Освітня програма
Туристичний бізнес (бакалавр)

Спеціальність
«Туризм і рекреація»

Бакалавр / Магістр

Кафедра туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ здійснює підготовку фахівців ступеня освіти «бакалавр» за освітньою програмою «ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС» спеціальність 242 Туризм і рекреація  (кваліфікація: «бакалавр з туризму і рекреації»). Термін навчання 3 роки 10 місяців.

Бакалавр з туризму і рекреації – це фахівець здатний комплексно розв’язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, так і в процесі роботи.

Завантажити інформацію про освітню програму

 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення організаційно-управлінської, економічної, проектної, виробничо-технологічної діяльності у сфері туризму і рекреації та здатні до створення власного бізнесу, управління його ефективним функціонуванням у реальному бізнес-середовищі

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

 • Міжнародно визнаний диплом бакалавра з туризму і рекреації з додатком європейського зразка (Diploma Supplement)
 • Активні методи навчання: аналіз практичних ситуацій та кейсів, проведення рольових та ділових ігор, виконання імітаційних вправ
 • Інтерактивні виїзні практичні заняття та тісний контакт зі стейхолдерами-роботодавцями
 • Залучення професіоналів-практиків до освітнього процесу
 • Щорічне оплачуване професійне стажування у світових туристичних операторів: «Anex Tour», «TUI Group», «Coral Travel» та готельних мережах: «Delphin Hotels & Resorts», «Papillon Hotels  Resort & SPA» з отриманням міжнародних сертифікатів
 • Опанування туристичних інформаційних систем і технологій шляхом використання сучасних програмних продуктів: CRM «Мої туристи», CRM «All-Inclusive», GDS «Sabre», GDS «Amadeus»
 • Національна академічна мобільність на основі двосторонніх договорів між ПУЕТ та ЗВО-партнерами
 • Міжнародна академічна мобільність у рамках програми ЄС Erasmus+ КА1

 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 • Організація туристичних подорожей
 • Організація анімаційної діяльності
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Туристичне країнознавство
 • Державне і муніципальне управління у сфері туризму
 • Екологічна свідомість та відповідальність бізнесу
 • Організація діяльності суб’єктів туристичної сфери
 • Туристичне краєзнавство
 • Менеджмент у туризмі. Організація ресторанного бізнесу
 • Організація готельного бізнесу. Міська та регіональна економіка
 • Підприємництво. Тренінг-курс «Бізнес-план туристичного підприємства»
 • Інформаційні технології та електронна комерція в туризмі
 • Креативні індустрії та туризм
 • Економіка туризму. Безпека туризму
 • Демографічні ресурси туризму
 • Туроперейтинг
 • Геоекономіка туризму
 • Спеціалізований туризм (… за видами)

 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

 • Туристичний агент
 • Фахівець з туристичного обслуговування
 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Організатор туристичної і готельної діяльності
 • Консультант з подорожей та організатор подорожей
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець із туристичної безпеки
 • Інспектор з туризму
 • Інструктор-методист з туризму
 • Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності

Гарант освітньої програми:

Логвин Михайло Михайлович

Кандидат географічних наук, доцент
Працює в університеті з 1990 р.
Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Постав питання гаранту освітньої програми

  Навчальні плани

  2024 РОКУ набору:

  1. Адаптовані до міжнародних освітніх програм.
  2. Фахова і професійна підготовка з 1 курсу.
  3. Освітня траєкторія для кожного – 25% навчального плану ти формуєш сам.

   

  Це важливо!

  Мотиваційний лист

  Студенти про навчання:

   

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Стажування та практики в Україні

  Стажування та практики в Україні

  Детальніше

  Випускники працюють

  турагентами, екскурсоводами, фахівцями з організації дозвілля, тур-менеджерами, фахівцями з гостинності в місцях розміщення (туристичні комплекси, готелі та ін.), організаторами туристичної і готельної діяльності, фахівцями з розвитку сільського туризму, фахівцями з туристичного обслуговування, організаторами подорожей (екскурсій), консультантами з туризму в місцевих органах державної влади, аніматорами (фахівцями з туристичної атракції), організаторами конференц-сервісу, гідами-країнознавцями, інструкторами з організації відпочинку, інструкторами-методистами з туризму, директорами комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського), директорами пансіонату (кемпінгу), керуючими готельними господарствами, туризмознавцями, екскурсознавцями, науковими співробітниками (туризмологія, екскурсознавство), науковиими співробітниками (рекреалогія), гідами-перекладачами, викладачами вищого навчального закладу

   

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Івана Банка (Коваля), 3, м. Полтава, 36003

  Кафедра туристичного та готельного бізнесу: 211

  Тел.: (099) 953-92-69

  Е-mail: turizm@puet.edu.ua

  Завідувач кафедри: д.е.н., професор Скляр Георгій Павлович

  Сайт кафедри: www.tourism.puet.edu.ua