Освітньо-професійні програми

Освітні програми за ступенем підготовки

Спеціальність

Молодший бакалавр

Бакалаврат

Магістратура

011 Освітні, педагогічні науки
051 Економіка
Інформаційні системи в економіці та бізнес-аналітика
051 Економіка
Бізнес-економіка / Економіка підприємства
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
281 Публічне управління та адміністрування