Освітня програма
Експертиза та митна справа (бакалавр)

Спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Що таке Експертиза та митна справа (бакалавр)

Сучасне життя наповнене безліччю продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється під впливом досягнень науки і техніки. Поява на ринку великої кількості фальсифікованої та контрафактної продукції, генномодифікованих продуктів, значна активізація міжнародної торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій зумовлюють потребу, що постійно зростає, в унікальних фахівцях – ТОВАРОЗНАВЦЯХ-ЕКСПЕРТАХ та ТОВАРОЗНАВЦЯХ-ДЕКЛАРАНТАХ.

В умовах євроінтеграційних процесів товарознавці-експерти та товарознавці-декларанти, крім традиційних функцій, пов’язаних із формуванням асортименту й якості продукції та організацією торговельного процесу, налагодженням відносин із постачальниками, які знаходяться за межами України, вирішують питання переміщення продукції через митний кордон із представниками митниць та інших державних органів, проводять її ідентифікацію, різні експертизи, визначаючи обсяги та якість продукції, що придбавається.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКСПЕРТИЗА ТА МИТНА СПРАВА»:

 • навчання за сучасними стандартами вищої освіти України
 • отримання ДИПЛОМУ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА ДОДАТКУ ДО ДИПЛОМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА (Diploma Supplement)
 • проведення експертиз у науково-дослідному центрі «Незалежна експертиза» кафедри експертизи та митної справи ПУЕТ (http://puet.edu.ua/uk/naukovo-doslidniy-centr-nezalezhna-ekspertiza) – ЄДИНОМУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 • розроблення авторських методик ідентифікації й експертизи товарів
 • участь у незалежному порівняльному тестуванні товарів та послуг
 • навчання за програмами подвійного диплома, які дозволяють отримати два дипломи: українського державного зразка ПУЕТ та європейського зразка одного із запропонованих вищих навчальних закладів (Кіпр, Латвія, Польща, Франція) за спільними освітніми програмами
 • навчання, проходження стажування за рахунок отримання грантів від Європейського Союзу в рамках програми Erasmus+: KA1. Навчальна мобільність
 • стажування за кордоном із виплатою кишенькових коштів:
  • Туреччина (мережа готелів Раріllоn Hotels, Gloria Hotels & Resorts, готелі Spice Hotel & SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort)
  • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA)
  • літня програма стажування Work & Travel USA
  • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)
  • Польща (ресторан “Beverly Hills” у м. Познань, готельно-ресторанні комплекси: “Villa Sandra” у м. Боліславов, “The Wasowo Palace” м. Восово)
  • Болгарія (готельно-ресторанні комплекси, туристичні компанії)
 • за відмінне навчання, особливі успіхи в науковій роботі та активну участь у громадському та культурному житті університету отримання стипендій міського голови, вченої ради університету, а також пільг в оплаті за навчання та проживання в гуртожитку студентам із числа дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентам, батьки яких є учасниками бойових дій у зоні АТО; студентам, які є учасниками бойових дій у зоні АТО; студентським сім’ям, які мають дітей; студентам, кількість яких складає два з однієї сім’ї за умови одночасного навчання за денною формою в ПУЕТ
 • участь у тренінгах фахівців, які займають підприємницькою, торговельною, біржовою діяльністю та випускників кафедри експертизи та митної справи, які побудували успішну кару і досягли суттєвих успіхів у бізнесі
 • проходження курсів з англійської, німецької, китайської, арабської, турецької та грецької мов для повсякденного та ділового спілкування
 • навчання за дистанційними технологіями, робота в середовищі освітнього контенту Moodle
 • підготовка офіцерів запасу
 • отримання додаткових сертифікатів: комп’ютерних умінь (ECDL (ICDL); Web-дизайнера; користувача програми 1С

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКСПЕРТИЗА ТА МИТНА СПРАВА» передбачає проходження таких видів практик:

 • вступ до фаху
 • торговельна
 • товарознавчо-технологічна
 • митно-брокерська

на базі:

 • торговельних і виробничих підприємств різних форм власності
 • підприємств, що надають митно-брокерські послуги
 • митниць, митних постів, підрозділів управлінь з питань експертизи та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України
 • науково-дослідних та випробувальних центрів, лабораторій Державних підприємств, підпорядкованих Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 • торгово-промислових палат України
 • регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби
 • Державного гемологічного центру України
 • науково-дослідного центру «Незалежна експертиза»
 • консалтингових фірм тощо

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ОПАНУЮТЬ ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ:

 • MS Office (Word, Excel, Acess, Power Point)
 • програмний комплекс MD-Office, а саме програмне забезпечення:
  • MD-Explorer – сучасна інформаційна система, яка використовується митними брокерами та їх представниками, оскільки є найпотужнішою інформаційною системою у сфері зовнішньоекономічної діяльності
  • MD-Declaration – програма для заповнення, друку, перевірки, форматування електронних копій митної декларації, декларації митної вартості; пошукова система по графах декларацій; навчальна система з розрахунку фактурної митної вартості; система підготовки електронного інвойсу; використання мережевої бази даних; нормативно-довідкова база у сфері державної митної справи

Інформаційні бази даних:

 • електронні каталоги та класифікатори нормативних документів
 • законодавство України
 • національний банк стандартизованих науково-технічних термінів
 • бази даних науково-дослідного центру «Незалежна експертиза» тощо

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • «Підприємництво»
 • «Біржова діяльність»
 • «Міжнародна торгівля»
 • «Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів»
 • «Хімічний аналіз та методи оцінки якості сировини, матеріалів, продукції»
 • «Мікробіологія»
 • «Теоретичні основи товарознавства та експертизи»
 • «Основи метрології, стандартизації, сертифікації і управління якістю»
 • «Захист прав споживачів»
 • «Безпечність товарів»
 • «Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів»
 • «Штрихове кодування»
 • «Експертиза документів»
 • «Товарознавство та експертиза харчових продуктів»
 • «Товарознавство та експертиза нехарчової продукції»
 • «Товарознавство та експертиза послуг»
 • «Основи експертної оцінки»
 • «Фітосанітарна експертиза»
 • «Санітарно-епідеміологічна експертиза»
 • «Основи експертизи культурних цінностей»
 • «Товарна номенклатура в зовнішньоекономічній діяльності»
 • «Митне регулювання»
 • «Декларування товарів»
 • «Митна справа»
 • «Міжнародні перевезення
 • «Екологічні стандарти та норми»
 • «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
 • «Ділова іноземна мова»

Це важливо!

Предмети ЗНО 2018 року:

 • Українська мова та література (коеф. 0.2)
 • Математика (коеф. 0.4)
 • Іноземна мова або Географія (коеф. 0.3)


Вартість навчання (вступ 2017):

 • Денна форма:
  • бакалавр - 8900 грн./рік
 • Заочна форма:
  • бакалавр - 6330 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • брокер із купівлі-продажу товарів
 • торговельний брокер
 • агент із митного оформлення або представник митного брокера
 • товарознавець-декларант
 • агент із: клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції, торгівлі майном, комерційних послуг
 • мерчендайзер
 • дистриб’ютор
 • логіст
 • менеджер роздрібної та оптової торгівлі
 • головний тестер
 • дегустатор
 • організатор зі збуту
 • начальник відділу збуту
 • завідувач складу
 • начальник комерційного відділу
 • начальник відділу стандартизації;
 • керівник агентства (торговельного), магазина
 • начальник консьюмерської організації
 • інспектор торговельний
 • інспектор державний із закупівель та якості сільськогосподарських продуктів
 • інспектор-товарознавець
 • інспектор із контролю якості продукції
 • товарознавець
 • фахівець з державних закупівель
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
 • фахівець з неруйнівного контролю
 • фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості
 • експерт
 • експерт з екології
 • консультант експертних організацій та наукових лабораторій
 • консультант із раціоналізації виробництва
 • аудитор
 • контролер харчової продукції
 • медіатор
 • оцінювач та аукціоніст

СФЕРАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ «ЕКСПЕРТИЗА ТА МИТНА СПРАВА» Є:

 • виробництво продукції (вимірювальні та випробувальні лабораторії; відділи: технічного контролю, управління якістю, збуту, декларування)
 • обіг продукції (торгово-промислові палати, торговельні оптові та роздрібні підприємства, ринки, склади, біржі, інтернет-магазини, лабораторії з контролю якості, відділи декларування при торгівельних мережах тощо)
 • експертиза (державні та недержавні установи, що здійснюють судові, не судові, досудові експертизи, а також об’єднання громадян, незалежні науково-дослідні центри та лабораторії, відділи експертизи торгово-промислових палат)
 • управління та контроль (органи та служби ринкового нагляду й технічного регулювання державного, регіонального та місцевого рівнів)
 • консалтинг і митні послуги (торговельні оптові та роздрібні підприємства, виробничі підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, юридичні та фізичні особи)

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра експертизи та митної справи : 534

Тел.: (05322) 2-15-00; (067) 978-21-81; (099) 930-70-97

Е-mail: ems@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: к. т. н., професор Наталія Володимирівна Омельченко

Сайт кафедри: www.ems.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами
будь-яким зручним способом

 
(0532) 50-25-62

primcom@puet.edu.ua

Дізнайся про умови знижок