Освітня програма
Курортна справа

Спеціальність
«Готельно-ресторанна справа»

Що таке Курортна справа

Підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців у сфері курортного бізнесу, організації роботи санаторно-курортних закладів і курортних готелів, організації рекреації, медичного туризму.

Фахівець із курортної справи має наступні компетенції:

 • організація роботи санаторно-курортних та оздоровчих закладів, планування системи заходів щодо забезпечення необхідної якості санаторно-курортних та оздоровчих послуг
 • розробка оптимальної виробничої програми підприємств харчування санаторно-курортних та оздоровчих закладів, складання науково-обґрунтованих раціонів для різних контингентів споживачів, розрахунок витрат сировини, напівфабрикатів і матеріальних цінностей
 • організація технологічних процесів виготовляння та реалізації продукції в закладах санаторно-курортного та оздоровчого типів
 • проектування санаторно-курортних та оздоровчих послуг з урахуванням інноваційних технологій і розрахунку їх вартості
 • оцінювання конкурентоспроможності санаторно-курортних та оздоровчих послуг підприємства, що надаються споживачам
 • аналіз існуючих рекреаційних можливостей закладів та території щодо надання різних видів послуг
 • бізнес-планування, розробляння нових технологій галузі, нових санаторно-курортних та оздоровчих послуг, визначення соціально-економічного ефекту та екологічних наслідків від їх упровадження

Унікальність освітньої програми з курортної справи полягає у формуванні знань про курортну систему як основу служби суспільного здоров’я, мета якої – профілактика хвороб, збереження й укріплення здоров’я населення країни. Дана програма дозволяє отримати уяву про принципи, нові методи організації курортного оздоровлення і відпочинку в умовах рекреаційно-реабілітаційних закладів, про стан і перспективи розвитку санаторно-курортної галузі. Курортне лікування, на відміну від лікарських засобів, більш фізіологічне, природне для організму, мобілізує резервні можливості організму, не викликає побічних проявів. Природні лікувальні засоби значно сприяють підвищенню стійкості організму, можливостей основних систем організму, його захисних реакцій. Показання для санаторно-курортного лікування дуже широкі й чітко визначені, а протипоказання встановлюються Міністерством охорони здоров’я України.

Професійна діяльність магістра з курортної справи на первинних посадах полягає:

 • у створенні підприємства оздоровчо-курортної сфери;
 • в бізнес-плануванні функціонування курортних закладів на ринку;
 • в організації та управлінні діяльності щодо надання основних і додаткових видів послуг у сфері курортного бізнесу;
 • в організації та управлінні виробництвом і обслуговуванням у закладах ресторанного господарства;
 • в управлінні процесом виробництва і надання курортних послуг;
 • в забезпеченні належного рівня якості курортних послуг;
 • у плануванні та проектуванні закладів курортного бізнесу;
 • в розробленні короткострокових та середньострокових планів діяльності курортних закладів, плануванні потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • в застосуванні інноваційних інформаційних технологій в роботі підприємств;
 • в розробленні та впровадженні інноваційних технологій у курортній галузі.

Магістри з курортної справи зможуть  очолювати роботу в санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях, на підприємствах ресторанного господарства різних типів, працювати в їх структурних підрозділах.

Основні напрями професійної діяльності магістра – науково-дослідницька, педагогічна, проектувальна, організаційна, управлінська, технологічна, контролююча, планувальна, комунікаційна.

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • Інноваційні технології в курортній справі
 • Організація лікувально-профілактичного та дієтичного харчування
 • Курортне обслуговування
 • Психологія управління та конфліктологія
 • Інноваційні ресторанні технології
 • Іноземна мова в курортній справі
 • Управління курортами
 • Сервісологія
 • Фінансова діяльність об’єктів господарювання

Це важливо!

Можливий вступ на рівень:

 • тільки магістра

Вартість навчання (вступ 2017):

 • Денна форма:
  • магістр - 11500 грн./рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 8100 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • молодший науковий співробітник (рекреалогія)
 • науковий співробітник (рекреалогія)
 • науковий співробітник-консультант (рекреалогія)
 • професіонали із санаторно-курортної справи
 • фахівець із санаторно-курортної справи

   

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи: каб. № 337, 231, 229

Тел.: (05322) 2-15-85

Е-mail: kaf_grks@mail.ru

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Капліна Тетяна Вікторівна

Сайт кафедри: www.grks.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами будь-яким зручним способом.

 
(0532) 50-25-62

primcom@uccu.org.ua

Дізнайся про умови знижок