Освітня програма
Товарознавство та експертиза в митній справі (магістр)

Спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин, це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів. Широке впровадження новітніх наукових та інформаційних технологій у виробничі й торговельні процеси зумовлює наповнення сучасного ринку безліччю продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється. Технологічний, інноваційний, організаційний та інфраструктурний розвиток сфери міжнародної торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій  зумовлюють потребу, що постійно зростає, в унікальних фахівцях – ТОВАРОЗНАВЦЯХ-ЕКСПЕРТАХ та ТОВАРОЗНАВЦЯХ-ДЕКЛАРАНТАХ.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ» ПРОПОНУЄ:

 • розширити горизонти, що відкривають захопливі можливості
 • отримати практичні навички та знання, які цінуються в багатьох сферах (виробництва та обігу продукції, експертизи, управління та контролю, консалтингу й митних послуг , освіти тощо)
 • взяти участь в інноваційному дизайнерському мисленні, що визначає майбутнє
 • розвинути навички, що допоможуть вам в успішній кар’єрі
 • отримати передові  практичні навички та знання, щоб досягати успіху у перспективній кар’єрі
 • виявити  в собі нові здібності

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ» передбачає проходження таких видів практик:

 • науково-педагогічної
 • метрологічної
 • експертної

на базі:

 • торговельних і виробничих підприємств різних форм власності
 • підрозділів управлінь з питань експертизи та досліджень Департаменту податкових і митних експертиз Державної фіскальної служби України
 • науково-дослідних та випробувальних центрів, лабораторій державних підприємств, підпорядкованих Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 • торгово-промислових палат України
 • регіональних державних лабораторій Держпродспоживслужби
 • Державного гемологічного центру України
 • науково-дослідного центру «Незалежна експертиза» тощо

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТИ ОПАНУЮТЬ ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ:

 • MS Office (Word, Excel, Acess, Power Point)
 • програмний комплекс MD-Office, а саме програмне забезпечення:
  • MD-Explorer – сучасна інформаційна система, яка використовується митними брокерами та їх представниками, оскільки є найпотужнішою інформаційною системою у сфері зовнішньоекономічної діяльності
  • MD-Declaration – програма для заповнення, друку, перевірки, форматування електронних копій митної декларації, декларації митної вартості; пошукова система за графами декларацій; навчальна система з розрахунку фактурної митної вартості; система підготовки електронного інвойсу; використання мережевої бази даних; нормативно-довідкова база у сфері державної митної справи

Інформаційні бази даних:

 • електронні каталоги та класифікатори нормативних документів
 • законодавство України
 • національний банк стандартизованих науково-технічних термінів
 • бази даних науково-дослідного центру «Незалежна експертиза» тощо

ПІДГОТУЙТЕСЬ ДО ДИНАМИЧНОГО, ГЛОБАЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО, НАБУВШИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ОПАНУВАВШИ КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ З:

 • експортної стратегії України
 • споживчої політики ЄС
 • логістики
 • методології, методів і засобів управління якістю
 • порівняльного тестування
 • введення нової продукції в обіг
 • інспекційного контролю
 • товарознавства та експертизи послуг
 • експертизи в міжнародній торгівлі і митній справі

Майстер-класи та семінари від практиків:

 • експертів
 • провідних фахівців зі стандартизації, сертифікації та якості
 • провідних фахівців митниць та митних постів
 • оцінювачів
 • агентів з митного оформлення вантажів та товарів

 

 • інформувати та консультувати учасників зовнішньоекономічної діяльності в галузі державної митної справи
 • розробляти контракти і договори, з урахуванням специфічних вимог до якості продукції, умов її поставки і приймання
 • визначати комерційну, митну і статистичну вартість товарів
 • заповнювати митні декларації на товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України
 • формувати інформаційні матеріали з питань стандартизації (української, європейської, міжнародної), оцінки відповідності та метрології
 • надавати допомогу з розроблення технічних умов (специфікацій) на продукцію
 • консультувати щодо марковання (етикетування) продукції інформаційними знаками, зокрема, фасованих харчових продуктів
 • ідентифікувати сировину, матеріали, напівфабрикати, продукцію і проводити експертизу справжності з метою встановлення та підтвердження фактів їх фальсифікації
 • проводити оцінку відповідності безпечності та якості товарів вимогам технічних регламентів, стандартів, технічних умов (специфікацій), умовам договорів, інформації наданій у товаросупровідних документах
 • проводити різні види експертиз: документальну; якості, зокрема, із встановленням причин утворення дефектів продукції та визначення втрати якості продукції (у %) за наявності дефектів; кількості, комплектності, пакування, маркування, включаючи технічний стан/працездатність, умовам договору або регламентованим вимогам; оцінювальну нової продукції, та тієї що перебувала в експлуатації тощо
 • володіти сучасними інформаційними технологіями, які застосовуються на підприємствах
 • розробляти та впроваджувати стандарти організації з матеріально-технічного забезпечення, збуту і контролю якості продукції
 • розробляти систему управління якості діяльності підприємства, забезпечувати її постійне удосконалення
 • розробляти плани і програми інноваційної діяльності
 • здійснювати техніко-економічне обґрунтування інноваційних проектів у професійній діяльності
 • виявляти і формулювати актуальні наукові проблеми, розробляти програми їх досліджень та організовувати їх виконання
 • оцінювати нові види продукції у контексті якості, ціни, задоволення потреб споживачів
 • забезпечувати реалізацію продукції належної якості і кількості та запобігати реалізації продукції, яка не відповідає за якістю встановленим вимогам
 • формувати товарну політику підприємства з метою адаптації до існуючого прогнозованого попиту і пропозиції
 • розробляти проекти технічних умов (специфікацій) на нову продукцію
 • формувати та здійснювати актуалізацію фондів нормативних документів підприємств
 • розробляти пакет документів для акредитації випробувальної лабораторії підприємства

 

 • «Ідентифікація та методи визначення фальсифікації товарів 2»
 • «Експертиза товарів (спецкурс)»
 • «Експертиза послуг»
 • «Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин»
 • «Експертиза дорогоцінних металів, коштовного каміння та культурних цінностей»
 • «Технологічна експертиза»
 • «Митна справа 2»
 • «Міжнародна торгівля 2»
 • «Міжнародне технічне регулювання»
 • «Ділова іноземна мова»

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2020):

 • Денна форма:
  • магістр - 18150 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 12750 грн/рік

Студенти про навчання:

 • експерт
 • експерт із зовнішньоекономічних питань
 • начальник митного поста
 • начальник служби (митні органи)
 • начальник спеціалізованої митної установи
 • начальник (завідувач) виробничої лабораторії
 • начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.)
 • начальник лабораторії з контролю виробництва
 • завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва)
 • завідувач філії лабораторії
 • керівник підприємств, установ та організацій
 • керівник виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі
 • керівник науково-дослідних підрозділів та підрозділів із науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники
 • головний фахівець- керівник науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 
 • начальника (завідувача) науково-дослідних підрозділів та підрозділів із науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники
 • менеджер (управитель) у роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонту
 • менеджер (управитель) з організації консультативних послуг
 • менеджер (управитель) в оптовій торгівлі та посередництві в торгівлі
 • менеджер (управитель) із питань комерційної діяльності та управління
 • менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджер (управитель) у сфері досліджень та розробок
 • менеджер (управитель) систем якості
 • викладач закладів вищої освіти
 • науковий співробітник

 

 

 

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи: 426а, 341

Тел.: (0532) 50-91-36

Е-mail: ems@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.с-г.н., професор Бірта Габріелла Олександрівна

Сайт кафедри: www.ems.puet.edu.ua