Освітня програма
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (магістр)

Спеціальність
«Менеджмент»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР

Що таке Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (магістр)

Oсвітньою програмою «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  орієнтована на менеджерів (випускники спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» рівня бакалавра) і фахівців інших спеціальностей із досвідом роботи в різноманітних підприємствах та організаціях на різних рівнях управління, які бажають систематизувати свій професійний досвід, вивчити сучасний управлінський інструментарій на основі досвіду успішних українських і міжнародних компаній, розширити мережу професійних контактів (рівень – бакалавр і магістр) у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та організацій. Магістр менеджменту зовнішньоекономічної діяльності отримує поглиблені знання щодо організаційно-економічних, правових та етичних питань міжнародного бізнесу, а також навички оперативного і стратегічного управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності, вчиться користуватися інструментами економічної оцінки зовнішньоекономічних операцій та міжнародних проектів, опановує методи аналізу міжнародних ринків, інструменти міжнародного маркетингу. Освітня програма формує фундаментальні знання та фахові навички з питань міжнародної торгівлі та політики, митного оформлення та кваліфікованого супроводу вантажів, пошуку іноземних партнерів, проведення ділових переговорів, здійснення кредитно-розрахункових та валютних операцій. Програма ММЗД спрямована на підготовку:

 • функціональних менеджерів (вища управлінська ланка), які потребують спеціалізованих і специфічних знань та управлінських навичок з управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та організацій;
 • керівників компаній (вища управлінська ланка) – теперішніх або потенційних – яким потрібні навички прийняття стратегічних і тактичних управлінських рішень, зокрема, розроблення стратегії та тактики розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій, розвитку стратегічного бачення зовнішньоекономічної діяльності підприємства та організації, галузі, глобальних тенденцій.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

 • керівники вищої ланки управління середніх і великих компаній, які здійснюють управління їх зовнішньоекономічною діяльністю;
 • керівники структурних підрозділів середніх і великих компаній, що здійснюють управління їх зовнішньоекономічною діяльністю й мотивованих на розвиток менеджерських компетенцій та кар’єрне зростання;
 • власники бізнесу та підприємці, які націлені на розвиток та управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Професійна діяльність магістра  менеджменту зовнішньоекономічної діяльності полягає:

 • у стратегічному управлінні організацією загалом та її структурними підрозділами, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
 • у реалізації функцій управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та організацій через здійснення переважно евристичних, аналітичних і координаційних операцій управлінської діяльності у сфері управління;
 • у підготовці та прийнятті стратегічних рішень у межах своєї компетенції з питань управління підприємством та організацією;
 • в управлінні міжнародною торгівлею та політикою підприємства;
 • у митному оформленні та кваліфікованому супроводі вантажів;
 • у пошуці іноземних партнерів;
 • у проведенні ділових переговорів;
 • у здійсненні кредитно-розрахункових та валютних операцій;
 • у керівництві підлеглими низових посадових рівнів.

Отже, підготовка за програмою «ММЗД» забезпечує отримання навичок прийняття рішень у галузі стратегічного, корпоративного й фінансового управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та організацій, що передбачає глибоке вивчення основних сфер функціонального менеджменту, маркетингу зовнішньоекономічної діяльності, управлінського обліку, корпоративного управління, фінансового менеджменту, логістики, інформаційних систем у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності, правової бази управління зовнішньоекономічною діяльністю, управління персоналом у сучасних умовах господарювання тощо.

Особливістю освітньої програми «ММЗД» є те, що слухачі не тільки вивчають теорію і практику управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств та організацій, але й набувають специфічних навичок управління нею в різних умовах. Виконуючи ситуаційні вправи та реальні проекти, вони здобувають досвід прийняття адекватних управлінських рішень, роботи в команді, лідерства тощо. Логіка програми ММЗД передбачає наявність дисциплін трьох видів. Нормативно-варіативний блок формує базові компетенції майбутніх фахівців із менеджменту і адміністрування. Тут вивчаються предмети управлінської та стратегічної спрямованості. Перелік варіативних дисциплін формується з урахуванням сучасних потреб менеджменту та корегується залежно від поточної ринкової ситуації. Слухачу надаються для вибору пари дисциплін, з яких він самостійно обирає найбільш актуальну для себе.

СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ:

 • Туреччина (мережа готелів Papillon Hotels, Gloria Hotels&Resorts, готелі Spice Hotel&SPA, Calista Luxury Resort, Kaya Palazzo Resort, Cornelia De Luxe Resort);
 • Греція (готелі Kyllini Beach Resort, Porto Carras, Louis Zante Beach, Fodele Beach Hotel Blue Marine Resort & SPA);
 • літня програма стажування Work & Travel USA;
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2).

Стажування проходить у департаментах: “Food and beverage”, “Service”, Housekeeping”, “Seller”, “Courier”

 • Болгарія.

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • «Менеджмент організацій»
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
 • «Міжнародний маркетинг»
 • «Стратегічне управління»
 • «Інформаційні системи в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності»
 • «Управлінський облік»
 • «Управління персоналом»
 • «Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
 • «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції»
 • «Антикризове управління зовнішньоекономічної діяльності»
 • «Корпоративне управління»
 • «Інноваційний менеджмент»
 • «Інвестиційний менеджмент»
 • «Основи лідерства»
 • «Корпоративне управління»
 • «Міжнародний менеджмент»
 • «Міжнародні проекти»

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2019):

 • Денна форма:
  • магістр - 15990 грн./рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 10390 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • керівник або провідний фахівець вищого рівня управління державних підприємств (організацій), які здійснюють зовнішньоекономічну  діяльність
 • керівник або спеціаліст імпортно-експортних відділів державних установ та приватних підприємств
 • експерт-консультант спільних підприємств або підприємств, діяльність яких пов’язана з експортно-імпортними операціями
 • економіст-дослідник науково-дослідних інститутів і лабораторій ринково-кон’юнктурного аналізу та прогнозування
 • керівник підприємств малого та середнього бізнесу, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність
 • менеджер (управитель) із зовнішньекономічної діяльності
 • консультант з управління зовнішньекономічною діяльністю підприємств та організацій
 • наукові співробітники
 • завідувач відділу в складі апарату управління
 • заступник директора департаменту — начальник відділу
 • керівник головного управління та керівник служби, зокрема служби управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • експерт із питань стратегічного управління та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • консультант із питань управління та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • фахівець-аналітик із дослідження ринку
 • викладач вищої освіти
 • методист, молодший науковий співробітник вищої освіти

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (магістр)    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (магістр)

 

 

 

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра менеджменту: каб. 406, 406-А, 407.

Тел.: (05322) 7-48-37

Е-mail: mened@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна

Сайт кафедри: www.mened.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами
будь-яким зручним способом

 
(0532) 50-25-62

primcom@puet.edu.ua

Дізнайся про умови знижок