ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

(відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» станом на 29.08.2019 р.)

Перелік спеціальностей підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти на 2019-2020 навчальний рік

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта. Педагогіка

011

Освітні педагогічні науки

02

Культура і мистецтво

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03

Гуманітарні науки

035

Філологія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08

Право

081

Право

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

24

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

 

Закінчивши курси, слухач одержує свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Вартість навчання одного слухача станом на 1 вересня 2019 р.

 • 108 год. – 1000 грн.
 • 150 год. – 1200 грн.
 • 180 год. – 1500 грн.

Договір про підвищення кваліфікації, рахунок на оплату за навчання та акт виконаних робіт видаються викладачеві особисто (або надсилаються поштою). Замовлення просимо подавати (або телефонувати) за 2 тижні до початку занять.

Для зарахування необхідно надіслати на ел. пошту mipk@puet.edu.ua лист-замовлення н/з (завантажити), копію паспорта (1,2 сторінки), копію диплому про вищу освіту.

 

 

 

 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”

(відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» станом на 29.08.2019 р.)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів запрошує на курси підвищення кваліфікації за програмами

«Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці»

 • Компетентнісний підхід у підготовці сучасного фахівця.
 • Тренінгові технології та  техніки Case-study (метод кейсів) та Коучингові техніки в роботі викладача.
 • Методики та техніки активізації пізнавальної діяльності.
 • Сучасні підходи до методики викладання дисциплін у вищій школі.
 • Дистанційні технології у навчальній діяльності.

Автор курсів – Нестуля Світлана Іванівна, директор навчально-наукового інституту лідерства, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

«Педагог-лідер: інноваційні підходи до освітньої діяльності»

 • Науково-теоретичні та філософські концепції лідерської педагогічної парадигми.
 • Ключові принципи ефективного функціонування освітньої сфери.
 • Механізми пошуку і підтримки мотивації учасників освітньої діяльності.
 • Форми подачі навчального матеріалу.
 • Командна робота в освітній діяльності.
 • Неконструктивні тенденції серед студентів та типові помилки викладачів.

Автори курсів – Нестуля Світлана Іванівна, директор навчально-наукового інституту лідерства, кандидат історичних наук, доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії;
Карманенко Василь Васильович, директор офісу студентського омбудсмена ПУЕТ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри маркетингу.

«Методика викладання у вищій школі»

 1. Тенденції та перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні.
 2. Компетентнісний підхід як концептуальна основа розвитку вищої освіти України в європейському просторі.
 3. Навчально-методичний комплекс спеціальності (НМКС) та навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД), структура та методика їх створення.
 4. Дидактичні можливості інформаційних технологій та технологій дистанційного навчання.
 5. Педагогічні основи керування розвитком особистості студента через освітнє середовище закладу вищої освіти. Ефективне навчання лідерства.
 6. Проектування педагогом сучасних технологій навчання. Викладач у сучасній системі освіти.

Автор курсів – Нічуговська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та суспільних наук

«Інновації в педагогічному процесі вищої школи»

 • Інновація як суттєвий діяльний елемент розвитку освіти. Методи, підходи, технології.
 • Інноваційні інформативні технології та інтерактивні комунікації в освітньому процесі.
 • Дистанційна освіта як актуальна педагогічна технологія.
 • Нові ролі викладача у виконанні сучасних завдань в освіті.
 • Інноваційний потенціал викладача вищої школи.
 • Лекції, семінари, тренінги: структура та зміст (на прикладі викладання конкретних дисциплін).

«Основи професійної діяльності сучасного викладача»

МОДУЛЬ 1 Використання педагогічних технологій – шлях до  розвитку фахової компетентності.

 1. Актуальні тенденції розвитку сучасної вищої школи.
 2. Професійна майстерність сучасного викладача, її складники.
 3. Наукові підходи до організації вищої освіти.
 4. Традиційні та інноваційні технології у вищій освіті.

МОДУЛЬ 2 Професійні здібності викладача та їх розвиток.

 1. Професійні здібності викладача та їх професійний розвиток.
 2. Педагогічна техніка викладача вищої школи.
 3. Культура спілкування сучасного викладача.
 4. Дидактичний діалог в роботі викладача.
 5. Інтерактивні комунікації в освітньому процесі.

Автор курсів – Шара Світлана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук.

«Сучасні інтерактивні методи навчання»

 • Презентація як форма вхідного тестування. Актуалізація впровадження інтерактивних методів навчання.
 • Ділові ігри.
 • Кейси.
 • Перспективи розвитку інтерактивних методів навчання у вищій школі.
 • Використання інтерактивних методів навчання у викладанні.

«Тренінгові технології в навчанні»

 • Введення в тренінг.
 • Використання тренінгових технологій в навчальному процесі.
 • Тренінгові технології в позааудиторній роботі.
 • Тренінги в профорієнтаційній роботі.
 • Використання тренінгових технологій при викладанні дисциплін.

Автор курсів – Юрко Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, керівник молодіжного бізнес-центру.

 

«Організація педагогічної та навчально-методичної роботи у ВНЗ»

 • Планування, організація та контроль навчального процесу.
 • Система управління якістю діяльності ВНЗ.
 • Сучасні технології навчання.
 • Інформаційні технології у педагогічній діяльності.
 • Майстерність педагогічного спілкування.

Автори курсів – Огуй Наталія Іванівна, керівник відділу управління якістю діяльності, кандидат економічних наук, доцент;
Герман Наталія Володимирівна, керівник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації, доцент.

 

«Система управління якістю діяльності вищого навчального закладу»

 1. Поняття якості та системи менеджменту якості.
 2. Сутність системного підходу щодо управління якістю діяльності ВНЗ.
 3. Нормативна та науково-методична основа системи управління якістю діяльності.
 4. Функції системи управління якістю діяльності.
 5. Системи менеджменту якості.

Автор курсів – Огуй Наталія Іванівна, керівник відділу управління якістю діяльності, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчивши курси, слухач одержує свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Вартість навчання одного слухача станом на 1 вересня 2019 р.

 • 108 год. – 1000 грн.
 • 150 год. – 1200 грн.
 • 180 год. – 1500 грн.

Підвищення кваліфікації для керівників закладів освіти та їх заступників

 

(відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» станом на 29.08.2019 р.)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Пропонуємо Вашій увазі підвищення кваліфікації для керівників закладів освіти та їх заступників у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»  за освітньою програмою «ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ ХХІ СТОРІЧЧА»

Модуль 1.  Освіта ХХІ століття: стан на сьогодні та що нас чекає у майбутньому.

Освіта ХХІ століття – освіта для людини, як чинник удосконалення людини і формування нації. Проблеми і потенціал освітніх змін: освіта у світі. Європейський контекст; порівняльний аналіз системи освіти у різних країнах світу. Вища освіта України ХХІ століття:  пріоритетні сфери розвитку; компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти; нова освітня політика: проблеми розвитку та напрями їх подолання. Університет/Школа майбутнього: лідерство в освіті як світовий тренд.

Модуль 2. Глобальні виклики і пріоритети освіти ХХІ століття: стратегічний вимір та сучасний освітній менеджмент.

Виклики сучасності і напрями, що формують майбутнє. Глобальні цілі для освіти і чотиривимірна модель освіти. Стратегічні пріоритети і цінності сучасної освіти у практиці освітнього менеджменту. Заклад освіти як відкрита соціальна система. Сучасний освітній менеджмент: стратегія і тактика. Стратегічне планування як основа стратегічного управління. Сучасні інструменти стратегічного планування. Функції керівництва навчального закладу при реалізації стратегії, реорганізація структури управління. Комплексне забезпечення реалізації стратегії: методичне, ресурсне, інформаційне. Тактика освітнього менеджменту.

Модуль 3. Студент та викладач XXI сторіччя на фоні суспільних трансформацій та модернізації вищої освіти.

Студент та викладач як суб’єкт та об’єкт модернізації вищої освіти ХХІ сторіччя. Ключові психосоціальні навички для освіти ХХІ сторіччя. Соціально-психологічний та професійний портрет сучасного викладача вищої школи. Система сучасних цінностей у студентів вищої школи. Потреби сучасних студентів. Зміна цінностей, мислення і підходів до життя.

Модуль 4. Інноваційні технології освітньої діяльності та освітнього менеджменту.

Проектно-орієнтоване навчання та проектний  менеджмент в освітній практиці. Зміст проекту та його роль в освітній діяльності. Моделювання проектної діяльності. Планування освітнього проекту: планування діяльності та ресурсів, залучення грошових коштів. Реалізація освітніх проектів. Проектний офіс: поняття та принципи роботи. Команда проекту: створення та розвиток ефективної команди. 5 шляхів реалізації методів проектного менеджменту в освітніх закладах. Інструменти проектного менеджменту для освітніх закладів. Проектне навчання на прикладі комп’ютерної гри Майнкрафт. Завершення проекту та оцінка його ефективності. Академічна мобільність: ефективні засоби і техніки. Концепція соціального та емоційного навчання. Теорія поколінь та її застосування у вищій школі.

Модуль 5. Якісна освіта: вимоги ХХІ століття.

Еволюція наукової думки щодо розвитку систем управління якістю, організація процесу формування системи управління якістю в закладах освіти, генезис проблеми управління якістю освіти. Процедура формування системи управління якістю в закладах освіти, напрями визначення процесів при формуванні процесної моделі закладу освіти та методика її оцінки. Моніторинг якості освіти. Система управління якістю в Полтавському університеті економіки і торгівлі: досвід впровадження, особливості функціонування та перспективи розвитку.

Автор – Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту

Наукова проблема: Управління персоналом сучасної організації. Управління якістю освітньої діяльності.

Загальний обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації – 150 год., 180 год. (залежить від обсягу виконаної самостійної роботи).

Можливість навчання на курсах підвищення кваліфікації за одним модулем – обсягом 30 годин.

Форма навчання – змішана (без відриву та з відривом від виробництва).

За результатами проходження підвищення кваліфікації видається сертифікат (один модуль) або свідоцтво (повний курс) про підвищення кваліфікації.

Для зарахування необхідно надіслати на ел. пошту mipk@puet.edu.ua лист-замовлення н/з (завантажити), копію паспорта (1,2 сторінки), копію диплому про вищу освіту.

 

Підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти Особистісні й професійні компетенції сучасного педагога

 

(відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» станом на 29.08.2019 р.)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Пропонуємо Вашій увазі підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» педагогічних та науково-педагогічних працівників за інституційною (вечірньою) формою навчання (на базі вашого навчального закладу).

Один модуль обсягом – 30 годин або 1 кредит ЄКТС.

За результатами проходження підвищення кваліфікації (один модуль) видається сертифікат про підвищення кваліфікації.

Модуль 1. Розвиток професійних компетентностей *

 • Навчальна дисципліна: принципи та закономірності ефективної структури навчального курсу.
 • Технології виявлення інтересів учасників освітнього процесу.
 • Способи подачі навчального матеріалу.
 • Командна робота викладачів. Шляхи налагодження ефективної роботи в студентських групах.
 • Практичні вправи. Умови їх ефективності й результативності.
 • Деструктивні тенденції серед учасників. Інструменти запобігання.
 • Потенційні помилки викладачів та способи їх попередження.

Модуль 2. Формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”

 • Я – громадянин! Громадянська та суспільна мотивація.
 • Я – зможу! Подолання психологічних бар’єрів, стереотипів, сумнівів.
 • Демократія: використання у власних інтересах та на благо суспільства.
 • Мої права, свободи та інтереси. Що варто знати про їх захист?
 • Громадянські цінності – основа демократичного суспільства.
 • Громадянське суспільство. Про що має знати кожен.
 • Я – частина громади! Моя участь у житті суспільства.
 • Бюджет участі. Як створити достойний проект?

Модуль 3. Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

 • Теорії освіти дорослих – роль, значення та мета освіти дорослих
 • Функції та переваги освіти дорослих. Принципи освіти дорослих.
 • Особливості організації і проведення навчальних занять для дорослого населення.
 • Андрагогіка як необхідність розвитку освітнього середовища.

Модуль 4. Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

 • Психолого-педагогічні особливості інклюзивного освітнього середовища.
 • Інструменти та методики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Основи продуктивної комунікації з дітьми з особливими освітніми потребами.
 • Медіація конфліктних ситуацій.
 • Адвокація інтересів дітей з особливими освітніми потребами.

Модуль 5. Використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі *

 • Сучасний соціум. Як зберегти унікальність у масовості та глобалізації
 • Соціальні мережі та інтернет-технології спілкування як засіб соціального росту
 • Інтернет технології у освітній активності учня / студента / педагога.
 • Медіа грамотність у освітньому процесі. Основи безпеки та неупередженості.

Модуль 6. Мовленнєва компетентність

 • Ефективна комунікація учасників освітнього процесу.
 • Публічний виступ. Публічний діалог. Публічна дискусія в освітньому процесі.
 • Робота з запереченнями.
 • Прийоми і техніки комунікаційної взаємодії учасників освітнього процесу.
 • Бар’єри в освітній комунікації. Шляхи їх подолання.

Модуль 7. Управлінська компетентність

 • Лідерство як життєва позиція успішної людини.
 • Наукові концепції педагогічного лідерства.
 • Особистісні риси лідера-педагога.
 • Стилі педагогічного лідерства.
 • Командна робота педагогічного колективу.
 • Імідж педагога-лідера.
 • Емоційне лідерство в освітньому процесі.

Модуль 8. Формування професійних компетентностей галузевого спрямування *

 • Сучасні професійні тенденції.
 • Компетенції сучасного найманого працівника.
 • Способи виявлення і розвитку професійних компетенцій студента.
 • Інновації та прогресивні тенденції в виробничих технологіях. Їх моніторинг і адаптація в освітньому середовищі.
 • Інтегрування в освітнє середовище потенційних роботодавців. Шляхи і мотивація їх залучення.
 • Практико-орієнтоване навчання. Чому теорія без практики не життєздатна на професійному ринку?
 • Інновації. Стартами. Студент, що мислить креативно.

* із записом однієї дисципліни

Автор – Карманенко Василь Васильович, директор офісу студентського омбудсмена ПУЕТ, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри маркетингу.

За результатами п’ятирічного підвищення кваліфікації (за бажанням) видаємо свідоцтво про підвищення кваліфікації на 150 год.

Для зарахування необхідно надіслати на ел. пошту mipk@puet.edu.ua лист-замовлення н/з (завантажити), копію паспорта (1,2 сторінки), копію диплому про вищу освіту.

 

Підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти. Інноваційні методи навчання

 

(відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» станом на 29.08.2019 р.)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Пропонуємо Вашій увазі підвищення кваліфікації за акредитованою спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» педагогічних та науково-педагогічних працівників з використанням дистанційних технологій навчання.

Один модуль обсягом – 45 годин або 1,5 кредиту ЄКТС.

Форма навчання – змішана (без відриву та з відривом від виробництва).

За результатами проходження підвищення кваліфікації (один модуль) видається сертифікат про підвищення кваліфікації.

Модуль 1.  Використання ділових ігор в навчальному процесі

 • Введення в тренінг.
 • Ділові ігри.
 • Перспективи розвитку інтерактивних методів навчання в українській вищій школі (вебінар).

Модуль 2. Метод навчання – case-study

 • Актуалізація впровадження case-study в сучасній освіті.
 • Кейси.
 • Перспективи розвитку case-study в українських навчальних закладах (вебір).

Модуль 3. Розвиток викладацької майстерності при застосуванні інтерактивних методів навчання *

 • Впровадження інтерактивних методів навчання.
 • Розвиток викладацької майстерності при застосуванні інтерактивних методів навчання.
 • Перспективи розвитку інтерактивних методів навчання в українській вищій школі (вебінар).

 Модуль 4. Тренінгові технології в навчальному процесі та поза аудиторній роботі *

 • Актуальність використання тренінгових технологій для активізації навчання студентів.
 • Використання тренінгових технологій в навчальному процесі.
 • Тренінгові технології в позааудиторній роботі.
 • Особлива роль тренера в тренінгових технологіях навчання (вебінар).

