Підвищення кваліфікації

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського університету економіки і торгівлі здійснює набір на другу вищу освіту (перепідготовка) з отриманням диплому державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

 Другу вищу освіту можуть здобувати

  • Громадяни України, які отримали повну вищу освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем/ступенем (магістр, спеціаліст)
  • Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які отримали повну вищу освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем/ступенем (магістр, спеціаліст)

 Спеціальності/спеціалізації

 • Фінанси, банківська справа та страхування/ Фінанси і кредит
 • Облік і оподаткування / Облік і аудит
 • Економіка / Економіка підприємства
 • Менеджмент / Менеджмент та адміністрування
 • Міжнародні економічні відносини
 • Маркетинг
 • Економіка / Управління персоналом та економіка праці
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань:

 • фаховий екзамен
 • екзамен з іноземної мови

 Тривалість навчання

1 рік 8 місяців

 Перелік необхідних документів для вступу

 • заява, в якій вказують обрану спеціальність
 • копія диплому про закінчення ВНЗ та копія додатку, завірені нотаріально*
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений за місцем роботи або копія трудової книжки
 • 4 фотокартки розміром 3×4 см
 • копія паспорту (1,2,11 сторінки)*
 • копія ідентифікаційного коду*

* Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Документи приймаються в два етапи:

 • з 15 лютого по 24 лютого 2017 року
 • з 9 вересня по 28 вересня 2017 року

Термін зарахування вступників

 • з 1 березня 2017 року
 • з 1 жовтня 2017 року

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій, педагогічних кадрів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації усіх форм власності здійснюється

 • за акредитованими напрямами підготовки та спеціальностями
 • за професійними програмами навчання
 • за програмами авторських курсів

По закінченню слухачі отримають свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 Тривалість навчання:

 • Семінари, тренінги – 2-3 дні
 • Короткотермінові курси – до 2 тижнів
 • Довготривалі курси – до 6 місяців

 Перелік необхідних документів:

 • лист-направлення
 • копія диплому про закінчення ВНЗ, засвідчена за місцем роботи
 • копія паспорту (1,2 сторінки)

Переваги 

 • повне інформаційне забезпечення навчання
 • можливість постійного віртуального спілкування з викладачами університету
 • навчання за індивідуальним графіком
 • класична й електронна бібліотеки
 • читальні зали, медіатека із залою перегляду
 • вільний доступ до мережі Інтернет
 • зона Wi-Fi у приміщеннях університету та гуртожитках

В ПУЕТ звертаються спеціалісти, які потребують  підвищення свого професійного рівня, з метою більш успішної діяльності, а також студенти-випускники вищих навчальних закладів, які прагнуть пройти перепідготовку і тим самим підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

 

Наша адреса: вул. Коваля 5, м. Полтава, 36014
Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів ПУЕТ каб. №8
Тел./факс: (05322) 2-09-75, (050) 700-79-45
E-mail: mipk@uccu.org.ua 
Сайт: mipk.puet.edu.ua
В.о.директора Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів Колісник Тетяна Олегівна