Освітньо-професійні програми

Освітні програми за ступенем підготовки

Спеціальність

Молодший бакалавр

Бакалаврат

Магістратура

011 Освітні, педагогічні науки
011 Освітні, педагогічні науки
051 Економіка
Бізнес-економіка / Економіка підприємства
051 Економіка
Управління персоналом та економіка праці
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
073 Менеджмент
Менеджмент
073 Менеджмент
Менеджмент
073 Менеджмент
Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
Право
Право
Право
162 Біотехнології та біоінженерія
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування