Освітня програма
Менеджмент і адміністрування (магістр)

Спеціальність
«Менеджмент»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Це мистецтво управління організацією та підприємством

Магістр із менеджменту і адміністрування є всесвітньо визнаним, найвищим рівнем кваліфікації менеджера

Програма підготовки магістрів за освітньою програмою «Менеджмент і адміністрування» орієнтована на менеджерів (випускники спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» ступеня бакалавра) і фахівців інших спеціальностей із досвідом роботи в різноманітних підприємствах та організаціях на різних рівнях управління, що бажають систематизувати свій професійний досвід, вивчити сучасний управлінський інструментарій на основі досвіду успішних українських і міжнародних компаній, розширити мережу професійних контактів (рівень – «бакалавр» і «магістр»). Програма ММА спрямована на підготовку:

 • Функціональних менеджерів (вища управлінська ланка), які потребують спеціалізованих та специфічних знань та управлінських навичок з окремих функціональних напрямів діяльності підприємств та організації (фінанси, персонал, маркетинг тощо)
 • Керівників компаній (вища управлінська ланка) – теперішніх або потенційних – яким потрібні навички прийняття стратегічних і тактичних управлінських рішень, зокрема, розроблення стратегії та тактики розвитку підприємства та організації, розвитку стратегічного бачення діяльності підприємства та організації, галузі, глобальних тенденцій

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

 • керівники вищої ланки управління середніх та великих компаній
 • керівники структурних підрозділів середніх і великих компаній, мотивованих на розвиток менеджерських компетенцій та кар’єрне зростання
 • власники бізнесу та підприємці, які націлені на розвиток та управління наявним бізнесом

Професійна діяльність магістра  менеджменту та адміністрування полягає:

 • у стратегічному управлінні організацією загалом та її структурними підрозділами
 • у реалізації функцій управління підприємством та організацією через здійснення переважно евристичних, аналітичних і координаційних операцій управлінської діяльності у сфері управління
 • у підготовці та прийнятті стратегічних рішень у межах своєї компетенції з питань управління підприємством та організацією
 • у керівництві підлеглими низових посадових рівнів

Отже, підготовка за програмою ММА забезпечує отримання навичок прийняття рішень у галузі стратегічного, корпоративного й фінансового управління підприємством та організацією, що передбачає глибоке вивчення основних сфер функціонального менеджменту, маркетингу, управлінського обліку, корпоративного управління, фінансового менеджменту, логістики, інформаційних систем у менеджменті, правової бази управління, управління персоналом у сучасних умовах господарювання.

Особливістю освітньої програми ММА є те, що слухачі не тільки вивчають теорію і практику управління підприємством та організацією, але й набувають специфічних навичок управління їх діяльністю в різних умовах. Виконуючи ситуаційні вправи та реальні проекти, вони здобувають досвід прийняття адекватних управлінських рішень, роботи в команді, лідерства тощо. Логіка програми ММА передбачає наявність дисциплін трьох видів. Нормативно-варіативний блок формує базові компетенції майбутніх фахівців із менеджменту і адміністрування. Тут вивчають предмети управлінської та стратегічної спрямованості. Перелік варіативних дисциплін формується з урахуванням сучасних потреб менеджменту та корегується залежно від поточної ринкової ситуації. Слухачу надаються для вибору пари дисциплін, з яких він самостійно обирає найбільш актуальну для себе.

СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ:

 • Туреччина (мережа готелів Papillon Hotels, Gloria Hotels&Resorts, готелі Spice Hotel&SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort)
 • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA)
 • літня програма стажування Work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)

Стажування проходить в департаментах: “Food and beverage”, “Service”, Housekeeping”, “Seller”, “Courier”

 • Болгарія

 • «Менеджмент організацій»
 • «Стратегічне управління»
 • «Інформаційні системи в менеджменті»
 • «Управлінський облік»
 • «Маркетинговий менеджмент»
 • «Управління персоналом»
 • «Фінансовий менеджмент»
 • «Антикризове управління»
 • «Корпоративне управління»
 • «Інноваційний менеджмент»
 • «Інвестиційний менеджмент»
 • «Адміністративний менеджмент»
 • «Основи лідерства»
 • «Корпоративне управління»

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2020):

 • Денна форма:
  • магістр - 18150 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 12750 грн/рік

Студенти про навчання:

 • керівник вищого рівня державних підприємств і приватних компаній
 • керівник великої компанії
 • фахівці в галузі менеджменту й адміністрування підприємством та організацією
 • наукові співробітники
 • завідувач відділу самостійного та відділу у складі апарату управління
 • заступник директора департаменту — начальник відділу
 • керівник головного управління та керівник служби, зокрема служби управління персоналом
 • експерт із питань стратегічного управління та розвитку підприємства
 • консультант із питань управління та розвитку підприємства
 • фахівець-аналітик із дослідження ринку
 • викладач вищої освіти
 • методист, молодший науковий співробітник вищої освіти

Менеджмент і адміністрування (магістр)    Менеджмент і адміністрування (магістр)

 

 

 

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра Менеджменту: каб. 406, 406-А, 407.

Тел.: (05322) 7-48-37

Е-mail: mened@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна

Сайт кафедри: www.mened.puet.edu.ua