Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації за спеціальностями:

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
(відповідно до Витягу ВО №00123-012301 від 13.05.2017 р. з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

пропонує Вашій увазі напрями підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладів освіти на 2018-2019 навчальний рік

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

Право

081

Право

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

16

Хімічна та біоінженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Закінчивши курси, слухач одержує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Вартість навчання одного слухача станом на 1 вересня 2018 р. 850 грн. Наші платіжні реквізити: код ЄДРПОУ 01597997, р/р 26003500152765 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614.

Договір про підвищення кваліфікації, рахунок на оплату за навчання та акт виконаних робіт видаються викладачеві особисто (або надсилаються поштою). Замовлення просимо подавати (або телефонувати) за 2 тижні до початку занять.[/vc_column_text]

Підвищення кваліфікації за авторськими програмами:

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
“ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
(відповідно до Витягу ВО №00123-012301 від 13.05.2017 р. з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів запрошує на курси підвищення кваліфікації за програмами
«Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці»

 • Європейські вимоги до компетенцій професіонала у 2020р. Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця.
 • Тренінгові технології та техніки Case-study (метод кейсів)та Коучингові техніки в роботі викладача.
 • Методики та техніки активізації пізнавальної діяльності.
 • Сучасні підходи до методики викладання дисциплін у вищій школі.
 • Дистанційні технології у навчальній діяльності.

Автор курсів – Нестуля Світлана Іванівна, директор навчально-наукового інституту лідерства, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

«Методика викладання у вищій школі»

 • Тенденції та перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні.
 • Компетентнісний підхід як концептуальна основа розвитку вищої освіти України в європейському просторі.
 • Навчально-методичний комплекс спеціальності (НМКС) та навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД), структура та методика їх створення.
 • Дидактичні можливості інформаційних технологій та технологій дистанційного навчання.
 • Педагогічні основи керування розвитком особистості студента через освітнє середовище закладу вищої освіти. Ефективне навчання лідерства.
 • Проектування педагогом сучасних технологій навчання. Викладач у сучасній системі освіти.

Автор курсів – Нічуговська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та суспільних наук

«Інновації в педагогічному процесі вищої школи»

 • Інновація як суттєвий діяльний елемент розвитку освіти. Методи, підходи, технології.
 • Інноваційні інформативні технології та інтерактивні комунікації в освітньому процесі.
 • Дистанційна освіта як актуальна педагогічна технологія.
 • Нові ролі викладача у виконанні сучасних завдань в освіті.
 • Інноваційний потенціал викладача вищої школи.
 • Лекції, семінари, тренінги: структура та зміст (на прикладі викладання конкретних дисциплін).

«Основи професійної діяльності сучасного викладача»

МОДУЛЬ 1 Використання педагогічних технологій – шлях до розвитку фахової компетентності.

 1. Актуальні тенденції розвитку сучасної вищої школи.
 2. Професійна майстерність сучасного викладача, її складники.
 3. Наукові підходи до організації вищої освіти.
 4. Традиційні та інноваційні технології у вищій освіті.

МОДУЛЬ 2 Професійні здібності викладача та їх розвиток.

 1. Професійні здібності викладача та їх професійний розвиток.
 2. Педагогічна техніка викладача вищої школи.
 3. Культура спілкування сучасного викладача.
 4. Дидактичний діалог в роботі викладача.
 5. Інтерактивні комунікації в освітньому процесі.

Автор курсів – Шара Світлана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук.

«Сучасні інтерактивні методи навчання»

 • Презентація як форма вхідного тестування. Актуалізація впровадження інтерактивних методів навчання.
 • Ділові ігри.
 • Кейси.
 • Перспективи розвитку інтерактивних методів навчання у вищій школі.
 • Використання інтерактивних методів навчання у викладанні.

«Тренінгові технології в навчанні»

 • Введення в тренінг.
 • Використання тренінгових технологій в навчальному процесі.
 • Тренінгові технології в позааудиторній роботі.
 • Тренінги в профорієнтаційній роботі.
 • Використання тренінгових технологій при викладанні дисциплін.

Автор курсів – Юрко Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, керівник молодіжного бізнес-центру.

Закінчивши курси, слухач одержує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка (за умови успішного оволодіння змістом навчально-тематичного плану на 108 або 150 годин).

Наші платіжні реквізити: код ЄДРПОУ 01597997, р/р 26003500152765 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614.

Дистанційні курси підвищення кваліфікацій:

Шановні колеги !
Якщо Ви бажаєте

 • підвищити кваліфікацію без відриву від виконання професійних обов’язків
 • підвищити рівень та якість самостійної роботи
 • розвинути власну інформаційну культуру, застосовуючи у навчанні сучасні інформаційні та комп’ютерні технології
 • отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка

пропонуємо дистанційні курси (на сайті: el.puet.edu.ua)
підвищення кваліфікації

за програмою «Новітні інноваційні технології у вищій школі»

Автор: Стрельніков Віктор Юрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук, керівник наукової школи з проектування дидактичних систем у вищій школі

Для того, щоб стати нашим слухачем, необхідно:

 • надіслати на електронну пошту mipk@puet.edu.ua лист-замовлення н/з (завантажити)
 • володіти комп’ютерною грамотністю
 • мати доступ до Інтернет-мережі
 • сплатити за навчання 800 грн

Для повного доступу до курсів

 • На вашу електронну пошту буде відправлено листа із вказаним логіном (іменем користувача) та паролем
 • Прочитайте лист і зверніться за посиланням, зазначеним у ньому
 • Обліковий запис буде підтверджено й система вас ідентифікує

Отже, у вас з’явився повний доступ до курсу: з цього моменту ви зможете пройти тести даної програми.

Контактні особи:

(050) 700-79-45 Колісник Тетяна Олегівна (директор)
(0532) 56-08-53 Сорока Світлана Іванівна (методист)
e-mail: mipk@puet.edu.ua.
Наші платіжні реквізити: код ЄДРПОУ 01597997, р/р 26003500152765 в ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614. Отримувач: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Призначення платежу: «За підвищення кваліфікації, ПІП».

Лідерські тренінги:

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ “ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”
(відповідно до Витягу ВО №00123-012301 від 13.05.2017 р. з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу освіти у сфері вищої освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Пропонує Вашій увазі тренінги

Модератори тренінгів: Нестуля Олексій Олексійович, професор, доктор історичних наук, Нестуля Світлана Іванівна, доцент, кандидат історичних наук

 • Досягнення ефективності, використовуючи емоційний інтелект лідера: визначити складові емоційного інтелекту, зважити ступінь його впливу на ефективність роботи лідера, відкривати та розвивати власний емоційний інтелект
 • Плата за лідерство. Протистояння стресам: визначити основні фактори тривоги та стресу для лідерів, особливості активної протидії стресу, тренувати навики протистояння стресам
 • Лідерство та менеджмент: визначити сутність поняття лідерства, класифікація лідерства, функції лідерства, порівняти відмінності поведінки лідерів та менеджерів, розвинути практичні навики лідерства
 • Стилі лідерства: вияснити, який стиль лідерства є більш ефективним в управлінні, розвивати практичні навики лідерства
 • Робота лідера з командою: визначити переваги командної діяльності, розвивати навики роботи в команді, вияснити які командні ролі найбільш Вам підходять
 • Лідер – соціальний архітектор: визначити сутність поняття лідерства, класифікація лідерства та його функції, порівняти відмінності поведінки лідерів і менеджерів, розвиток практичних навиків лідерства
 • Що означає бути лідером? визначити, чому сьогодні необхідне лідерство? Вияснити чи потрібне Вам лідерство? Проаналізувати свій лідерський потенціал. Розвинути практичні навики лідерства

По закінченню тренінгу слухачі отримають СЕРТИФІКАТ


Наша адреса: вул. Коваля 5, м. Полтава, 36014
Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів ПУЕТ каб. №8
Тел./факс: (0532) 56-08-53, (050) 700-79-45
E-mail: mipk@puet.edu.ua
Сайт: mipk.puet.edu.ua
В.о.директора Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів Колісник Тетяна Олегівна

[/vc_column][/vc_row]