kartal escort Питання та відповіді | Вступ - ПУЕТ
maltepe escort alanya escort pendik escort http://www.pendikliler.com/ kartal escort jigolo olmak istiyorum jigolo üyeligi bedava jigolo profesyonel jigolo sitesi jigolo ilanları kadıköy escort ataşehir escort maltepe escort kartal escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort porno izle ankara escort türk porno ankara escort ankara escort kayaşehir escort istanbul escort şirinevler escort ankara escort istanbul escort istanbul escort bursa escort Eryaman escort bayan

Питання та відповіді

На цьому сайті можна знайти документи, що регламентують порядок прийому до університету. Разом з тим, на сайті опубліковано перелік спеціальностей/освітніх програм, вступних випробувань та інша цікава і корисна інформація для вступника до університету.

На інформаційних стендах Приймальної комісії університету, яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 3, к.140.

Також інформацію можна отримати за телефонами Приймальної комісії (0532) 50-25-62, 066 225 12 37, 067 154 26 43

Поставити питання Приймальній комісії можна по електронній пошті: primcom@uccu.org.ua;  primcom@puet.edu.ua.

Підготовкою до вступу в університет опікується Центр профорієнтаційної роботи, у складі якого працюють підготовчі курси до ЗНО.

Підготовчі курси забезпечують якісну підготовку за предметами незалежного оцінювання знань, психологічну адаптацію майбутніх вступників до університету. Щорічно на підготовчих курсах навчаються понад 300 осіб за денною (щодня), та заочною формами.

Підготовка проводиться за такими предметами незалежного оцінювання якості знань, як: українська мова та література, історія України, математика, географія, англійська мова.

Так. ПУЕТ видає диплом Державного зразка.

Після завершення навчання випускник отримує додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (Diploma Supplement).

Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної діяльності.

ПУЕТ здійснює широку програму міжнародного співробітництва, є активним членом міжнародної спільноти провідних європейських та світових університетів. Університет має угоди про співробітництво з 82 зарубіжними навчальними закладами з 30 країн світу.

Разом із провідними університетами Європи підписав Велику Хартію університетів, яка започаткувала Болонський процес.

Університет є членом Євразійської Асоціації університетів, Асоціації кооперативних вищих навчальних закладів-партнерів стран СНД.

ПУЕТ має угоду щодо військової підготовки студентів з присвоєнням звання офіцера запасу. Проходження військової підготовки здійснюється на добровільних засадах на контрактній основі. Студенти мають право проходити військову підготовку, починаючи з 3 курсу. На період підготовки студент не звільняється від навчання в університеті.

Разом з дипломом бакалавра студент, який успішно завершив військову підготовку, отримує документ про присвоєння військового звання офіцера запасу.

Студентське містечко Вищого начального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» налічує 4 гуртожитки, в яких проживає понад 1500 студентів та аспірантів.

Інформацію щодо поселення до гуртожитку та наявності вільних місць можна дізнатися у заступника декана з виховної роботи того інституту/факультету, до якого абітурієнт був зарахований в якості студента.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, університету в цілому, а також студмістечка, гуртожитку, блоку (поверху) гуртожитку. Органами студентського самоврядування є  ради студентів, аспірантів і докторантів. Головне завдання — захист прав та інтересів студентів, сприяння забезпеченню їхніх потреб у навчанні, побуті, оздоровленні та відпочинку.

Вступники подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, видані лише у 2016 та 2017 роках.

Ви можете продовжити навчання в ПУЕТ за спорідненою спеціальністю, відповідно до отриманого диплому молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання.

Необхідною умовою вступу до ПУЕТ на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є складання вступного іспиту в усній формі за Вашою спеціальністю.

Для вступників на ступінь, магістра за спорідненню спеціальністю на основі базової або повної вищої освіти проводяться фахові вступні випробування у формі усного іспиту та письмовий вступний екзамен з іноземної мови.

Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсному відборі;
  • документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;
  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • 4 фотокарток 3х4;
  • для юнаків військовий квиток або приписне свідоцтво.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

Вступник має змогу подати копії документів, які засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Разом з тим, копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Оригінали документів подаються вступником впродовж терміну, визначеного Правилами прийому до університету, після прийняття рішення про рекомендування його до зарахування. 

Особи, які в установлений строк не подали до Приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на чотири спеціальності (освітні програми), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності (освітні програми), на яких не передбачається прийом за кошти державного бюджету, не обмежується.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі

Вступник може подати до дев’яти заяв на чотири спеціальності (освітні програми), на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету.

Подання заяв на спеціальності (освітні програми), на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Здійснити оплату за навчання можна в будь-якій банківській установі за реквізитами, наведеними в Договорі про надання освітніх послуг. Також дізнатися реквізити для здійснення платежу можна у фінансово-економічному управлінні університету, к.100 або за телефоном: (05322) 2-04-90