Освітня програма
Товарознавство та експертиза в митній справі (магістр)

Спеціальність
«Підприємництво та торгівля»

Бакалавр / Магістр

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин, це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів. Широке впровадження новітніх наукових та інформаційних технологій у виробничі й торговельні процеси зумовлює наповнення сучасного ринку безліччю продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється. Технологічний, інноваційний, організаційний та інфраструктурний розвиток сфери міжнародної торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій  зумовлюють потребу, що постійно зростає, в унікальних фахівцях – ТОВАРОЗНАВЦЯХ-ЕКСПЕРТАХ та ТОВАРОЗНАВЦЯХ-ДЕКЛАРАНТАХ.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ» ПРОПОНУЄ:
 • розширити горизонти, що відкривають захопливі можливості
 • отримати практичні навички та знання, які цінуються в багатьох сферах (виробництва та обігу продукції, експертизи, управління та контролю, консалтингу й митних послуг, освіти тощо)
 • взяти участь в інноваційному дизайнерському мисленні, що визначає майбутнє
 • розвинути навички, що допоможуть вам в успішній кар’єрі
 • отримати передові  практичні навички та знання, щоб досягати успіху у перспективній кар’єрі
 • виявити  в собі нові здібності

Гарант освітньої програми:

Кириченко Олена Василівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи
Магістр з товарознавства та експертизи в митній справі (2008 р.).
Викладач дисциплін професійного спрямування у сфері експертної діяльності та митної справи.
Проходила практичну підготовку:
 • за програмою базової підготовки оцінювачів «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (ТОВ «Інформаційно-консультаційний центр АСБОУ») (2019 р.);
 • за програмою «Export evolution Ukraine» (за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у співпраці з Офісом з Просування Експорту та Інститутом Маркетингу Естонії) (2019 р.);
 • за програмою професійного розвитку «Управління зовнішньоекономічною діяльністю» (ТОВ «ПЛАСКЕ ДРАЙВ», PLASKE Academy) (2021 р.);
 • на курсах з професійної підготовки агентів з митного оформлення та митних брокерів (Асоціація митних брокерів України) (2021 р.).
Міжнародні стажування: Wyższa Szkola Lingwistyczna, м. Ченстохово, Республіка Польща (2017 р.); Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, м. Новий Сонч, Республіка Польща (2019 р.).

Постав питання гаранту освітньої програми

  Навчальні плани

  2023 РОКУ набору:

  Адаптовані до міжнародних освітніх програм.

  (Детальніше про навчальний план)

  Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

  Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

  Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

  Отримати ступінь PhD (детальніше)

  Це важливо!

  Вступні випробування:

  • ЄВІ (Єдиний вступний іспит)
  • ЄФВВ (з управління та адміністрування)

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання (2023 рік):

  • Денна форма:
   • магістр - 25260 грн/рік
  • Заочна форма:
   • магістр - 18970 грн/рік

  Студенти про навчання:

   

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Випускники працюють

  Експертами, експертами із зовнішньоекономічних питань, начальниками митних постів, начальниками служб (митні органи), начальниками спеціалізованої митної установи, начальниками (завідувачами) виробничої лабораторії, начальниками лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.), начальниками лабораторій з контролю виробництва, завідувачами лабораторій(науково-дослідної, підготовки виробництва), завідувачами філій лабораторій, керівниками підприємств, установ та організацій, керівниками виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівниками науково-дослідних підрозділів та підрозділів із науково-технічної підготовки виробництва, головними фахівцями-керівниками науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва , начальниками (завідувачами) науково-дослідних підрозділів та підрозділів із науково-технічної підготовки виробництва, менеджерами (управителями) у роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонту, менеджерами (управителями) з організації консультативних послуг, менеджерами (управителями) в оптовій торгівлі та посередництві в торгівлі, менеджерами (управителями) із питань комерційної діяльності та управління, менеджерами (управителями) із зовнішньоекономічної діяльності, менеджерами (управителями) у сфері досліджень та розробок

  менеджер (управитель) систем якості, викладачами закладів вищої освіти, науковими співробітниками

   

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Івана Банка (Коваля), 3, м. Полтава, 36003

  Кафедра Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи: 426а, 341

  Тел.: (0532) 50-91-36

  Е-mail: ems@puet.edu.ua

  Завідувач кафедри: д.с-г.н., професор Бірта Габріелла Олександрівна

  Сайт кафедри: www.tbems.puet.edu.ua