Освітня програма
Місцеве самоврядування (магістр)

Спеціальність
«Публічне управління та адміністрування»

Можливість навчання за ступенем МАГІСТР

Місцеве самоврядування – це «право і спроможність органів місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення» (за Європейською хартією місцевого самоврядування).

Сучасна ефективна діяльність органів місцевого самоврядування неможлива без кадрів відповідної кваліфікації.

У сферу компетенцій фахівця зі спеціальності «Місцеве самоврядування» входить підготовка прийняття та організація виконання управлінських рішень, їх наукове, законодавче, кадрове, фінансове та інформаційне забезпечення; розробка документів економічного і соціального розвитку територій; підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо реалізації місцевої політики; вироблення практичних рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо вибору варіантів перспективного розвитку територій; володіння технологіями розвитку громадянського суспільства, публічно-приватного партнерства; здійснення експертно-консультативної та дорадчої діяльності, пов’язаної з упровадженням демократичного врядування на територіальному рівні.

 • публічне управління
 • основи муніципального менеджменту
 • виборча система на місцевому рівні
 • кадрова політика в системі місцевого самоврядування
 • комунікації в публічному управлінні
 • ресурсний потенціал територіальної громади
 • система місцевого самоврядування
 • державна політика в соціогуманітарній сфері

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2020):

 • Денна форма:
  • магістр - 18150 грн/рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 12750 грн/рік

Студенти про навчання:

 • міського голови
 • селищного і сільського голови
 • заступника голови районної ради
 • посадових і виборних осіб місцевого самоврядування з питань діяльності виконавчих органів ради
 • голови районної ради
 • керуючих справами виконавчих апаратів обласних рад
 • голови постійної комісії з питань бюджету обласних, міських рад
 • керівника управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, міських рад
 • секретаря міських, селищних, сільських рад
 • директора, першого заступника, заступника директора департаменту міських рад
 • службовця органу місцевої виконавчої влади
 • керівника комунальної служби та підприємства
 • представника громадської організації

 

 

 

 

 

Інформація для вступників:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра управління персоналом і економіки праці: каб. № 538, 538б

Тел.: (0532) 50-91-33

Е-mail: ypep@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Костишина Тетяна Адамівна

Сайт кафедри: www.ypep.puet.edu.ua