Освітня програма
Маркетинг (молодший бакалавр)

Спеціальність
«Маркетинг»

Молодший бакалавр / Бакалавр / Магістр

 

Сертифікат про акредитацію

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з маркетингу із набуттям компетентностей, направлених на розвиток здатностей використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень; аналізувати та визначати особливості функціонування ринків; обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу; проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв’язків між її складовими тощо.

Унікальність освітньої програми полягає у адаптації її до закордонних закладів вищої освіти, що надає можливості навчання за обміном; наявність значної практичної складової (18 кредитів) сприяє набуттю здобувачами конкурентних переваг на вітчизняному та закордонному ринку праці; викладання інноваційних спеціальних фахових дисциплін вже на першому курсі надає можливостей набуття професійних маркетингових компетентностей та працевлаштування за фахом без здобуття додаткових кваліфікацій. Широкий перелік вибіркових навчальних дисциплін, як професійної підготовки так й загальноуніверситетських, що формують гнучкі навички майбутнього фахівця.

Гарант освітньої програми:

Іваннікова Марина Миколаївна

заступник завідуючої кафедрою, к.е.н., доцент, член ГО «Полтавська асоціація маркетингу», член робочої групи з розробки стандарту «Маркетолог» Державного класифікатору професій.
Викладає з 2005 року, українською та англійською мовами (має сертифікат В2 англійська). Викладає для американських студентів у Humboldt International University, Miami, USA. Учасниця міжнародного проекту Erasmus+ «Advocacy Establishment for Students through Ombudsman Position». Активно працює у програмах з міжнародної кредитної мобільності: викладала «Маркетингові дослідження» у Горнославській вищій школі економіки (м. Катовіце, Польща) та стажувалась в університеті ISMA (м. Рига, Латвія).

Постав питання гаранту освітньої програми: ivannikovam83@gmail.com, marketing@puet.edu.ua

Навчальні плани

2023 РОКУ набору:

1. Адаптовані до міжнародних освітніх програм провідних університетів світу:

Ґетеборзький університет (Швеція); Університет прикладних наук HAN (Нідерланди); Мадридський університет Комплутенсе,  Автономний університет Барселони,  Севільський університет,  Малагський університет,  Університет Гранади (Іспанія); Університет Аделфі (Сполучені Штати Америки); Дублінський інститут технологій (Ірландія); Краківський економічний університет (Польща); Університет Мальти (Республіка Мальта); Лондонський університет Королеви Марії (Великобританія); Віденський університет (Австрія); Левенський католицький університет (Бельгія).

2. Фахова і професійна підготовка з 1-го курсу

3. Освітня траєкторія для кожного – 25 % навчального плану студент формує (вибирає) самостійно

(Детальніше про навчальний план)

 

Можливість продовження навчання за освітніми ступенями БАКАЛАВРА та МАГІСТРА в нашому закладі вищої освіти.

Продовжуй навчання за ступенем БАКАЛАВР ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ!

У разі продовження навчання за ступенем бакалавра – безпосередньо в університеті можна пройти ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ із присвоєнням звання офіцера запасу.

Отримати поглиблену мовну підготовку (англійська, німецька, французька, китайська мови).

Це важливо!

Предмети НМТ 2022 - 2023 років (денна та заочна форма):

Обов'язкові

 • Українська мова (коеф. 0.35)
 • Математика (коеф. 0.4)

Один на вибір

 • Історія України (коеф. 0.25)
 • Іноземна мова (коеф. 0.25)
 • Біологія (коеф. 0.2)
 • Фізика (коеф. 0.2)
 • Хімія (коеф. 0.2)

Мотиваційний лист


Вартість навчання:

 • Денна форма:
  • молодший бакалавр - 20950 грн/рік
 • Заочна форма:
  • молодший бакалавр - 14890 грн/рік

Студенти про навчання:

Кісурін Владислав, 1 курс

Уразка Ольга, 4 курс

Ульхова Анна, 2 курс

 

Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

Детальніше

Академічне середовище

Академічне середовище

Детальніше

Студмістечко

Студмістечко

Детальніше

Студентське життя

Студентське життя

Детальніше

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Детальніше

Міжнародні можливості

Міжнародні можливості

Детальніше

Студентські проєкти

Студентські проєкти

Детальніше

Військова підготовка офіцерів запасу

Військова підготовка офіцерів запасу

Детальніше

Випускники працюють

Операторами із збору даних, офісними службовцями, які займаються  послугами із постачання  (офісний службовець (постачання)), службовцями з обробки інформації та замовлень (Оброблювач інформаційного матеріалу) (підбирач довідкового та інформаційного матеріалу), оброблювачами замовлень, інтерв’юерами, контролерами ринків, офісними службовцями, ресепшіоністами,  адміністраторами, адміністраторами програм радіо та телебачення.

 

Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

Асоціація випускників (детальніше)

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра маркетингу: каб. № 439, 440, 404.

Тел.: (0532) 50-91-73

Е-mail: marketing@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Карпенко Наталія Володимирівна

Сайт кафедри: www.marketing.puet.edu.ua