Електронний вступ

 

До уваги майбутніх бакалаврів та магістрів!

З 1 липня 2021 року реєстрація електронних кабінетів для майбутніх бакалаврів.

З 11 травня по 03 червня 2021 року реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ для майбутніх магістрів.

Електронний кабінет вступника: що необхідно знати 

для магістрів

Робота системи «Подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти» регламентується Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році (наказ МОН “Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році” від 11.10.2019 № 1285) та Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2020 році, затвердженими наказом МОН (Наказ “Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 501/34784”)

Заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвишої) освіти (далі – електронна заява) вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на веб-сайті за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ або, у випадку запровадження такої можливості, на Єдиному державному веб-порталі з електронних послуг за адресою https://diia.gov.ua/.

Під час реєстрації вступник зазначає наступні дані:

для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра:

адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

  • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
  • номер, РІN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). У випадку наявності сертифікатів ЗНО різних років вказується будь-який з дозволених, визначених Умовами прийому;
  • серія та номер документа про освіту;
  • середній бал додатка до зазначеного документа, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)»/ «зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2018-2021 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа);

для вступу для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти

адреса власної електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;

  • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
  • номер, РІN-код та рік отримання екзаменаційного квитка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ/ЕФВВ;
  • серія та номер документа про здобутий ступінь вищої освіти або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Під час реєстрації електронного кабінету вступник надає згоду на оприлюднення результатів ЗНО/конкурсного бала та на публікацію інформації про подані заяви.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником.

Крім того, вступник завантажує копії документів у електронній формі (сканована копія (фотокопія) у форматі pdf, jpg):

  • додатка до документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ. При цьому середній бал додатка про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти вказується кожним закладом вищої освіти на підставі завантаженої скановані копії (фотокопії) відповідного документа;
  • кольорової фотокартки розміром 3х4 см, що подає до закладу вищої (фахової передвищої) освіти;
  • якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).

Вступник може замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів, середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту до моменту подання першої заяви. Після подання першої заяви зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої (фахової передвищої) освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у картці фізичної особи.

Реєстрація в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на веб-сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/

При невдалій спробі зайти до особистого електронного кабінету на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

Доступ до даних особистого електронного кабінету в ЄДЕБО також відбуватиметься, у випадку запровадження такої можливості, через використання електронного кабінету на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг за адресою https://diia.gov.ua/

Увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua/.

Інструкція по роботі з системою подання заяв в електронній формі (Бакалавр)

Інструкція по роботі з системою подання заяв в електронній формі (Магістр)

У ПУЕТ завжди готові допомогти вступникам!