Освітня програма
Облік і оподаткування (молодший бакалавр)

Спеціальність
«Облік і оподаткування»

Молодший бакалавр / Бакалавр / Магістр

Ліцензія на право здійснення освітньої діяльності

Спеціальність  «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» за ступенем молодший бакалавр:

 • новий освітній продукт у системі вищої освіти України, вперше запроваджений у Полтавському університеті економіки і торгівлі із 2019–2020 навчального року.
 • унікальна можливість отримати ступінь молодшого бакалавра в закладі вищої освіти на початковому рівні за коротким циклом навчання за 2 роки.
 • можливість швидко розпочати власну справу або професійну кар’єру за обраним фахом уже за 2 роки навчання.
 • можливість продовження навчання в закладі вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, але за скороченим терміном навчання (2 роки) та отримати диплом бакалавра про повну вищу освіту.
 • можливість отримання конкретних прикладних знань із бухгалтерського та фінансового обліку, оподаткування; набуття навичок роботи з первинними документами та електронним документооборотом, складання та подання звітів, здійснення бухгалтерських розрахунків і внутрішнього контролю, роботи із професійними ІТ-технологіями.
 • можливість стати вузькопрофільним висококваліфікованим фахівцем у сфері обліку, контролю, аналізу та оподаткування на підприємствах різних форм власності, видів діяльності та організаційно-правових форм, в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях.
 • ступінь молодшого бакалавра є початковою (відправною) точкою безперервного процесу професійного навчання впродовж усього свідомого життя.

Гарант освітньої програми:

Любимов Микола Олександрович

Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Працює на кафедрі з 2004 року, має понад 50 наукових і методичних праць та практичний досвід роботи за фахом, постійно підвищує кваліфікацію шляхом стажування.

Постав питання гаранту освітньої програми

  Навчальні плани

  2022 РОКУ набору:

  1. Адаптовані до міжнародних освітніх програм:

  (Массачусетський технологічний інститут (США), Стенфордський університет (США), Чикагський університет США, Університет Капелла (Канада), Державний університет Колорадо – Глобальний кампус – COLORADO STATE UNIVERSITY GLOBAL (США), Флоридський атлантичний університет (США), Франкфуртський університет прикладних наук (Німеччина), Академія суспільних наук (Польща), Академія Леона Козмінського (Польща), Університет Бата (Великобританія), Університет Глазго (Великобританія), Единбу́рзький університе́т (Великобританія).

  2. Фахова і професійна підготовка з 1-го курсу

  3. Освітня траєкторія для кожного – 25 % навчального плану студент формує (вибирає) самостійно

  (Детальніше про навчальний план)

   

  Можливість продовження навчання за освітніми ступенями БАКАЛАВРА та МАГІСТРА в нашому закладі вищої освіти.

  Продовжуй навчання за ступенем БАКАЛАВР ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ!

  У разі продовження навчання за ступенем бакалавра – безпосередньо в університеті можна пройти ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ із присвоєнням звання офіцера запасу.

  Отримати поглиблену мовну підготовку (англійська, німецька, французька, китайська мови).

  Це важливо!

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання:

  • Денна форма:
   • молодший бакалавр - 17500 грн/рік
  • Заочна форма:
   • молодший бакалавр - 12950 грн/рік

  Студенти про навчання:

  Рижова Каріна
  2 курс
  Швець Анастасія
  5 курс
  Польова Анна та Желізняк Владислав
  3 курс

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Стажування та практики в Україні

  Стажування та практики в Україні

  Детальніше

  Випускники працюють

  помічниками бухгалтерів, обліковцями, касирами, інвентаризаторами,  офіс-менеджерами, адміністраторами, операторами  із збору даних, реєстраторами бухгалтерських даних, статистиками-обліковцями та конторський службовець, які займаються фінансовими операціями, збирачами податків.

  Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

  Бехтер Аліна
  випускниця ПУЕТ 2020
  Табачун Анастасія
  випускниця ПУЕТ 2020
  Шишкіна Анна
  випускниця ПУЕТ 2020

  Асоціація випускників (детальніше)

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

  Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту: № 126, 133

  Тел.: (0532) 56-07-71

  Е-mail: buhoblic@puet.edu.ua

  Завідувач кафедри: д.е.н., доцент Кулик Вікторія Анатоліївна

  Сайт кафедри: www.buhoblic.puet.edu.ua