Освітня програма
Облік і аудит (магістр)

Спеціальність
«Облік і оподаткування»

Бакалавр / Магістр

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Облік і аудит – це спеціальність, яка дає можливість реалізуватися у професії як спокійним та врівноваженим виконавцям, так і амбітним та цілеспрямованим лідерам.

Особливістю професії є можливість постійного кар’єрного зростання від бухгалтера до головного бухгалтера, фінансового директора, керівника служби внутрішнього аудиту, планово-економічних або аналітичних служб підприємств, керівника відділення та філії банку, директора підприємства або керівника державної установи. Найбільш кваліфіковані фахівці у сфері обліку та оподаткування стають незалежними аудиторами, судово-бухгалтерськими експертами, фінансовими аналітиками, консультантами з податків і зборів, відкривають власний бізнес або роблять професійну кар’єру у  провідних вітчизняних і зарубіжних фірмах, міжнародних консалтингових, інвестиційних та аудиторських компаніях.

Магістерська Освітня Програма «Облік і аудит» передбачає підготовку нової генерації фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, які здатні: формувати та впроваджувати ефективну облікову політику на підприємстві, в організації чи установі; організувати, вести облік і складати фінансову звітність за міжнародними стандартами; здійснювати податкові розрахунки та складати податкову звітність; оптимізувати податкове навантаження; упроваджувати сучасні управлінські інформаційні системи й технології в обліку, аналізі та аудиті; здійснювати оцінку фінансового стану, ділової активності та аналіз попередження банкрутства підприємства; організовувати та здійснювати контрольно-ревізійну й аудиторську діяльність, проводити комп’ютерний аудит; упроваджувати управлінський облік, систему бюджетування та облік  витрат за центрами відповідальності, складати й аналізувати внутрішню звітність за сегментами; створювати обліково-аналітичне забезпечення для управління вартістю і ризиками підприємства та прийняття економічних, соціальних, екологічних рішень в умовах сталого розвитку; здійснювати науково-дослідну й викладацьку діяльність.

Гарант освітньої програми:

Прохар Наталія Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, доцент
Працює на кафедрі з 2001 року, має понад 120 наукових і методичних видань. Сертифікований бухгалтер-практик за міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів САР/СІРА.
E-mail: prohar.n@gmail.com

  Навчальні плани

  2024 РОКУ набору:

  Адаптовані до міжнародних освітніх програм

  Массачусетського технологічного інституту (США), Стенфордського університету (США), Чикагського університету США, Університету Капелла (Канада), Державного університету Колорадо – Глобального кампусу – COLORADO STATE UNIVERSITY GLOBAL (США), Флоридського атлантичного університету (США), Франкфуртського університету прикладних наук (Німеччина), Академії суспільних наук (Польща), Академії Леона Козмінського (Польща), Університету Бата (Великобританія), Університету Глазго (Великобританія), Единбу́рзького університе́ту (Великобританія).  

  (Детальніше про навчальний план)

  Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

  Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

  Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

  Отримати ступінь PhD (детальніше)

  Це важливо!

  Вступні випробування:

  • ЄВІ (Тест загальної навчальної компетентності) - коеф. 0.2
  • ЄВІ (Тест зіноземної мови) - коеф. 0.2
  • ЄФВВ (з обліку та фінансів) - коеф. 0.6

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання:

  • Денна форма:
   • магістр - 28150 грн/рік
  • Заочна форма:
   • магістр - 19950 грн/рік

  Студенти про навчання:

  Рижова Каріна, 2 курс

  Швець Анастасія, 5 курс

  Польова Анна та Желізняк Владислав,
  3 курс

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Стажування та практики в Україні

  Стажування та практики в Україні

  Детальніше

  Випускники працюють

  бухгалтерами, головними бухгалтерами, фінансовими директорами, керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних,  адміністративних та інших  підрозділів підприємств, аудиторами, консультантами з податків і зборів, бухгалтерами-ревізорами, бухгалтерами-аналітиками, бухгалтерами-експертами, економістами, науковими співробітниками, викладачами університетів або закладів вищої освіти

  Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

  Бехтер Аліна

  випускниця ПУЕТ 2020

  Табачун Анастасія

  випускниця ПУЕТ 2020

  Шишкіна Анна

  випускниця ПУЕТ 2020

  Асоціація випускників (детальніше)

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Івана Банка (Коваля), 3, м. Полтава, 36003

  Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту: каб. № 124, 133

  Тел.: (050) 729-31-34

  Е-mail: allamilka39@gmail.com

  Завідувач кафедри: к.е.н., доцент Мілька Алла Іванівна

  Сайт кафедри: www.buhoblic.puet.edu.ua