Освітня програма
Публічне адміністрування (магістр)

Спеціальність
«Публічне управління та адміністрування»

Публічне адміністрування є процесом досягнення національних цілей та інтересів шляхом діяльності суб’єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування. Метою освітньої програми є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади та місцевого самоврядування.

Освітня програма «Публічне адміністрування» покликана стати середовищем, що готує кадри для органів державної влади та місцевого самоврядування, які потребують негайного реформування. Вона призначена для осіб, які мають певний досвід роботи у публічній сфері, громадських організаціях чи бізнесі, перспективних та сповнених ентузіазму майбутніх фахівців з публічного адміністрування. Ми пропонуємо нестандартне навчання, можливість ефективно провести час у спілкуванні з однодумцями – освіченими, ініціативними людьми, яким не байдуже майбутнє України.

Головне завдання викладачів ‒ постійно спонукати учасників програми до дискусії, живого обміну думками й досвідом.

 

Випускники магістерської програми «Публічне адміністрування» володітимуть знаннями та навичками, необхідними для роботи передовсім на посадах керівників середньої та вищої ланки в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях.

До основних дисциплін фахової підготовки магістрантів належать:

 • Державне будівництво та місцеве самоврядування
 • Міжнародні стандарти публічного адміністрування та євроінтеграція
 • Стратегічне планування в публічному адмініструванні
 • Бюджетна політика та управління фінансами
 • Відповідальність в публічному адмініструванні
 • Публічні закупівлі
 • Електронне урядування та інформаційні технології

Здобуті знання, уміння та навички студенти мають можливість застосувати під час проходження практики в органах публічної влади.

Студенти мають можливість виявляти й розвивати свої інтелектуальні, комунікативні та творчі здібності.

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2020):

 • Денна форма:
  • магістр - 18150 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 12750 грн/рік

Студенти про навчання:

Зі здобуттям освітнього ступеня магістра спеціальності 281 ”Публічне управління та адміністрування” за освітньою програмою «Публічне адміністрування» випускники мають можливість здійснювати професійну діяльність на посадах:

 • міського голови
 • селищного і сільського голови
 • голови районної ради
 • посадових і виборних осіб місцевого самоврядування з питань діяльності виконавчих органів влади
 • керуючих справами виконавчих апаратів обласних рад
 • голови постійної комісії з питань бюджету обласних, міських рад
 • керівника управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, міських рад
 • секретаря міських, селищних, сільських рад
 • директора, першого заступника, заступника директора департаменту міських рад
 • службовця органу місцевої виконавчої влади
 • керівника комунальної служби та підприємства
 • представника громадської організації

 

 

 

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра правознавства:

Тел.: (05322) 56-10-02; (067) 9276540

Е-mail: law.chair@gmail.com

Завідувач кафедри: д.ю.н., зав. кафедри правознавства, професор Г. В. Лаврик

Сайт кафедри: pravo.puet.edu.ua