Програми вступних випробувань

Код та найменування спеціальності

Освітні програми/Спеціалізації

Бакалавр

Магістр

011 Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
051 Економіка
Міжнародна економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
Менеджмент людських ресурсів

Програма фахового випробування

073 Менеджмент
Менеджмент інформаційних ресурсів
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і торговельне підприємництво
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та логістика
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Експертиза та митна справа
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Митна справа в міжнародній торгівлі

Програма фахового випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і комерційна діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство та експертиза в митній справі
081 Право
Право

Програма фахового випробування

162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнологія
181 Харчові технології
Харчові технології та інженерія
181 Харчові технології
Ресторанні технології
281 Публічне управління та адміністрування
Місцеве самоврядування
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес

Програми вступного випробування для пільгових категорій