Вибіркові дисципліни на 2024-2025 н.р. для молодших бакалаврів/бакалаврів

Дисципліни, що формують загальні компетентності

на 2024–2025 навчальний рік

Дисципліни, що формують професійні компетентності

2 курс
3 курс
4 курс

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
(бакалавр)
2 курс

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
(бакалавр)
3 курс