Освітньо-професійні програми
2021

Освітні програми за ступенем підготовки

Спеціальність

Молодший бакалавр

Бакалаврат

Магістратура

011 Освітні, педагогічні науки
011 Освітні, педагогічні науки
051 Економіка
Бізнес-економіка / Економіка підприємства
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
162 Біотехнології та біоінженерія
281 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування