НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Наказ про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
 2. Умови прийому
 3. Положення про приймальну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 4. Положення про апеляційну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 5. Положення про відділ аспірантури та докторантури
 6. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році
 7. Порядок прийому на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки у 2017 році
 8. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)
 9. Акт узгодження переліку спеціальностей

Вступ до університету


 

 1. Правила прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017 році
 2. Зміни до правил прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017 році
 3. План роботи Приймальної комісії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017 рік

 


Додаткова інформація


 


Рішення приймальної комісії