Освітньо-професійні програми
2022

Освітні програми за ступенем підготовки

Спеціальність

Молодший бакалавр

Бакалаврат

Магістратура

011 Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
011 Освітні, педагогічні науки
Освітня робототехніка
035 Філологія
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
051 Економіка
Економічна кібернетика
Економічна кібернетика
051 Економіка
Бізнес-економіка
Економіка підприємства
051 Економіка
Міжнародна економіка
051 Економіка
Управління персоналом та економіка праці
Управління персоналом та економіка праці
051 Економіка
Управління персоналом міжнародних корпорацій
071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
Облік і аудит
Облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
073 Менеджмент
Бізнес-адміністрування
Бізнес-адміністрування
073 Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
075 Маркетинг
Маркетинг
Маркетинг
Маркетинг
075 Маркетинг
Інтернет-маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і торговельне підприємництво
Товарознавство і торговельне підприємництво
Товарознавство і комерційна діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та логістика
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Експертиза та митна справа
Товарознавство та експертиза в митній справі
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Експертиза товарів і послуг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Митна справа в міжнародній торгівлі
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Публічні закупівлі
081 Право
Право
Право
Право
122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнологія
181 Харчові технології
Харчові технології
Ресторанні технології
Технології в ресторанному господарстві
181 Харчові технології
Харчові технології та інженерія
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
181 Харчові технології
Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції
241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
Туризм
Туризм
Туризм
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Місцеве самоврядування
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнароний бізнес
Міжнародні економічні відносини