Освітня програма
Облік і аудит (магістр)

Спеціальність
«Облік і оподаткування»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Облік і аудит – це спеціальність, яка дає можливість реалізуватися у професії як спокійним та врівноваженим виконавцям, так і амбітним та цілеспрямованим лідерам.

Особливістю професії є можливість постійного кар’єрного зростання від бухгалтера до головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби внутрішнього аудиту, планово-економічних або аналітичних служб підприємств, керівника відділення та філії банку, директора підприємства або керівника державної установи. Найбільш кваліфіковані фахівці у сфері обліку та оподаткування стають незалежними аудиторами, судово-бухгалтерськими експертами, фінансовими аналітиками, консультантами з податків і зборів, відкривають власний бізнес або роблять професійну кар’єру у  провідних вітчизняних і зарубіжних фірмах, міжнародних консалтингових, інвестиційних та аудиторських компаніях.

Магістерська Освітня Програма «Облік і аудит» передбачає підготовку нової генерації фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, які здатні: формувати та впроваджувати ефективну облікову політику на підприємстві, в організації чи установі; організувати, вести облік і складати фінансову звітність за міжнародними стандартами; здійснювати податкові розрахунки та складати податкову звітність; оптимізувати податкове навантаження; упроваджувати сучасні управлінські інформаційні системи й технології в обліку, аналізі та аудиті; здійснювати оцінку фінансового стану, ділової активності та аналіз попередження банкрутства підприємства; організовувати та здійснювати контрольно-ревізійну й аудиторську діяльність, проводити комп’ютерний аудит; упроваджувати управлінський облік, систему бюджетування та облік  витрат за центрами відповідальності, складати й аналізувати внутрішню звітність за сегментами; створювати обліково-аналітичне забезпечення для управління вартістю і ризиками підприємства та прийняття економічних, соціальних, екологічних рішень в умовах сталого розвитку; здійснювати науково-дослідну й викладацьку діяльність.

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

 • Туреччина (мережа готелів Papillon Hotels, Gloria Hotels&Resorts, готелі Spice Hotel&SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort)
 • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA)
 • Літня програма стажування Work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)
 • Болгарія
 • Угорщина

Стажування проходить в департаментах: “Food and beverage”, “Service”, Housekeeping”, “Seller”, “Courier”.

 • бухгалтерський облік в управлінні
 • облік і звітність в оподаткуванні
 • організація бухгалтерського обліку
 • облікова політика підприємства
 • облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 • консолідація фінансової звітності
 • управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті
 • організація і методика аудиту
 • фінансовий аналіз
 • стратегічний аналіз
 • основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті
 • методика викладання у вищій школі
 • ділова іноземна мова за фаховим спрямуванням
 • основи лідерства
 • екологічна економіка

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2020):

 • Денна форма:
  • магістр - 18150 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 12750 грн/рік

Студенти про навчання:

 • бухгалтера
 • головного бухгалтера
 • фінансового директора
 • керівника фінансових, бухгалтерських, економічних,  адміністративних та інших  підрозділів підприємства
 • аудитора
 • консультанта з податків і зборів
 • бухгалтера-ревізора
 • бухгалтера-аналітика
 • бухгалтера-експерта
 • економіста
 • наукового співробітника
 • викладача університету або вищого навчального закладу

 

 

 

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту: каб. № 126, 133

Тел.: (0532) 56-07-71

Е-mail: buhoblic@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.е.н., доцент Кулик Вікторія Анатоліївна

Сайт кафедри: www.buhoblic.puet.edu.ua