Освітня програма
Товарознавство та експертиза в митній справі (магістр)

Спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Молодший бакалавр / Бакалавр / Магістр

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими країнами, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин, це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів. Широке впровадження новітніх наукових та інформаційних технологій у виробничі й торговельні процеси зумовлює наповнення сучасного ринку безліччю продукції, асортимент якої постійно оновлюється, розширюється та змінюється. Технологічний, інноваційний, організаційний та інфраструктурний розвиток сфери міжнародної торгівлі, збільшення експортно-імпортних операцій  зумовлюють потребу, що постійно зростає, в унікальних фахівцях – ТОВАРОЗНАВЦЯХ-ЕКСПЕРТАХ та ТОВАРОЗНАВЦЯХ-ДЕКЛАРАНТАХ.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА В МИТНІЙ СПРАВІ» ПРОПОНУЄ:
 • розширити горизонти, що відкривають захопливі можливості
 • отримати практичні навички та знання, які цінуються в багатьох сферах (виробництва та обігу продукції, експертизи, управління та контролю, консалтингу й митних послуг, освіти тощо)
 • взяти участь в інноваційному дизайнерському мисленні, що визначає майбутнє
 • розвинути навички, що допоможуть вам в успішній кар’єрі
 • отримати передові  практичні навички та знання, щоб досягати успіху у перспективній кар’єрі
 • виявити  в собі нові здібності

Гарант освітньої програми:

Бірта Габрріелла Олександрівна

Професор, доктор сільськогосподарських наук
Працює в ПУЕТ з 2004 р.
Має понад 150 наукових та навчально-методичних видань.
Займається питаннями вивчення м’ясних генотипів свиней, яких розводять на Україні, методами їх створення, сучасними методами оцінки тварин, питаннями чистопородного розведення, схрещування, гібридизації, гематологічними і гістологічними дослідженнями в галузі свинарства, товарознавчою характеристикою м’яса свинини.

Постав питання гаранту освітньої програми

  Навчальні плани

  2021 РОКУ набору:

  Адаптовані до міжнародних освітніх програм.

  (Детальніше про навчальний план)

  Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

  Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

  Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

  Отримати ступінь PhD (детальніше)

  Це важливо!


  Вартість навчання (вступ 2021):

  • Денна форма:
   • магістр - 19970 грн/рік
  • Заочна форма:
   • магістр - 14950 грн/рік

  Студенти про навчання:

   

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Випускники працюють

  Експертами, експертами із зовнішньоекономічних питань, начальниками митних постів, начальниками служб (митні органи), начальниками спеціалізованої митної установи, начальниками (завідувачами) виробничої лабораторії, начальниками лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.), начальниками лабораторій з контролю виробництва, завідувачами лабораторій(науково-дослідної, підготовки виробництва), завідувачами філій лабораторій, керівниками підприємств, установ та організацій, керівниками виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівниками науково-дослідних підрозділів та підрозділів із науково-технічної підготовки виробництва, головними фахівцями-керівниками науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва , начальниками (завідувачами) науково-дослідних підрозділів та підрозділів із науково-технічної підготовки виробництва, менеджерами (управителями) у роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонту, менеджерами (управителями) з організації консультативних послуг, менеджерами (управителями) в оптовій торгівлі та посередництві в торгівлі, менеджерами (управителями) із питань комерційної діяльності та управління, менеджерами (управителями) із зовнішньоекономічної діяльності, менеджерами (управителями) у сфері досліджень та розробок

  менеджер (управитель) систем якості, викладачами закладів вищої освіти, науковими співробітниками

   

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

  Кафедра Товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи: 426а, 341

  Тел.: (0532) 50-91-36

  Е-mail: ems@puet.edu.ua

  Завідувач кафедри: д.с-г.н., професор Бірта Габріелла Олександрівна

  Сайт кафедри: www.ems.puet.edu.ua