Вибіркові дисципліни на 2021-2022 н.р. для магістрів

Дисципліни, що формують загальні компетентності

Дисципліни, що формують загальні компетентності

 1. Web-програмування та Web-дизайн.
 2. Англомовне наукове письмо.
 3. Бізнес-комунікації.
 4. Глобальна економіка.
 5. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство.
 6. Еко- та ГМО- продукти.
 7. Екологічна економіка.
 8. Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії.
 9. Електронне врядування.
 10. Етнокультурне країнознавство.
 11. Інноваційні інгредієнти в харчових технологіях.
 12. Інституційна економіка.
 13. ІТ технології в наукових дослідженнях.
 14. Крафтові технології.
 15. Креативне підприємництво.
 16. Культура української мови.
 17. Маркетинговий консалтинг.
 18. Міжнародний туризм.
 19. Моделювання процесів харчових технологій та Web-дизайн.
 20. Німецька мова бізнесу.
 21. Обробка зображень і мультимедіа.
 22. Основи комп’ютерного дизайну.
 23. Основи кондитерської майстерності.
 24. Педагогіка вищої школи.
 25. Педагогічний і діловий етикет.
 26. Програмування І. (Java).
 27. Програмування ІІ. (C++).
 28. Рекрутинг.
 29. Сенсорний аналіз і правила дегустації.
 30. Стратегії бізнесу.
 31. Стратегічний аналіз.
 32. Стратегічні комунікації в менеджменті.
 33. Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи.
 34. Теорія аргументації.
 35. Тренінг «Технології бізнес-тренінгу».
 36. Тренінг «Як досягти успіху в професії і житті».
 37. Управління міжнародною конкурентоспроможністю.
 38. Управління продажами.
 39. Управлінська результативність у міжнародному бізнесі.
 40. Фінансовий ринок та фінансові інститути.
 41. Цифрові фінанси.
 42. Цифровізація освітнього процесу у вищій школі.
 43. 3D графіка та моделювання

Дисципліни, що формують професійні компетентності

Педагогіка вищої школи
Блок 1

Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи
Психологічний тренінг соціального інтелекту
Переддипломна практика

Педагогіка вищої школи
Блок 2

Педагогічний і діловий етикет
Тренінг навичок педагогічного спілкування
Переддипломна практика

Документознавство та інформаційна діяльність
Блок 1
Інформаційна діяльність

Інноваційний менеджмент в інформаційній діяльності
Методика викладання спеціальних дисциплін
Проєктне навчання з дисципліни «Галузеве документознавство»

Документознавство та інформаційна діяльність
Блок 2
Інформаційні технології в управлінні

Соціальні комунікації: теорія і практика
Інформаційна діяльність у держорганах та установах
Проєктне навчання з дисципліни «Документно-інформаційного забезпечення управління»

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Блок 1

Переклад у галузі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (німецька мова)
Німецька мова: практична граматика
Культура української мови
Основи когнітивної лінгвістики
Методика викладання іноземної мови у вищій школі.
Практикум з усного перекладу.

Економічна кібернетика
Блок 1

Економічна кібернетика
Блок 3

Економіка підприємства
Блок 1

Економіка підприємства
Блок 3

Управління персоналом та економіка праці
Блок 1

Основи коучингу
Аутплейсмент
Геймифікація в HR

Управління персоналом та економіка праці
Блок 2

Рекрутинг персоналу
Організація консалтингового бізнесу в управлінні персоналом
Бенчмаркінг

Фінанси і кредит
Поглиблене вивчення сучасних інформаційних технологій у сфері фінансів, банківської справи та страхування
Блок 1

Фінанси і кредит
Поглиблене вивчення організації та ведення банківського бізнесу
Блок 2

Бізнес-адміністрування
Менеджмент і адміністрування

Маркетинг
Інноваційні технології в маркетингу
Блок 1

Нейромаркетинг
Бенчмаркінг
Науково-дослідна практика

Товарознавство і комерційна діяльність
Товарознавство та експертиза в митній справі

Технології в ресторанному господарстві

Моделювання технологічних процесів
Методика викладання спеціальних дисциплін
Кулінарні тренди і гастрономічний туризм
Холодильні машини та устаткування
НАССР в ресторанах

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Етнокультурне країнознавство
Курортний туроперейтинг
Туристична іміджелогія

Місцеве самоврядування
Блок 1

Основи коучингу
Аутплейсмент
Геймифікація в HR

Місцеве самоврядування
Блок 2

Рекрутинг персоналу
Організація консалтингового бізнесу в управлінні персоналом
Бенчмаркінг