Освітня програма
Фінанси, банківська справа та страхування (молодший бакалавр)

Спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Молодший бакалавр / Бакалавр / Магістр

Ліцензія на право здійснення освітньої діяльності

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» орієнтована на підготовку кадрів за ступенем вищої освіти – молодший бакалавр зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, котрі здатні розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Гарант освітньої програми:

Прасолова Світлана Павлівна

Заступник завідувача кафедри фінансів та банківської  справи, кандидат економічних наук, доцент.  Працює в ПУЕТ з 1992 року та має більше 25 років успішної роботи викладачем ВНЗ з різних навчальних дисциплін фінансово-кредитного напряму.

Пройшла стажування у НТУ «Харківський політехнічний інститут» за курсом «Використання інформаційних технологій» (2017 р.) та у НБУ за тренінгом «Регулювання фінансової системи» (2018 р.)

Активно займається науковою роботою, має понад 100 наукових та науково-методичних праць, у тому числі: 3 монографії,  3 навчальних посібника  під грифом МОН України та Вченої ради ПУЕТ (2008, 2013, 2020 рр.). Автор 6 діючих у 2020 році дистанційних курсів.

Постав питання гаранту освітньої програми

  Навчальні плани

  2021 РОКУ набору:

  1. Освітня програма напряму «Фінанси, банківська справа та страхування» адаптована до міжнародних освітніх програм провідних університетів світу: 

  Університет Ньюкасла в Лондоні, Велика Британія (Newcastle University London );  Міжнародний університет Касабланки, Марокко (Université Internationale de Casablanca) ; Школа бізнесу ESLSCA в Парижі, Франція (ESLSCA Business School Paris); Університет Північної Кароліни Вілмінгтон, США (University of North Carolina Wilmington ); Коледж в Сучжоу, Китай (Xi’an Jiaotong-Liverpool University); Університет Джона Кабо, Італія (John Cabot University); Делаверський університет, США (University of Delaware); Краківський економічний університет, Польша (Cracow University of Economics); Університет Леонарда де Вінчі, Франція (Leonard de Vinci Group); Женевський університет, Швейцарія (Webster University in Geneva); Стерлінзький університет, Велика Британія (University of Stirling); Технологічний інститут Голвей-Майо, Ірландія (Galway-Mayo Institute of Technology);  Університет менеджменту та економіки ISM, Литва (ISM University of Management and Economics).

  2. Фахова і професійна підготовка з 1-го курсу

  3. Освітня траєкторія для кожного – 25 % навчального плану студент формує (вибирає) самостійно

  (Детальніше про навчальний план)

   

  Можливість продовження навчання за освітніми ступенями БАКАЛАВРА та МАГІСТРА в нашому закладі вищої освіти.

  Продовжуй навчання за ступенем БАКАЛАВР ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ!

  У разі продовження навчання за ступенем бакалавра – безпосередньо в університеті можна пройти ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ із присвоєнням звання офіцера запасу.

  Отримати поглиблену мовну підготовку (англійська, німецька, французька, китайська мови).

  Це важливо!

  Мотиваційний лист


  Вартість навчання:

  • Денна форма:
   • молодший бакалавр - 17500 грн/рік
  • Заочна форма:
   • молодший бакалавр - 12950 грн/рік

  Студенти про навчання:

  Карачковська Поліна
  студентка 3 курсу
  Єфремова Аліна
  студентка 2 курсу
  Дудка Богдан
  студент 4 курсу

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Безкоштовне навчання, стипендіальні програми

  Детальніше

  Академічне середовище

  Академічне середовище

  Детальніше

  Студмістечко

  Студмістечко

  Детальніше

  Студентське життя

  Студентське життя

  Детальніше

  Дистанційне навчання

  Дистанційне навчання

  Детальніше

  Міжнародні можливості

  Міжнародні можливості

  Детальніше

  Студентські проєкти

  Студентські проєкти

  Детальніше

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Військова підготовка офіцерів запасу

  Детальніше

  Стажування та практики в Україні

  Стажування та практики в Україні

  Детальніше

  Випускники працюють

  касирами в банках та інкасаторами (касир (у банку),  касирами-операторами автоматизованої системи оброблення банкнот, касирами-операціоністами, статистиками-обліковцями та конторськими службовцями, які займаються фінансовими операціями (з боргових зобов’язань; з роботи із заставою та іпотекою; з інвестування; із кредитування; з оцінки вартості; зі статистики; з роботи із цінними паперами), операторами зі збору даних, реєстраторами бухгалтерських даних, технічними службовцями із кредитування, технічний службовець зі збору податків. 

  Випускники про  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

  Цвітченко Павло, випускник 2019 року
  Савченко Олександр, випускник 2000 року
  Давидович Анна, студентка 2019 року
  Козеренко Анастасія, випускниця ПУЕТ 2015 року
  Мельник Анастасія, випускниця ПУЕТ 2020 року
  Асоціація випускників (детальніше)

  Наші контакти:

  Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

  Кафедра фінансів та банківської справи: каб. 104, 105

  Тел.: (0532) 50-91-71

  Е-mail: fbi@puet.edu.ua

  Завідувач кафедри: к.е.н., доцент кафедри Яріш Олена Валентинівна

  Сайт кафедри: www.fin.puet.edu.ua