Освітньо-професійні програми

Освітні програми за ступенем підготовки

Спеціальність

Молодший бакалавр

Бакалаврат

Магістратура

011 Педагогіка вищої школи
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Документознавство та інформаційна діяльність
051 Економіка
Економіка
Інформаційні системи в економіці та бізнес-аналітика
051 Економіка
Економіка
Бізнес-економіка / Економіка підприємства
051 Економіка
Економіка
Міжнародна економіка
051 Економіка
Економіка
Управління персоналом та економіка праці
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
073 Менеджмент
Менеджмент
073 Менеджмент
Менеджмент
075 Маркетинг
Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і торговельне підприємництво
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і торговельне підприємництво
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і торговельне підприємництво
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і торговельне підприємництво
Митна справа в міжнародній торгівлі
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
Право
Право
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
Харчові технології
181 Харчові технології
Харчові технології
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
181 Харчові технології
Харчові технології
Технології зберігання, консервування та переробки подів та овочів
241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес