Програми вступних випробувань

Код та найменування спеціальності

Освітні програми/Спеціалізації

Бакалавр

Магістр

011 Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи

Програма фахового випробування

011 Освітні, педагогічні науки
Освітня робототехніка

Програма фахового випробування

035 Філологія
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Програма фахового випробування

Програма фахового випробування

051 Економіка
Бізнес-економіка

Програма фахового випробування

051 Економіка
Управління персоналом міжнародних корпорацій

Програма фахового випробування

051 Економіка
Міжнародна економіка

Програма фахового випробування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси, банківська справа та страхування

Програма фахового випробування

073 Менеджмент
Менеджмент

Програма фахового випробування

075 Маркетинг
Інтернет-маркетинг

Програма фахового випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і торговельне підприємництво

Програма фахового випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та логістика

Програма фахового випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Експертиза та митна справа

Програма фахового випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Митна справа в міжнародній торгівлі

Програма фахового випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство і комерційна діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Експертиза товарів та послуг

Програма фахового випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Товарознавство та експертиза в митній справі
122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки

Програма фахового випробування

Програма фахового випробування

162 Біотехнології та біоінженерія
Біотехнологія

Програма фахового випробування

181 Харчові технології
Харчові технології та інженерія

Програма фахового випробування

181 Харчові технології
Ресторанні технології

Програма фахового випробування

181 Харчові технології
Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Програма фахового випробування

181 Харчові технології
Технологічна експертиза, якість і безпека харчової продукції

Програма фахового випробування

181 Харчові технології
Технології в ресторанному господарстві

Програма фахового випробування

241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа

Програма фахового випробування

Програма фахового випробування

242 Туризм
Туризм

Програма фахового випробування

Програма фахового випробування

292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес

Програма фахового випробування

Програми вступного випробування для пільгових категорій