Вибіркові дисципліни на 2021-2022 н.р. для магістрів

Дисципліни, що формують загальні компетентності

Дисципліни, що формують загальні компетентності

 1. Web-програмування та Web-дизайн.
 2. Англомовне наукове письмо.
 3. Бізнес-комунікації.
 4. Глобальна економіка.
 5. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство.
 6. Еко- та ГМО- продукти.
 7. Екологічна економіка.
 8. Експертиза якості надання послуг в готельно-ресторанній індустрії.
 9. Електронне врядування.
 10. Етнокультурне країнознавство.
 11. Інноваційні інгредієнти в харчових технологіях.
 12. Інституційна економіка.
 13. ІТ технології в наукових дослідженнях.
 14. Крафтові технології.
 15. Креативне підприємництво.
 16. Культура української мови.
 17. Маркетинговий консалтинг.
 18. Міжнародний туризм.
 19. Моделювання процесів харчових технологій та Web-дизайн.
 20. Німецька мова бізнесу.
 21. Обробка зображень і мультимедіа.
 22. Основи комп’ютерного дизайну.
 23. Основи кондитерської майстерності.
 24. Педагогіка вищої школи.
 25. Педагогічний і діловий етикет.
 26. Програмування І. (Java).
 27. Програмування ІІ. (C++).
 28. Рекрутинг.
 29. Сенсорний аналіз і правила дегустації.
 30. Стратегії бізнесу.
 31. Стратегічний аналіз.
 32. Стратегічні комунікації в менеджменті.
 33. Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи.
 34. Теорія аргументації.
 35. Тренінг «Технології бізнес-тренінгу».
 36. Тренінг «Як досягти успіху в професії і житті».
 37. Управління міжнародною конкурентоспроможністю.
 38. Управління продажами.
 39. Управлінська результативність у міжнародному бізнесі.
 40. Фінансовий ринок та фінансові інститути.
 41. Цифрові фінанси.
 42. Цифровізація освітнього процесу у вищій школі.
 43. 3D графіка та моделювання
 44. Креативне програмування
 45. Робототехніка на платформі Arduino

Дисципліни, що формують професійні компетентності
(1 курс)

Управління персоналом та економіка праці

Основи коучингу.
Аутплейсмент.
Геймифікація в HR.
Рекрутинг персоналу.
Консалтинг.
Організація консалтингового бізнесу в управлінні персоналом.
Бенчмаркінг.

Менеджмент і адміністрування

Управління конкурентоспроможністю підприємства.
Державне та регіональне управління.
Стратегії бізнесу.
Основи іміджеології.
Тренінг «Розвиток емоційного інтелекту керівника».
Тренінг «Технології бізнес-тренінгу».

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Моделювання технологічних процесів
Методика викладання спеціальних дисциплін
Кулінарні тренди і гастрономічний туризм
Холодильні машини та устаткування
НАССР в ресторанах

Технологічна експертиза, якість та безпека харчової продукції

Моделювання технологічних процесів
Методика викладання спеціальних дисциплін
Кулінарні тренди і гастрономічний туризм
Холодильні машини та устаткування
НАССР в ресторанах

Місцеве самоврядування

Основи коучингу.
Аутплейсмент.
Геймифікація в HR.
Рекрутинг персоналу.
Консалтинг.
Організація консалтингового бізнесу в управлінні персоналом.
Бенчмаркінг.

Дисципліни, що формують професійні компетентності
(2 курс)

Документознавство та інформаційна діяльність
Блок 1
Інформаційна діяльність

Інноваційний менеджмент в інформаційній діяльності
Методика викладання спеціальних дисциплін
Проєктне навчання з дисципліни «Галузеве документознавство»

Документознавство та інформаційна діяльність
Блок 2
Інформаційні технології в управлінні

Соціальні комунікації: теорія і практика
Інформаційна діяльність у держорганах та установах
Проєктне навчання з дисципліни «Документно-інформаційного забезпечення управління»

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Блок 1

Переклад у галузі готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (німецька мова)
Німецька мова: практична граматика
Культура української мови
Основи когнітивної лінгвістики
Методика викладання іноземної мови у вищій школі.
Практикум з усного перекладу.

Економічна кібернетика
Блок 1

Економічна кібернетика
Блок 3

Економіка підприємства
Блок 1

Економіка підприємства
Блок 3

Управління персоналом та економіка праці
Блок 1

Основи коучингу
Аутплейсмент
Геймифікація в HR

Управління персоналом та економіка праці
Блок 2

Рекрутинг персоналу
Організація консалтингового бізнесу в управлінні персоналом
Бенчмаркінг

Фінанси і кредит
Поглиблене вивчення сучасних інформаційних технологій у сфері фінансів, банківської справи та страхування
Блок 1

Фінанси і кредит
Поглиблене вивчення організації та ведення банківського бізнесу
Блок 2

Бізнес-адміністрування

Менеджмент організацій
Управління якістю
Основи іміджеології
Стратегії бізнесу
Державне та регіональне управління
Тренінг «Розвиток емоційного інтелекту керівника»

Менеджмент і адміністрування

Управління конкурентоспроможністю підприємств
Стратегії бізнесу
Основи іміджеології
Державне та регіональне управління
Тренінг «Розвиток емоційного Інтелекту керівника»
Тренінг «Технології бізнес-тренінгу»

Маркетинг
Інноваційні технології в маркетингу
Блок 1

Нейромаркетинг
Бенчмаркінг
Науково-дослідна практика

Товарознавство і комерційна діяльність
Товарознавство та експертиза в митній справі

Технології в ресторанному господарстві

Моделювання технологічних процесів
Методика викладання спеціальних дисциплін
Кулінарні тренди і гастрономічний туризм
Холодильні машини та устаткування
НАССР в ресторанах

Готельно-ресторанна справа

Туризм

Етнокультурне країнознавство
Курортний туроперейтинг
Туристична іміджелогія

Місцеве самоврядування
Блок 1

Основи коучингу
Аутплейсмент
Геймифікація в HR

Місцеве самоврядування
Блок 2

Рекрутинг персоналу
Організація консалтингового бізнесу в управлінні персоналом
Бенчмаркінг

Педагогіка вищої школи
Блок 1

Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи
Психологічний тренінг соціального інтелекту
Переддипломна практика

Педагогіка вищої школи
Блок 2

Педагогічний і діловий етикет
Тренінг навичок педагогічного спілкування
Переддипломна практика