Освітня програма
Міжнародна економіка (бакалавр)

Спеціальність
«Економіка»

Молодший бакалавр / Бакалавр / Магістр

 

Сертифікат про акредитацію

Зміст освітньої програми «Міжнародна економіка» полягає у формуванні цілісного уявлення про світове господарство. Випускники цієї освітньої програми володіють інструментальними засобами аналізу світової економіки, застосування яких забезпечує обґрунтованість висновків щодо використання країнами та міжнародними компаніями наявних переваг. Це дозволяє оцінити фактичні та потенційні вигоди учасників міжнародних економічних відносин від міжнародної торгівлі, інвестування, валютно-фінансових операцій, співробітництва у виробничій, науково-технічній та інших сферах. Опанування здобувачами вищої освіти цієї освітньої програми дозволяє отримати навики аналізу зовнішньоекономічної політики держав, а також застосувати набуті знання для визначення потенціалу і обмежень міжнародної економічної діяльності України. Навчання за освітньою програмою «Міжнародна економіка» забезпечує тим, хто її обрав, вільне володіння іноземними мовами. Під час навчання здобувачі вищої освіти проходять практику на вітчизняних підприємствах, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, та у зарубіжних компаніях.

 

Гарант освітньої програми:

Артеменко Ірина Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент

Гарант освітньої програми «Міжнародна економіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності Економіка
Фахівець в галузі контрактної діяльності

 

 

Постав питання гаранту освітньої програми

Навчальні плани 2020 року набору:

 1. Адаптовані до міжнародних освітніх програм: Освітня програма «International Business Economics» Budapest Metropolitan University (м. Будапешт, Угорщина), Освітня програма «International Business» The Hague university (м. Гаага, Нідерланди), Освітня програма «International Business» Copenhagen Business School (м. Копенгаґен, Данія), Освітня програма «International Business Management with Economics» Heriot-Watt University (м. Единбург, Шотландія, Велика Британія), Освітня програма «International Relations» London School of Economics and Political Science (м. Лондон, Велика Британія), Освітня програма «International Relations», «Economics» London South Bank University (м. Лондон, Велика Британія).
 2. Фахова і професійна підготовка з 1-го курсу.
 3. Освітня траєкторія для кожного – 25% ти формуєш сам.

(Детальніше про навчальний план)

 

Якщо не вистачає предметів у сертифікаті ЗНО, НЕ ПРОБЛЕМА!

Вступай на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА з можливістю продовжити навчання за ступенем БАКАЛАВР за скороченим терміном навчання.

(детальніше)

Ти випускник технікуму або коледжу?

Отримай ДИПЛОМ БАКАЛАВРА в ПУЕТ ЗА 2 РОКИ (продовжуючи навчання за своєю спеціальністю)

(детальніше)

Це важливо!

Предмети ЗНО 2020 року (денна форма):

 • Українська мова та література (коеф. 0.2)
 • Іноземна мова (коеф. 0.4)
 • Історія України або Географія (коеф. 0.3)


Вартість навчання (вступ 2019):

 • Денна форма:
  • бакалавр - 12550 грн/рік
 • Заочна форма:
  • бакалавр - 9490 грн/рік

Студенти про навчання:

Бакум Аміна, 1 курс

Говтвяниця Катерина, 2 курс

Павленко Марина

Голік Марія, 2 курс

Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

Дізнатися більше

Академічне середовище

Академічне середовище

Дізнатися більше

Студмістечко

Студмістечко

Дізнатися більше

Студентське життя

Студентське життя

Дізнатися більше

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

– сучасна форма надання освітніх послуг, рівноцінна класичній університетській освіті, що здійснюється за допомогою засобів Інтернет з використанням середовища дистанційного навчання.

Дізнатися більше

Міжнародні програми обміну та практики

Міжнародні програми обміну та практики

Відкрий для себе світ з ПУЕТ

Отримай досвід, який змінить твоє життя!

Дізнатися більше

Студентські проєкти

Студентські проєкти

 

Дізнатися більше

Стажування та практики в Україні

Стажування та практики в Україні

Підприємства-партнери, де студенти проходять практики

Дізнатися більше

Військова підготовка

На військову підготовку можуть вступати громадяни України.

Дізнатися більше

Випускники працюють

фахівцями з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, оглядачами з економічних питань, фахівцями (за видами діяльності), експертами із зовнішньоекономічних питань, консультантами із зовнішньоекономічних питань, фахівцями з ефективності підприємництва, економістами зі збуту, економістами з міжнародної торгівлі.

Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

Горищук Віра, випускниця 2020 року

Феніч Оксана, випускниця 2020 року

Легейда Поліна, випускниця 2018 року

Асоціація випускників (детальніше)

 

 

Facebook

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин: каб. № 210

Тел.: (0532) 50-91-68

Е-mail: me@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Шкурупій Ольга Всеволодівна

Сайт кафедри: www.me.puet.edu.ua