ЯКИМ БУДЕ ТЕСТ МТНК?

Цьогоріч для вступу до магістратури майбутні правники складатимуть  магістерський комплексний тест (МКТ), а для того, щоб здобути ступінь магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»), необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК). Ці випробування проходитимуть у комп’ютерному форматі.

Робоча група  із підготовлення МТНК при Міністерстві освіти і науки України розробила демонстраційний варіант цього тесту.  Завдяки фахівцям Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, майбутні  магістри можуть потренуватися виконувати завдання МТНК  у спеціальному онлайн-середовищі.

МТНК складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного і логіко-аналітичного. Усього буде 33 завдання, з-поміж яких:

  • 10 завдань на заповнення пропусків у мікротексті;
  • 23 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

На виконання тесту відведено 75 хвилин.

Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному МТНК, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

Як під час виконання демонстраційного тесту, так і під час реального тестування вступник зможе вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи над тестом отримати результат тестування.

Якщо у вас наразі повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 75 хвилин за комп’ютером –  завантажте файл із демонстраційним варіантом МТНК, виконайте завдання і звірте свої відповіді з правильними.

Зареєструватися для проходження МТНК та МКТ потенційні магістри зможуть з 27 червня до 18 липня включно, звернувшись до приймальної комісії закладу вищої освіти.

 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ
МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Час виконання – 75 хвилин

Тест складається з двох частин: частина 1 – «Вербально-комунікативний компонент», частина 2 – «Логіко-аналітичний компонент».

Загальна кількість тестових завдань у роботі – 33. Частина 1 містить 18 завдань, частина 2 – 15 завдань. Усі завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише одна правильна.

Інструкція щодо роботи із завданнями

  1. Правила, що стосуються всієї частини, зазначені перед відповідною частиною.
  2. Правила виконання окремих видів завдань зазначені перед цими завданнями.
  3. Відповідайте тільки після того, як уважно прочитали та зрозуміли правила й завдання.
  4. У разі необхідності використовуйте як чернетку аркуші паперу, надані Вам перед початком тестування.
  5. Намагайтеся виконати всі завдання. За потреби можете пропускати окремі завдання, щоб пізніше до них повернутися.
  6. Відповіді на завдання позначайте згідно з інструкцією. Якщо Ви хочете змінити відповідь на певне завдання, то просто оберіть інший варіант і позначте його.
  7. Не забувайте натискати кнопку «Зберегти» після виконання кожного завдання.
  8. Стежте за таймером на екрані.

Успіху Вам!