НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Наказ про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
 2. Умови прийому
 3. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році
 4. Положення про приймальну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 5. Положення про апеляційну комісію Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 6. Акт узгодження переліку спеціальностей

Вступ до університету


 

 1. Правила прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» у 2017 році.
 2. План роботи Приймальної комісії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017 рік.
 3. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 4. Правила прийому до аспірантури Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 5. Правила прийому до Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 6. Порядок прийому на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки у 2016 році

 


Додаткова інформація


Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Зразки документів для пільгових категорій 

Зразок посвідчення ветерана війни

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування за співбесідою, на зарахування в межах встановлених квот та на першочергове зарахування.

 


Рішення приймальної комісії