Модуль 5. Використання тренінгових технологій в профорієнтаційній роботі *

 • Актуальність використання тренінгових технологій в профорієнтаційній роботі (вебінар).
 • Вдосконалення профорієнтаційної роботи серед старшокласників.
 • Особливості проведення тренінгів в контексті української ментальності (вебінар).

* із записом однієї дисципліни

Автор – Юрко Ігор Вікторович, кандидат економічних наук, доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, керівник молодіжного бізнес-центру.

Для зарахування необхідно надіслати на ел. пошту mipk@puet.edu.ua лист-замовлення н/з (завантажити), копію паспорта (1,2 сторінки), копію диплому про вищу освіту.

 

ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Якщо Ви бажаєте

 • підвищити кваліфікацію без відриву від виконання професійних обов’язків;
 • підвищити рівень та якість самостійної роботи;
 • розвинути власну інформаційну культуру, застосовуючи у навчанні сучасні інформаційні та комп’ютерні технології;
 • отримати свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка,

пропонуємо дистанційні курси (на сайті: el.puet.edu.ua) підвищення кваліфікації

за програмою «Новітні інноваційні технології у вищій школі»

Автор: Стрельніков Віктор Юрійович – доктор педагогічних наук, професор.

Для того, щоб стати нашим слухачем, необхідно:

 • надіслати на електронну пошту mipk@puet.edu.ua лист-замовлення н/з (завантажити);
 • надіслати копію паспорта (1,2 сторінки) та копію диплому про вищу освіту;
 • володіти комп’ютерною грамотністю;
 • мати доступ до Інтернет-мережі;

Для повного доступу до курсів

 1. На вашу електронну пошту буде відправлено листа із вказаним логіном (іменем користувача) та паролем.
 2. Прочитайте лист і зверніться за посиланням, зазначеним у ньому.
 3. Обліковий запис буде підтверджено й система вас ідентифікує.

Отже, у вас з’явився повний доступ до курсу: з цього моменту ви зможете пройти тести даної програми.

 

Лідерські тренінги

 

(відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» станом на 29.08.2019 р.)

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

Пропонує Вашій увазі тренінги

Модератори тренінгів: Нестуля Олексій Олексійович, професор, доктор історичних наук, Нестуля Світлана Іванівна, доцент, кандидат історичних наук

 • Досягнення ефективності, використовуючи емоційний інтелект лідера: визначити складові емоційного інтелекту, зважити ступінь його впливу на ефективність роботи лідера, відкривати та розвивати власний емоційний інтелект;
 • Плата за лідерство. Протистояння стресам: визначити основні фактори тривоги та стресу для лідерів, особливості активної протидії стресу, тренувати навичка протистояння стресам;
 • Лідерство та менеджмент: визначити сутність поняття лідерства, класифікація лідерства, функції лідерства, порівняти відмінності поведінки лідерів та менеджерів, розвинути практичні навики лідерства;
 • Стилі лідерства: вияснити, який стиль лідерства є більш ефективним в управлінні, розвивати практичні навичка лідерства;
 • Робота лідера з командою: визначити переваги командної діяльності, розвивати навичка роботи в команді, вияснити які командні ролі найбільш Вам підходять;
 • Лідер – соціальний архітектор: визначити сутність поняття лідерства, класифікація лідерства та його функції, порівняти відмінності поведінки лідерів і менеджерів, розвиток практичних навичок лідерства;
 • Що означає бути лідером? визначити, чому сьогодні необхідне лідерство? Вияснити чи потрібне Вам лідерство? Проаналізувати свій лідерський потенціал. Розвинути практичні навичка лідерства.

 

Контакти та реквізити

За додатковою інформацією та для замовлення курсів можна звернутися за телефонами:

  (050) 700-79-45 Колісник Тетяна Олегівна (директор)

  (0532) 56-08-53 Сорока Світлана Іванівна (методист)

   e-mail: mipk@puet.edu.ua

Наші платіжні реквізити: Код за  ЄДРПОУ 01597997, п/р UA513314010000026004060473065, в  АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Отримувач: ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі». Призначення платежу: «За підвищення кваліфікації, ПІП».