Освітня програма
Публічне адміністрування (магістр)

Спеціальність
«Публічне управління та адміністрування»

Бакалавр / Магістр

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Публічне адміністрування є процесом досягнення національних цілей та інтересів шляхом діяльності суб’єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування. Метою освітньої програми є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.

Освітня програма «Публічне адміністрування» покликана стати середовищем, що готує кадри для органів державної влади та місцевого самоврядування, які потребують негайного реформування. Вона призначена для осіб, які мають певний досвід роботи у публічній сфері, громадських організаціях чи бізнесі, перспективних та сповнених ентузіазму майбутніх фахівців з публічного адміністрування. Ми пропонуємо нестандартне навчання, можливість ефективно провести час у спілкуванні з однодумцями – освіченими, ініціативними людьми, яким не байдуже майбутнє України.

Головне завдання викладачів ‒ постійно спонукати учасників програми до дискусії, живого обміну думками й досвідом.

Гарант освітньої програми:

Соколовська Наталія Іванівна

доктор філософії з публічного адміністрування, доцент кафедри правознавства

Має понад 20 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів: комплексний механізм взаємодії органів публічної влади щодо енергетичної безпеки регіонів.

   

  Навчальні плани

  2023 РОКУ набору:

  1. Розробники освітньої програми «Публічне адміністрування» спеціальності 281м «Публічне управління та адміністрування», послуговуючись Болонською парадигмою, в центрі якої студентоцентровані та зорієнтовані на результат програми вищої освіти на основі ступеневого навчання, намагалися адаптувати освітню програму «Публічне адміністрування» (магістр) до вимог Європейського простору вищої освіти, врахувати здобутки провідних закладів вищої освіти щодо підготовки фахівців з публічного адміністрування. При складанні навчальних планів використаний принцип поєднання дисциплін з публічного адміністрування та права, що має міждисциплінарний контекст з акцентом на європейському вимірі суспільних процесів, який був покладений в основу освітньої програми магістратури «Адміністративна публікація − державне управління», підготовленої спільно Університетом Масарика (Чехія) та Університетом Ренна I (Франція). Дотримані вимоги щодо виділення значної кількості годин на практичну підготовку в органах державної влади та управління як обов’язкову складову навчального плану (14 кредитів, 420 годин).
  2. Навчальний план підготовки магістра спеціальності 281м «Публічне управління та адміністрування» передбачає проходження тривалої виробничої (10 кредитів) та переддипломної практики (4 кредити). Виробнича практика зорієнтована на безпосередню підготовку студентів до професійної діяльності, формування стійких навичок прийняття обґрунтованих самостійних рішень. У період виробничої практики здобувач отримує нагоду продемонструвати можливість застосовувати набуті під час навчання інструментальні, системні, міжособистісні, інформаційно-аналітичні, адміністративні, управлінські складові професійної компетентності щодо механізмів формування та розвитку публічного управління та адміністрування. Переддипломна практика спрямована на поглиблене засвоєння, удосконалення та узагальнення магістрами знань у сфері публічного управління та адміністрування для практичної підготовки до самостійної роботи в реальних виробничих умовах та успішного виконання магістерської роботи.
  3. Одним із пріоритетів у вищій освіті відповідно до Болонської парадигми є залучення студентів як активних та конструктивних партнерів, що супроводжується розподілом відповідальності за очікувані результати навчання між надавачами та здобувачами освітніх послуг. Саме тому навчальний план підготовки магістрів освітньої програми «Публічне адміністрування» спеціальності 281м «Публічне управління та адміністрування» включає обов’язкові навчальні дисципліни базової, професійної та практичної підготовки та такі, що обираються студентами за бажанням із переліку вибіркових навчальних дисциплін, згрупованих у п’ять вибіркових блоків, що складають 25% загальної кількості дисциплін навчального плану.

  (Детальніше про навчальний план)

  Отримати поглиблену мовну підготовку: англійська, німецька, французька, китайська мови.

  Додаткові освітні можливості: професійні курси, семінари, тренінги (детальніше)

  Можливість отримати другу вищу освіту (детальніше)

  Отримати ступінь PhD (детальніше)

  Це важливо!

  Вступні випробування:

  • ЄВІ (Єдиний вступний іспит)
  • ЄФВВ (на вибір)

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання (2023 рік):

  • Денна форма:
   • магістр - 25260 грн/рік
  • Заочна форма:
   • магістр - 18970 грн/рік

  Студенти про навчання:

   

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Стажування та практики в Україні

  Стажування та практики в Україні

  Детальніше

  Випускники працюють

  міськими головами, сільськими головами, головами районних рад, посадовими і виборними особами місцевого самоврядування з питань діяльності виконавчих органів влади, керуючими справами виконавчих апаратів обласних рад, головами постійних комісій з питань бюджету обласних, міських рад, керівниками управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, міських рад, секретарями міських, селищних, сільських рад, директорами, першими заступниками, заступниками директорів департаментів  міських рад, службовцями органів місцевої виконавчої влади, керівниками комунальних служб та підприємств, представниками громадської організації

  Асоціація випускників (детальніше)

   

  Інформація для вступників:

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Івана Банка (Коваля), 3, м. Полтава, 36003

  Кафедра правознавства:

  Тел.: (05322) 56-10-02; (067) 9276540

  Е-mail: law.chair@gmail.com

  Завідувач кафедри: д.ю.н., зав. кафедри правознавства, професор Г. В. Лаврик

  Сайт кафедри: pravo.puet.edu.ua