Освітньо-професійні програми

Освітні програми за ступенем підготовки

Спеціальність

Молодший бакалавр

Бакалаврат

Магістратура

Випускова кафедра

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Документознавство та інформаційна діяльність
035 Філологія
Філологія
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
051 Економіка
Економіка
Інформаційні системи в економіці та бізнес-аналітика
051 Економіка
Економіка
Бізнес-економіка, Економіка підприємства
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
075 Маркетинг
Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Митна справа в міжнародній торгівлі
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
Право
Право
Право
181 Харчові технології
Харчові технології
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
181 Харчові технології
Харчові технології
Технології зберігання, консервування та переробки подів та овочів
282 Публічне управління та адміністрування
Публічне адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносини
Міжнародні економічні відносини