Освітня програма
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська (магістр)

Спеціальність
«Філологія»

Бакалавр / Магістр

Освітня програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців із професійним світоглядом, мовними та культурними компетенціями в галузі філології й перекладознавства. У сучасному світі професія перекладача, який має змогу спілкуватися з різними людьми, бути очевидцем важливих заходів, вивчати історію й культуру іншої країни, пізнавати світ, зумовлена інтеграційними процесами, програмами культурних та освітніх обмінів, значним розширенням ділових контактів, розвитком міжнародного туризму.

Професія перекладача – одна з найпрестижніших і затребуваних на ринку праці. В Україні попит на висококваліфікованих фахівців, які володіють іноземними мовами, зумовлений процесами глобалізації та інтеграції. Від професіоналізму перекладача часто залежить атмосфера й успіх перемовин між представниками нашої країни та іноземними партнерами у сфері господарської, зокрема зовнішньоекономічної діяльності.

Перекладач з англійської та німецької мов є фахівцем із питань забезпечення міжмовного й міжкультурного спілкування іноземними мовами в професійному середовищі. Його компетенція охоплює широкий спектр видів діяльності: забезпечення процесу міжмовної писемної та частково усної комунікації в різних галузях життєвої діяльності людини (економіка, техніка, політика, культура, наука) шляхом перекладу офіційно-ділових, економічних, технічних, суспільно-політичних текстів іноземними й українською мовами.

Гарант освітньої програми:

Бобух Надія Миколаївна

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу
Викладала українську мову у Великотирновському університеті «Св. св. Кирил и Методий» та в Бакинському слов’янському університеті. Головний редактор збірника наукових праць «Мова і міжкультурна комунікація» (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Інститут української мови Національної академії наук України; індексований у наукометричних базах: National Library of Ukraine Vernadsky, Index Copernicus International (ICV 2017 = 57.33), Google Scholar).

Постав питання гаранту освітньої програми

  Навчальні плани

  2023 РОКУ набору:

  Адаптовані до міжнародних освітніх програм

  Софійського університету Св. Климента Охридського (Sofia University of St. Kliment Ohridski) (Болгарія), Гейдельберзького університету імені Рупрехта і Карла (Heidelberg University) (Німеччина), Латвійського університету (University of Latvia) (Латвія).  

  (Детальніше про навчальний план)

  Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

  Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

  Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

  Отримати ступінь PhD (детальніше)

  Це важливо!

  Вступні випробування:

  • ЄВІ (Єдиний вступний іспит)
  • Фаховий іспит (в закладі освіти (ПУЕТ)

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання:

  • Денна форма:
   • магістр - 25260 грн/рік
  • Заочна форма:
   • магістр - 18970 грн/рік

  Студенти про навчання:

  Власенко Єлизавета, 5 курс

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Стажування та практики в Україні

  Стажування та практики в Україні

  Детальніше

  Випускники працюють

  перекладачами (усний послідовний і письмовий переклад), референтами-перекладачами зі знанням комп’ютерних інформаційних технологій, гідами-перекладачами, перекладачами-консультантами,

  перекладачами технічної літератури, редакторами перекладів, інокореспондентами, лінгвістами, філологами, викладачами вищого навчального закладу, учителями середнього навчального закладу

  Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

  Асоціація випускників (детальніше)

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

  Кафедра української, іноземних мов та перекладу: каб. № 401

  Тел.: (0532) 50-91-72

  Е-mail: uim@puet.edu.ua

  Завідувач кафедри: д. філол. н., професор Бобух Надія Миколаївна

  Сайт кафедри: www.im.puet.edu.ua