Освітня програма
Банківська справа (магістр)

Спеціальність
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Можливість навчання за ступенем БАКАЛАВР та МАГІСТР

Що таке Банківська справа (магістр)

Освітня програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», котрі здатні розвязувати конкретні завдання фінансово-кредитної роботи на мікро- та макрорівнях, працювати в банківській системі.

Освітня програма передбачає розвиток загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх взаємодії та взаємозв’язку.

Освітньо-професійна програма передбачає виділення дисциплін двох циклів: загальної та професійної підготовки, серед яких: обов’язкові та вибіркові навчальні дисципліни; практична підготовка та підсумкова атестація (магістерська – дипломна робота та підсумкова атестація).

СТУДЕНТИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ В УКРАЇНІ:

 • у Національному банку України
 • у банківських і небанківських фінансових установах
 • у державних фінансових службах

ЗА КОРДОНОМ:

 • літня програма стажування Work & Travel USA
 • Німеччина (програми ZAV, ZAV2)

Стажування проходить у департаментах: «Food and beverage», «Service», «Housekeeping», «Seller», «Courier».

Основні дисципліни фахової підготовки:

 • Фінансовий менеджмент у банку
 • Кредитний менеджмент
 • Податковий менеджмент
 • Страховий менеджмент
 • Організація фінансового моніторингу у фінансових установах
 • Фінансовий контролінг
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • Управління банківськими ризиками
 • Фінансове планування і прогнозування
 • Методика викладання у вищій школі

Це важливо!


Вартість навчання (вступ 2019):

 • Денна форма:
  • магістр - 15990 грн./рік
 • Заочна форма:
  • магістр - 10390 грн./рік

Випускники можуть обіймати посади:

 • у мережі Національного банку України
 • у банківських і небанківських фінансових установах (банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, лізингових компаніях, кредитних спілках, недержавних пенсійних фондах, факторингових компаніях та інших)
 • у департаментах фінансів обласних державних адміністрацій, міських фінансових управліннях
 • у Державній фіскальній службі України, головних управліннях ДФС в областях
 • в управліннях та відділах міських рад та виконавчих комітетів міських рад
 • у головних управліннях Пенсійного фонду в областях, об’єднаних територіальних управліннях
 • у Фонді соціального страхування України (виконавчих дирекціях Фонду в областях та їх відділеннях)
 • у Державній казначейській службі України (обласних, районних та міських управліннях).

Відповідно до штатного розпису магістри з банківської справи можуть працювати: на керівних посадах у банках, мережі Національного банку України, професіоналами з управління активами, організаторами торгівлі на ринку цінних паперів, відповідальними працівниками банку, менеджерами у сфері грошового посередництва, у сфері надання кредитів; економістами-фінансистами банківської установи; аналітиками з інвестицій та із кредитування; фахівцями з фінансово-економічної безпеки,  викладачами закладів вищої освіти різних рівнів акредитації.

 

 

 

Додаткова інформація для завантаження:

Наші контакти:

Наша адреса: вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014

Кафедра фінансів та банківської справи: 104, 105

Тел.: (0532) 50-91-71

Е-mail: fbi@puet.edu.ua

Завідувач кафедри: д.е.н., професор кафедри Карцева Вікторія Володимирівна

Сайт кафедри: www.fin.puet.edu.ua

Заповни анкету –
отримай знижку на навчання!

Для консультації зв`яжись з нами
будь-яким зручним способом

 
(0532) 50-25-62

primcom@puet.edu.ua

Дізнайся про умови знижок