного центру «Незалежна експертиза»
 • консалтингових фірм тощо

 

 • MS Office (Word, Excel, Acess, Power Point)
 • програмний комплекс MD-Office, а саме програмне забезпечення:
  • MD-Explorer – сучасна інформаційна система, яка використовується митними брокерами та їх представниками, оскільки є найпотужнішою інформаційною системою у сфері зовнішньоекономічної діяльності
  • MD-Declaration – програма для заповнення, друку, перевірки, форматування електронних копій митної декларації, декларації митної вартості; пошукова система по графах декларацій; навчальна система з розрахунку фактурної митної вартості; система підготовки електронного інвойсу; використання мережевої бази даних; нормативно-довідкова база у сфері державної митної справи

Інформаційні бази даних:

 • електронні каталоги та класифікатори нормативних документів
 • законодавство України
 • національний банк стандартизованих науково-технічних термінів
 • бази даних науково-дослідного центру «Незалежна експертиза» тощо

 

 • інформувати та консультувати учасників зовнішньоекономічної діяльності в галузі державної митної справи
 • визначати фізичні та комерційні характеристики товарів, що мають значення для застосування тарифних та нетарифних заходів державного митного регулювання (вага, склад, кількість, торговельна марка і т.д.)
 • розробляти контракти і договори, з урахуванням специфічних вимог до якості продукції, умов її поставки і приймання
 • формувати пакети комерційних і адміністративних документів, які містять відомості про товари і пов’язані з ними факти, що мають значення для цілей декларування
 • систематизувати, класифікувати, описувати, кодувати продукцію відповідно до національних та міжнародних класифікаторів та інших систем класифікації
 • заповнювати митні декларації на товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України
 • консультувати щодо марковання (етикетування) продукції інформаційними знаками, зокрема, фасованих харчових продуктів
 • надавати інформацію щодо розшифрування марковання та інформації, поданій у товаросупровідній документації для надання споживачам доступної, достатньої і достовірної інформації
 • ідентифікувати сировину, матеріали, напівфабрикати, продукцію і проводити експертизу справжності з метою встановлення та підтвердження фактів їх фальсифікації
 • визначати споживні властивості, кількісний, якісний склади та технічні характеристики товарів, що дозволяють однозначно ідентифікувати класифікаційну приналежність товарів відповідно до нормативних документів
 • проводити оцінку відповідності безпечності та якості товарів вимогам технічних регламентів, стандартів, технічних умов (специфікацій), умовам договорів, інформації наданій у товаросупровідних документах
 • проводити документальну експертизу та експертизу якості продукції; зразків товарів перед укладанням контрактів та (або) перед постачанням вантажів; під час постачання партій товарів
 • проводити експертизу із встановленням причин утворення дефектів продукції; визначення втрати якості продукції (у %) за наявності дефектів
 • проводити експертизу отриманої продукції за якістю; порівняльну експертизу якості продукції різних виробників
 • проводити експертизу з перевірки відповідності кількості, комплектності, пакування, маркування, включаючи технічний стан/працездатність, умовам договору або законодавчим чи регламентованим вимогам встановлених у нормативно-правових актах та нормативних документах; проводити оцінювальну експертизу продукції нової, та тієї що перебувала в експлуатації і має недоліки
 • володіти сучасними інформаційними технологіями, які застосовуються на підприємствах
 • оцінювати нові види продукції у контексті якості, ціни, задоволення потреб споживачів
 • здійснювати контроль за дотриманням правил зберігання, створенням і підтримкою режимів зберігання та розміщення продукції на складах, управляти товарними ресурсами
 • оцінювати якість продукції регламентованим вимогам
 • контролювати дотримання правил пакування та маркування, термінів придатності товарів
 • приймати сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, тару за кількістю і якістю та вести оперативний облік їх надходження
 • укладати угоди, контракти на збут, постачання, зберігання, реалізацію, перевезення тощо
 • формувати та здійснювати актуалізацію фондів нормативних документів підприємств
 • розробляти пакет документів для акредитації випробувальної лабораторії підприємства

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • «Організація торгівлі та підприємництво»
 • «Біржова діяльність»
 • «Міжнародна торгівля»
 • «Теоретичні  основи товарознавства та експертизи» (Learning community)
 • «Оцінка відповідності товарів»
 • «Екологічні стандарти й норми»
 • «Хімічний аналіз та методи дослідження якості сировини, матеріалів, продукції»
 • «Фізичні методи дослідження сировини, матеріалів, продукції»
 • «Мікробіологія»
 • «Матеріалознавство та сучасні технології виробництва товарів» (Learning community)
 • «Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів»
 • «Товарознавство та експертиза харчових продуктів та нехарчової продукції» (Learning community)
 • «Класифікація та кодування товарів у підприємницькій діяльності»
 • «Експертиза: документів; санітарно-епідеміологічна, фіто-санітарна; під час експортно-імпортних поставок»
 • «Основи експертизи культурних цінностей»
 • «Митне регулювання»
 • «Митна справа»
 • «Декларування товарів» (Learning community)
 • «Організація міжнародних перевезень» (Learning community)
 • «Захист прав споживачів та підприємців»
 • «Основи експертної оцінки»
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
 • «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології»

Це важливо!

Предмети ЗНО 2020 року (денна форма):

 • Українська мова та література (коеф. 0.2)
 • Історія України (коеф. 0.4)
 • Іноземна мова або Географія (коеф. 0.3)


Вартість навчання (вступ 2019):

 • Денна форма:
  • бакалавр - 12550 грн/рік
 • Заочна форма:
  • бакалавр - 9490 грн/рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • експерта, експерта із зовнішньоекономічних питань
 • експерти ломбарду
 • консультанта експертних організацій
 • інспектора із контролю якості продукції
 • інспектора-товарознавця
 • інспектора – ревізора
 • фахівця із стандартизації, сертифікації та якості
 • контролера якості
 • контролера матеріалів, металів, напівфабритаків та виробів
 • завідувача лабораторії – інспектора державного із закупівель та якості сільськогосподарських продуктів
 • інспектора митного
 • інспектора з експорту
 • товарознавця – декларанта
 • агента із митного оформлення або представника митного брокера

ЕКСПЕРТИЗА ТА МИТНА СПРАВА (БАКАЛАВР)ЕКСПЕРТИЗА ТА МИТНА СПРАВА (БАКАЛАВР)

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи: 426а, 341, 539а, 544

Тел.: (0532) 50-91-36

Е-mail: tpt@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.с-г.н., професор Бірта Габріелла Олександрівна

Сайт кафедри: www.tpt.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами
будь-яким зручним способом

 
(0532) 50-25-62

primcom@puet.edu.ua

Дізнайся про умови знижок